U bent hier

Infosessie opleiding kamermeisje/ontbijtmedewerker Brugge

Primaire tabs

Wat is het?

In de opleiding leer je praktische kennis en vaardigheden (technieken, materialen en producten voor het onderhoud van kamers en gemeenschappelijke delen in het hotel; ontbijtgebeuren) om te kunnen werken in het hotelwezen. Je kan zowel in het ontbijtgebeuren als in het onderhoud worden ingezet. Inhoud:

95 uren praktische theorie: - onderhoud van interieur en sanitair - gebruik van materialen en producten - technieken: stofwissen, moppen, vegen, dweilen, schuren, stofzuigen - HACCP, voeding - veiligheids- en hygiëneaspecten - beroepshouding en deontologie - ergonomisch werken
80 uren stage als kamermeisje/ontbijtmedewerker in een hotel
20 uren individuele begeleiding (competentieontwikkeling en sollicitatieondersteuning) Gedurende de hele opleiding worden de sleutelcompetenties en de beroepstechnische competenties gemeten en, waar nodig, bijgestuurd. Dit resulteert voor elke deelnemer in een competentieCV.
Voor wie een beperkte kennis van het Nederlands heeft, kan taalcoaching tijdens de opleiding worden voorzien. Kortgeschoolden, 50-plussers en allochtonen worden aangemoedigd om zich in te schrijven voor de opleiding. Deze opleiding is toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen. Personen met een handicap kunnen ondersteuning krijgen als ze hierom verzoeken.

Wie organiseert het?

Vokans Brugge, Baron Ruzettelaan 1, 8310 Brugge

Voor wie?

Ingeschreven als werkzoekende en behoren tot de kansengroepen; gemotiveerd om als ontbijtmedewerker / kamerpersoneel aan de slag te gaan na de opleiding

Indien beperkte kennis Nederlands, kan taalcoaching voorzien worden.

Waar en wanneer?

Info en selectie: 29 augustus 2018 van 9u-12u30 en 4 september 2018 van 13u-16u30 
Deze infomomenten vinden plaats in de werkwinkel van VDAB, Koning Albert I-laan 1/2 (achterzijde station Brugge) 

 

Meer info

Melanie Beauprez 
059 34 26 87
melanie.beauprez@vokans.be

De opleiding loopt van 10 september 2018 tot en met 30 november 2018 + nazorg tot eind februari 2019. 195 uren opleiding: waarvan 95 uren praktische theorie, 80 uren stage en 20 uren individuele begeleiding en sollicitatieondersteuning Wie het Nederlands minder goed beheerst, krijgt taalcoaching. Je wordt begeleid totdat je het geschikte werk hebt!