U bent hier

Werken met een arbeidsbeperking: Maarten getuigt

Maarten is autistisch. 'Ik heb het er niet moeilijk mee, want er is toch niets aan te doen. Vroeger was het wel lastig om familie en werkgevers te overtuigen van mijn beperking. Maar dankzij mijn erkenning als persoon met een arbeidsbeperking, kan ik nu bewijzen dat ik echt anders ben en hen niets wijsmaak.'

'Na mijn middelbaar volgde ik een specialisatiejaar Handel en een VDAB-opleiding hulpboekhouder. Omdat het niet lukte om op mijn eentje werk te vinden, deed ik beroep op IPW in Sint-Niklaas. Die organisatie is gespecialiseerd in het begeleiden van werkzoekenden met autisme.

Met hun hulp vond ik een paar keer een tijdelijke job als administratief bediende. Alleen werd mijn contract nooit verlengd. De werkgevers waren wel tevreden over de kwaliteit van mijn werk, maar vonden dat ik te traag werkte.

Eindelijk erkenning

Ik heb toen op aanraden van het IPW geprobeerd om mijn autisme te laten erkennen als arbeidsbeperking. En dat lukte.

Eindelijk kon ik mijn familie bewijzen dat ik wel degelijk anders was en hen niets wijsmaakte! Ik zocht in boeken en op sites naar typische kenmerken van autisme en legde hen uit dat dit bij mij ook zo was. Zo werk ik bijvoorbeeld trager dan andere mensen omdat ik meer aandacht voor kwaliteit heb dan voor kwantiteit.

En dit is ook zo als het over eenvoudige of eentonige taken gaat.

Dankzij die erkenning, werd het ook gemakkelijker om een vaste baan te vinden. In mijn sollicitatiebrieven vertelde ik dat ik autistisch was. Ik beschreef mijn zwakke en sterke punten als autist en legde uit dat de werkgever die me aanwerft een premie krijgt ter compensatie.

Na een tijd vond ik een bedrijf waar ik aan de slag kon als administratief medewerker.

Voor ik mijn contract tekende, heb ik er wel eerst vijf weken stage gelopen. Dit kon ik doen met de hulp van een GOB. Dit is een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst voor mensen die moeilijker aan de slag geraken. 

Ik kan iedereen een stageperiode aanraden. Het is een ideale test: je krijgt een duidelijker beeld van de job en voelt aan of het werk geschikt is voor je. Als je enkel een sollicitatiegesprek gehad hebt, is dit niet altijd het geval.'

Hard karakter

Ik werk nu nog altijd in dat bedrijf. In het begin was het wel even wennen voor me. Ik had schrik voor mensen met een 'hard' karakter. Hiermee bedoel ik mensen die vlug roepen, hun frustraties tonen…

Ik voel me dan aangevallen door hun manier van spreken, ook al heeft het helemaal niets met mij te maken en is het zo niet bedoeld. 'k Ben dan ook bang om hen dingen te vragen. Op hun beurt merkten collega's dat ik me snel zorgen maakte, maar ze wisten niet goed waarom.

Er is toen een jobcoach van het IPW gekomen die uitgelegd heeft aan mijn collega's wat ik graag en goed doe, en waar ik minder sterk in ben.

Zo begrijp ik niet onmiddellijk alles, kan ik niet te veel afwisselend werk aan en heb ik het moeilijk met onverwachte veranderingen.

Maar ik ben wel erg geduldig, nauwgezet, geconcentreerd en ik ben ook goed in analytisch denken. Als ik weet wat ik precies moet doen en er voldoende tijd voor heb, voer ik mijn taken tot in de puntjes uit.

Ondertussen gaat het erg goed tussen mij en mijn collega's. We verdedigen elkaar en zijn erg hecht.

Als ik me bijvoorbeeld slecht voel door een opmerking van de chef, steunen ze me. We zijn zelfs al eens allemaal samen naar de chef gegaan om het probleem te bespreken.

Mijn collega's zijn allemaal vrouwen. Bij mannen is het vaak vooral het werk dat telt (cijfers, verantwoordelijkheid…), dames denken ook aan andere zaken.'