VLAANDEREN.be

U bent hier

Tewerkstelling in een beschutte werkplaats

Een overzicht:

1. Wat houdt deze maatregel in?

Als je door je arbeidshandicap tijdelijk of definitief niet in het gewone economische circuit kan werken, kan je de toelating krijgen om in een erkende beschutte werkplaats te werken.

 • Je kan een toelating krijgen van onbepaalde duur of van bepaalde duur, namelijk 2 jaar.
 • Is het een tewerkstelling van bepaalde duur, dan word je tijdens je job in de beschutte werkplaats begeleid naar een job in het gewone arbeidscircuit. Lukt het je -ondanks de begeleiding- niet om een job te vinden in het gewone arbeidscircuit? Dan kan je tewerkstelling in de beschutte werkplek nog een keer verlengd worden met 2 jaar of kan je een toelating van onbepaalde duur krijgen.
 • Als je een toelating krijgt, word je aangeworven met een arbeidsovereenkomst die minstens het gewaarborgd minimum maandinkomen garandeert (zoals voorzien in de CAO nr. 43).
 • In een erkende beschutte werkplaats krijg je nuttig werk in een aangepaste werkomgeving en word je deskundig begeleid tijdens je werk.

2. Heb ik er recht op?

1. Een toelating voor 2 jaar met begeleiding

Je hebt hier recht op als je aan één van volgende voorwaarden voldoet:

 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op een tussenkomst in je loonkost.
 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een toelating van bepaalde duur.
 • Je hebt een toelating van onbepaalde duur, maar wil die beperken tot 2 jaar.
 • Je kreeg een toelating voor 2 jaar met verplichte begeleiding naar het gewone arbeidscircuit, en het is je niet gelukt om door te stromen naar het gewone circuit.
 • Je kreeg een diagnose van een psychiater waarin vermeld wordt dat je psychische stoornissen en gedragstoornissen hebt door een ernstige verslaving en dat je al verschillende therapieën volgde.

3. Een toelating van onbepaalde duur

Je hebt hier recht op als je aan één van volgende voorwaarden voldoet:

 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een toelating van onbepaalde duur.
 • Je kreeg van VAPH het recht op een verblijf in een dagcentrum.
 • Je kreeg van VAPH het recht op een verblijf als tehuiswerkende en hebt minstens een matige verstandelijke handicap, een motorische handicap B of een gehoor-, spraak- of zichtstoornis.
 • Je heb recht op een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) en bent minstens 5 jaar inactief.
 • Je volgde buitengewoon secundair onderwijs OV1 of OV2 en studeerde niet verder.
 • Je volgde buitengewoon onderwijs OV3 of OV4 en behaalde geen kwalificatie of getuigschrift.
 • Je komt volgens de federale dienst sociale zekerheid in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming.
 • Je kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
  • minimum 9 punten (categorie 2) bij een auditieve handicap
  • minimum 12 punten (categorie 3) bij een visuele, verstandelijke of psychische handicap
  • minimum 15 punten (categorie 4) bij een fysieke handicap
 • Je ontvangt nog kinderbijslag en hebt recht op bijkomende kinderbijslag omwille van:
  • een verstandelijke handicap: vanaf 6 punten of 66% (KB van 28-03-2003) en vanaf categorie 1 (KB van 3-5-1991)
  • motorische handicap van 15 punten of 66% (KB van 28-03-2003) en vanaf categorie 2 (KB van 3-5-1991)
 • Je werd door een gerechtelijke beslissing onbekwaam verklaard.
 • Je hebt een schriftelijke verklaring van je arts waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is.
 • Je kreeg een toelating voor 2 jaar met verplichte begeleiding naar het gewone arbeidscircuit, en het is je niet gelukt om door te stromen naar het gewone circuit.
 • Je beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat je toch in aanmerking komt.

3. Hoe vraag ik de maatregel aan?

 • Lukt het niet om een gewone job te vinden omwille van je arbeidshandicap? Dan kan je het recht aanvragen op een tewerkstelling in een beschutte werkplaats. Dit doe je door je handicap te melden bij VDAB (stap 1) en op gespek te gaan (stap 2). Krijg je het recht, dan zal je VDAB je helpen om een job te vinden in een beschutte werkplaats.
 • Opgelet: liep je stage in een beschutte werkplaats en werd je er aangeworven? Om administratief in orde te zijn, is het belangrijk dat je zelf nog het recht op een tewerkstelling in een beschutte werkplaats aanvraagt bij de dienst arbeidsbeperking: zie stappenplan. De sociale dienst van de beschutte werkplaats kan je hierbij helpen.

4. Wie kan me meer info geven?

Wil je meer info of heb je nog vragen? Contacteer een van onze experts arbeidsbeperking. Zij staan je graag te woord en helpen je verder!