U bent hier

Infosessie opleiding maatschappelijke veiligheid

Primaire tabs

Wat is het?

Ben je sportief, heb je een zeer goede conditie?
Dan is dit misschien een unieke kans.
VDAB organiseert voor de 8de maal de opleidingen ‘Integrale Veiligheid’ en ‘Veiligheidsberoepen’.

Na de opleiding ‘Integrale Veiligheid’ behaal je een algemeen bekwaamheidsattest ‘Bewakingsagent’ + attest ‘Voetbalsteward’ + attest ‘Preventieadviseur niveau III’ + getuigschrift ‘bedrijfshulpverlener’ + certificaat ‘Brandwacht’ + certificaat ‘Ploeglid Eerste Interventie’ + attest ‘divisiechef’ + attest ‘werken op hoogte + attest ‘kleine blusmiddelen’.
Je kan een aantal vrijstellingen bekomen voor de ingangsexamens van de opleiding agent en inspecteur van politie.

Na de opleiding ‘Veiligheidsberoepen’ behaal je een volwaardig diploma van het secundair onderwijs + een algemeen bekwaamheidsattest ‘Bewakingsagent’ + attest ‘Gemeenschapswacht’ + attest ‘Voetbalsteward’ + attest ‘Preventieadviseur niveau III’ (facultatief) + getuigschrift ‘bedrijfshulpverlener’.
Je komt in aanmerking voor wervingsexamens voor politie en brandweer en hebt toelating tot het hoger onderwijs om verder te kunnen studeren.

Wie organiseert het?

VDAB in samenwerking met MSKA Roeselare

Voor wie?

De toelatingsvoorwaarden:
* Integrale Veiligheid : je hebt een diploma TSO 3de graad, BSO 7de jaar, KSO 3de graad of ASO 3de graad.
* Veiligheidsberoepen : je hebt een getuigschrift BSO van het 2de jaar van de 3de graad.
* Bijkomende voorwaarden voor beide opleidingen : niet meer in je beroepsinschakelingstijd zitten EN min. 1 jaar gestopt zijn met voltijds dagonderwijs EN geen diploma van het hoger onderwijs behaald hebben.
Je bent min. 1,60m, in het bezit van een bewijs van goed gedrag en zeden, je hebt een zwembrevet van 100m, je hebt de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van één van de landen van de Europese Unie en je moet slagen in een ‘selor-test’

Waar en wanneer?

Info op 05/07 en op 24/08 om 9u bij VDAB, Guido Gezellelaan 7, 8800 Roeselare
Interesse? Contacteer nele.demeersseman@vdab.be