U bent hier

Jobdag de Korenbloem

Primaire tabs

Wat is het?

Voor de nieuwbouw “het Portiek” dat de deuren opent vanaf december 2018 organiseren we op
donderdag 20 september een jobbeurs. Alle info over de komende vacatures zijn daar te verkrijgen, via de
website of op de VDAB; 

De Korenbloem Woon en Zorg wil als organisatie een partner zijn in de zorg en ondersteuning van alle
gebruikers. Het totaalpakket van de verschillende ondersteuningsvormen moet een antwoord geven op
alle noden en vragen van onze doelgroepen nl de buurt, jonge personen met dementie en/of zorg en
ouderen.
In een familiale en huiselijke sfeer willen we iedere gebruiker met respect en geborgenheid en volgens
de eigen behoeftes benaderen. In een kleinschalige omgeving streven we naar het bevorderen van sociale
contacten, stimuleren we de zelfredzaamheid en het aanbieden van zinvolle dagbesteding.
De actieve betrokkenheid van familie en vrijwilligers zien we in de totale organisatie als een ondersteuning

en een grote meerwaarde. De Korenbloem durft vernieuwend te denken zowel in aanbod als in onder-
steuning met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Extra troeven zijn de eigen warme keuken en de

centraal gelegen grote parktuin die alles verbindt.
We onderscheiden 3 doelgroepen;
• De buurt die we via “de Villa, buurthuis” willen aanspreken
• In “de Lauwer”, zijn er voor ouderen verschillende opvangmogelijkheden
volgens de zorgvraag
- Assistentiewoningen; 40 flats
- Het woonzorghuis met 80 residentiele kamers en 7 kamers kortverblijf.
- Dagcentra; “het Landhuis” (ouderen met dementie) en “de Pergola”
(valide en fysisch zorgbehoevende gebruikers)
- Nieuwbouw in 2020; uitbreiding met 32 kamers, 4 mantelzorgflats en kortverblijf.
• Voor jonge personen is er “het Portiek” (nieuwbouw 2018)
- Dagverzorgingscentrum “het Portiek”
- 39 residentiele kamers (inclusief kortverblijf, crisis- en nachtopvang)
- 3 mantelzorgflats en 2 studio’s
We baseren onze werking op de visie en de 5 kernelementen van het kleinschalig genormaliseerd wonen.

Wie organiseert het?

De Korenbloem Woon en Zorg i.s.m. VDAB

Voor wie?

Werkzoekenden: verpleegkundigen, zorgkundigen, logistieke medewerkers, hoofdverpleegkundige,
ergotherapeuten, kinesisten, orthopedagogen, ...

Wanneer?

Dit evenement is afgelopen: 20 september 2018 van 10u tot 18u

Waar?

De Korenbloem
Pieter Deconincklaan 12
8500 Kortrijk

Meer info

Er zijn infosessies en rondleidingen voorzien om 10u-14u en 18u. (tussendoor geen rondleiding mogelijk) Bij voorkeur in te schrijven voor de jobdag via www.dekorenbloem.net