Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Een overzicht:

1. Wat houdt deze maatregel in?

 • Je werkgever krijgt een premie van VDAB gedurende de eerste vijf jaar dat je in dienst bent. Daarna kan hij een aanvraag doen om de premie te verlengen.
 • De maatregel geldt als je in de privésector werkt, in het onderwijs of als je na 01-07-2008 een vast contract of benoeming kreeg bij een lokaal bestuur (provincie, gemeente, OCMW of verzelfstandigd agentschap of vereniging). Hij geldt niet als je bij de overheid werkt of in een beschutte werkplaats. Daarnaast moet je ook in Vlaanderen of Brussel gedomicilieerd zijn.

Mogelijke toepassingen van de VOP-premie.

2. Heb ik er recht op?

Je hebt er recht op als je aan één van volgende voorwaarden voldoet:

 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht op een loonkostsubsidie.
 • Je kreeg van VAPH het recht op een verblijf als tehuiswerkende of op een verblijf in een pleeggezin.
 • Je kreeg van VAPH het recht op beschermd, begeleid of zelfstandig wonen.
 • Je volgde buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) en studeerde niet verder.
 • Je volgde in het secundair onderwijs inclusief onderwijs (ION) type 2 of geïntegreerd onderwijs (GON) type 4 of type 6.
 • Je kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
  • minimum 4 punten bij een auditieve handicap
  • minimum 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap
  • minimum 9 punten bij een visuele handicap
 • Je ontvangt nog kinderbijslag en hebt recht op bijkomende kinderbijslag omwille van je handicap.
 • Je hebt een schriftelijke verklaring van je arts waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is.
 • Je beantwoordt niet aan een van bovenstaande voorwaarden, maar VDAB besloot op basis van een uitgebreid onderzoek dat je toch in aanmerking komt.

3. Hoe vraag ik de maatregel aan?

 • Ik ben een werkzoekende 
  • Vraag bij VDAB het recht aan op deze maatregel. Dit doe je door je handicap te melden bij VDAB (stap 1) en op gespek te gaan (stap 2). 
  • Krijg je het recht en vind je werk, dan is het aan je werkgever om de premie aan te vragen.
 • Ik ben een werknemer 
  • Vraag bij VDAB het recht aan op deze maatregel: zie stappenplan.
  • Krijg je het recht, dan is het aan je werkgever om de premie aan te vragen.
  • Vraagt je werkgever na verloop van tijd een verhoging of verlenging van de premie aan? Dan komt een van onze experts arbeidsbeperking bij je langs op het werk voor een gesprek. Meer info over dit gesprek.

4. Wie kan me meer info geven?

Wil je meer info of heb je nog vragen? Contacteer een van onze experts arbeidsbeperking. Zij staan je graag te woord en helpen je verder!