Wat is het referteloon?

Het referteloon

= brutoloon van je werknemer
+ de werkgeversbijdragen
– de verminderingen op de werkgeversbijdragen.

Het referteloon is begrensd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (ggmmi).

Bij een deeltijdse tewerkstelling wordt de begrenzing pro rata volgens de tewerkstellingsbreuk berekend.