U bent hier

Infosessie opleiding huishoudhulp te Diksmuide

Primaire tabs

Wat is het?

Meer weten over de opleiding huishoudhulp? Kom naar de infosessie!

In deze opleiding leer je praktische kennis en vaardigheden (technieken, materialen en producten) om in de particuliere schoonmaak te kunnen werken. 

Inhoud: 
* 85 uren praktische theorie: 
- onderhoud van interieur en sanitair 
- gebruik van materialen en producten 
- technieken: stofwissen, moppen, vegen, dweilen, schuren, stofzuigen 
- was en strijk 
- ruitenreiniging 
- gezonde voeding 
- veiligheids- en hygiëneaspecten 
- ergonomisch werken 
- beroepshouding en deontologie 

* 15 uren individuele competentie-ontwikkeling, sollicitatie-ondersteuning en - begeleiding 
* 60 uren stage in de particuliere schoonmaak 

Gedurende de hele opleiding worden de sleutelcompetenties en de beroepstechnische competenties gemeten en, waar nodig, bijgestuurd. 
Dit resulteert voor elke deelnemer in een competentieCV. 

Je wordt actief begeleid totdat je in de geschikte job aan het werk bent! 
Voor wie een beperkte kennis van het Nederlands heeft, kan taalcoaching tijdens de opleiding worden voorzien 

Wie organiseert het?

Vokans West-Vlaanderen
Kanunnik Dokter Louis Colensstraat 7
8400 OOSTENDE

Voor wie?

Ingeschreven zijn als werkzoekende en behoren tot de kansengroepen; gemotiveerd zijn om als huishoudhulp te gaan werken
Kortgeschoolden, 50-plussers en allochtonen worden aangemoedigd om zich in te schrijven voor de opleiding. Deze opleiding is toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen. Personen met een handicap kunnen ondersteuning krijgen als ze hierom verzoeken.

Waar en wanneer?

Info en selectie op 18/04 en 19/04 om 9u in de werkwinkel van Diksmuide, Kasteelstraat 4.

Meer info

De opleiding zelf vindt plaats in de gebouwen van de CM in Diksmuide, Koning Albertstraat 29.

Meer info bij: Melanie Beuaprez, melanie.beauprez@vokans.be, 059 55 26 87