VLAANDEREN.be

U bent hier

Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling

werkman

Je kan aan de slag in een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling als een job in het gewone arbeidscircuit niet haalbaar is omwille van je arbeidshandicap of psychosociale problematiek.

1. Wat houdt deze maatregel in?

Als je door je arbeidsbeperking tijdelijk of definitief niet in het gewone arbeidscircuit kan werken, kan je de toelating krijgen om in een erkend maatwerkbedrijf of in een erkende maatwerkafdeling van een gewoon bedrijf te werken. Je werkt dan in een aangepaste werkomgeving en wordt deskundig begeleid.

 • Een maatwerkbedrijf is een bedrijf waarbij minstens 65% van het personeel een arbeidsbeperking heeft. Het tewerkstellen van mensen met een arbeidsbeperking is de kernopdracht van het bedrijf.
 • Een maatwerkafdeling is een afdeling van een bedrijf uit het gewone arbeidscircuit dat ook aandacht wil besteden aan het tewerkstellen van personen met een arbeidsbeperking. Er is sprake van een maatwerkafdeling als er op de afdeling minstens 5 personen met een arbeidsbeperking werken.

Meer info over de toelating die je kan krijgen:

 • Heb je een arbeidshandicap? Dan kan je een toelating krijgen van onbepaalde duur of van bepaalde duur, namelijk 2 jaar.
 • Heb je een psychosociale problematiek? Dan kan je een toelating krijgen van bepaalde duur, namelijk: 2 jaar of 5 jaar.
 • Als je een toelating krijgt, word je aangeworven met een arbeidsovereenkomst die minstens het gewaarborgd minimum maandinkomen garandeert (zoals voorzien in de cao nr. 43).
 • Krijg je een toelating van bepaalde duur en is de periode verstreken? Dan bekijken we of je de stap naar het gewone arbeidscircuit kan zetten. Is dit niet haalbaar, dan gaan we na welke ondersteuning je nodig hebt en of het wenselijk is om aan de slag te blijven in het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling.

2. Heb ik er recht op?

VDAB gaat voor je na of je recht hebt op deze maatregel of niet. Meer info over de voorwaarden. 

3. Hoe vraag ik de maatregel aan?

 • Ik ben werkzoekend
  • Lukt het niet om een gewone job te vinden omwille van je arbeidsbeperking. Dan kan je het recht aanvragen op een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling. 
  • Dit doe je door je handicap te melden bij VDAB (stap 1) en op gespek te gaan (stap 2). Krijg je het recht, dan zal je VDAB-consulent je helpen om een job te vinden in een maatwerkbedrijf- of afdeling.
 • Ik ben werknemer
  • Lukt het niet meer om je job in het gewone arbeidscircuit uit te oefenen omwille van je arbeisbeperking? 
  • Dan kan je bij VDAB het recht aanvragen op een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling: zie stappenplan.

4. Wie kan me meer info geven?

Wil je meer info of heb je nog vragen? Contacteer een van onze experts arbeidsbeperking. Zij staan je graag te woord en helpen je verder!