U bent hier

Opleiding huishoudhulp te Roeselare

Primaire tabs

Wat is het?

Opleiding van 19/03/2018 - 31/05/2018: 160 uren opleiding, waarvan 85 uren praktische theorie, 60 uren stage binnen de particuliere schoonmaak en 15 uren individuele begeleiding (competentieontwikkeling en sollicitatieondersteuning)
Voor wie een beperkte kennis Nederlands heeft, kan taalcoaching tijdens de opleiding worden voorzien.
Info en selectie: op 27/02/2018 van 9u tot 16u en op 05/03/2018 van 9u tot 12u in de werkwinkel te Roeselare. Inschrijven op voorhand verplicht.

In de opleiding leer je praktische kennis en vaardigheden (technieken, materialen en producten) om in de particuliere schoonmaak te kunnen werken. Inhoud: * 85 uren praktische theorie: - onderhoud van interieur en sanitair - gebruik van materialen en producten - technieken: stofwissen, moppen, vegen, dweilen, schuren, stofzuigen - was en strijk - ruitenreiniging - gezonde voeding - veiligheids- en hygiëneaspecten - ergonomisch werken - beroepshouding en deontologie * 15 uren individuele competentie-ontwikkeling, sollicitatie-ondersteuning en - begeleiding * 60 uren stage in de particuliere schoonmaak Gedurende de hele opleiding worden de sleutelcompetenties en de beroepstechnische competenties gemeten en, waar nodig, bijgestuurd. Dit resulteert voor elke deelnemer in een competentieCV. Je wordt actief begeleid totdat je in de geschikte job aan het werk bent! Voor wie een beperkte kennis van het Nederlands heeft, kan taalcoaching tijdens de opleiding worden voorzien Kortgeschoolden, 50-plussers en allochtonen worden aangemoedigd om zich in te schrijven voor de opleiding. Deze opleiding is toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen. Personen met een handicap kunnen ondersteuning krijgen als ze hierom verzoeken.

Wie organiseert het?

Vokans West-Vlaanderen, Kannunik Dr. L. Colensstraat 7, 8400 Oostende

De opleiding zelf gaat door in Zaal O.C.A.R Rumbeke Kerkplein 29, 8800 Roeselare

Voor wie?

50-plus, Allochtonen/Anderstaligen, Jongeren (-25), Laaggeschoolden, Langdurig werkzoekenden, Leeflooncliënten, Personen met een handicap, Werkzoekenden - algemeen

Waar en wanneer?

De opleiding loopt van 19/03/2018 tot en met 31/05/2018. Info en selectie in de werkwinkel te Roeselare op 27/02/2018 en 05/03/2018.

Meer info

Inschrijven op voorhand verplicht:

Klik hier om je in te schrijven 

Jilly Mahieu, 059 55 25 43, jilly.mahieu@vokans.be
www.vokans.be