U bent hier

Online event: voorstelling DigiTOOLS - EURES

Primaire tabs

Wat is het?

Op 25 maart stellen de projectpartners van www.EUR.Friends hun digitale hulpmiddelen voor.

Programma:

16.00 – 16.15 uur: Welkomstwoord – voorstelling van het evenement
16.40 – 18.40 uur: Workshops digitale hulpmiddelen

 1. App 'talen en culturen' + stages (voor secundair onderwijs), door Sophie VANOPDENBOSCH en Katrien HOREMANS – UHasselt; Valeria CATALANO – Hogeschool PXL
  Tijdens dit atelier stellen we de applicatie EUR.FRIENDS voorstellen. Deze werd ontwikkeld door de Universiteit Hasselt-CTL. De app is een 'taal-engel' die ontworpen werd om de leerling/stagiairs EUR.FRIENDS te helpen bij de voorbereidingen van, tijdens en bij de evaluatie na afloop van de stage. Het hoofddoel is erover te waken dat de taalbarrière geen reden is om van een grensoverschrijdende stage af te zien. Naast de hulp aan leerling/stagiairs, biedt de app ook gebruiksmogelijkheden voor leerkrachten vreemde talen (Nederlands – Frans – Duits).
  De app is gratis te downloaden via Play Store / App Store.
   
 2. E-modules 'talen en culturen' (voor hoger onderwijs en KMO's/MKB's) door Martine VERJANS – UHasselt ; Marie MAWHIN und Nicole ENGELEN –HEC Liège
  In het kader van www.EUR.Friends worden online leermodules ontwikkeld. Deze tools laten je toe stapsgewijs je professionele gespreksvaardigheid face-to-face te verbeteren, in het Frans, Duits of Nederlands. De communicatieve situaties (inhouden) werden geïnventariseerd op basis van een gedetailleerde behoefteanalyse bij KMO's/MKB's in de hele Euregio Maas-Rijn. Ook leer je effectiever communiceren door ook rekening te houden met mogelijke culturele verschillen. De modules zijn bedoeld voor het hoger onderwijs en voor individuele werknemers die al een voorkennis van de taal op niveau B1 hebben. (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-nl.pdf). Aangezien de tools permanent online beschikbaar zullen zijn, kan elkeen ze doornemen aan zijn eigen ritme, in volledige zelfstudie (want voorzien van feedback bij gemaakte fouten) of in begeleide zelfstudie (met enige coaching). Tijdens de workshop worden de structuur en inhouden van de modules voorgesteld en wordt ingegaan op de vragen van de deelnemers.
   
 3. Digitaal mediaplatform EUREGIOWAVES (voor secundair onderwijs), door Jan SCHLIEWERT en Pascal BITTNER – Region Aachen-Zweckverband, Christoph GROSSWARDT – Regio IT)
  We presenteren het infoportaal www.euregiowaves.eu, dat informatie geeft over het beroepsonderwijs in de Euregio Maas-Rijn. Niet alleen onze stagiairs, bedrijven en leerkrachten, maar ook elkeen kan de Euregio Maas-Rijn beter leren kennen door de interactieve kaart, de vlogs en ervaringsverslagen van oud-stagiairs en door veel spannende informatie, zoals over de verschillende onderwijssystemen. Ben je in de uitwisseling van grensoverschrijdende ervaringen in de Euregio Maas-Rijn geïnteresseerd? Kom dan bij ons langs!

18.40 – 19.00 uur: Vragen/antwoorden en conclusies.

www.EUR.Friends beantwoordt aan de prioriteiten zoals gedefinieerd in het samenwerking programma Interreg VA, as 3: Sociale inclusie en opleiding, dat de volgende specifieke doelstellingen beoogt: de ontwikkeling van geïntegreerde grensoverschrijdende acties ten voordele van de inclusie (voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten) en een betere onderlinge afstemming van grensoverschrijdende opleidingssystemen en hun aansluiting op de arbeidsmarkt.

Investeringen in vorige projecten (Interreg IVA: LinguaCluster, TIComKMO,…) moeten nu gekapitaliseerd worden met het oog op een duurzame ontwikkeling van de grensregio's. We moeten onze inspanningen voortzetten om de grensoverschrijdende mobiliteit van alle inwoners van de EMR aan te moedigen en om hun competenties en motivatie om onderling te communiceren, zowel online als offline, te versterken.

Wie organiseert het?

EURES

Voor wie?

Partners

Waar en wanneer?

Online
 • 25 maart 2021 van 16u tot 19u

  Voeg dit evenement toe aan je agenda via ICal
Schrijf je in:
Voor meer info: