VLAANDEREN.be

U bent hier

Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling

Is een job in het gewone arbeidscircuit niet haalbaar omwille van je arbeidsbeperking? Dan kan je de toelating krijgen om in een erkend maatwerkbedrijf of een erkende maatwerkafdeling te werken.

1. Wat betekent het om in een maatwerkbedrijf of op een maatwerkafdeling te werken?

 • Als je door je arbeidsbeperking niet in het gewone arbeidscircuit kan werken, kan je de toelating krijgen om in een erkend maatwerkbedrijf te werken of in een erkende maatwerkafdeling.
  • Een maatwerkbedrijf is een bedrijf waarbij minstens 65% van het personeel een arbeidsbeperking heeft én er minstens 20 voltijdse jobs voor personen met een arbeidsbeperking zijn. Het tewerkstellen van mensen met een arbeidsbeperking is de kernopdracht van het bedrijf.
  • Een maatwerkafdeling is een afdeling van een bedrijf uit het gewone arbeidscircuit dat ook aandacht wil besteden aan het tewerkstellen van personen met een arbeidsbeperking. Er is sprake van een maatwerkafdeling als er op de afdeling minstens 5 voltijdse jobs voor personen met een arbeidsbeperking zijn.
 • Je werkt er in een aangepaste werkomgeving en wordt deskundig begeleid.
 • Je krijgt een arbeidsovereenkomst die minstens het gewaarborgd minimum maandinkomen garandeert (zoals voorzien in de cao nr. 43).

2. Krijgt het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling een premie voor mij?

Ja, je werkgever krijgt twee premies: een premie omdat je door je arbeidsbeperking minder productief bent en een premie omdat je omwille van je arbeidsbeperking extra begeleiding nodig hebt.

Is je beperking erger geworden? Dan kan je in overleg met je werkgever aan VDAB vragen om de premies te herbekijken. Neem hiervoor contact op met de dienst arbeidsbeperking van de provincie waar je woont. Daarna komt een van onze deskundigen bij langs bij jou en je werkgever.

3. Hoelang kan ik in een maatwerkbedrijf of op een maatwerkafdeling werken?

 • Dit hangt af van je specifieke situatie. 
 • Is de periode waarvoor je een toelating kreeg verstreken? Dan komt een van onze deskundigen langs in je bedrijf om samen met jou te bekijken of je klaar bent voor de stap naar het gewone arbeidscircuit. 
  • Schatten we in dat je er klaar voor bent? Dan volg je bij een van onze partners een doorstroomtraject. Tijdens dit doorstroomtraject word je begeleid om terug in het gewone arbeidscircuit te gaan werken.
  • Blijkt dat je er niet klaar voor bent? Dan gaan we na welke ondersteuning je nodig hebt en of het wenselijk is om aan de slag te blijven in het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling. Blijkt dit het geval, dan krijg je een nieuwe toelating.

5. Wat als ik het gevoel krijg dat ik klaar ben voor een job in het gewone circuit?

 • Dan kan je kan je aan VDAB vragen of je in aanmerking komt voor een doorstroomtraject. Tijdens dit traject word je begeleid om te een job te vinden in het regulier arbeidscircuit.
 • Hoe ga je tewerk? Bespreek dit eerst met je werkgever en neem vervolgens contact op met de dienst arbeidsbeperking van de provincie waar je woont. Daarna komt een van onze deskundigen langs om samen met jou en je werkgever te overleggen.

6. Wat zijn de voorwaarden om in een maatwerkbedrijf of -afdeling te mogen werken?

VDAB gaat voor je na of je recht hebt op deze maatregel of niet. Meer info over de voorwaarden. 

7. Hoe vraag ik het recht aan op een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of -afdeling?

 • Ik ben werkzoekend
  • Lukt het niet om een job te vinden in het gewone arbeidscircuit omwille van je arbeidsbeperking? Dan kan je het recht aanvragen op een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of -afdeling. 
  • Dit doe je door je beperking te melden bij VDAB (stap 1) en op gesprek te gaan (stap 2). Krijg je het recht, dan zal je VDAB-consulent je helpen om een job te vinden in een maatwerkbedrijf of -afdeling.
 • Ik ben werknemer
  • Lukt het niet meer om je job in het gewone arbeidscircuit uit te oefenen omwille van je arbeidsbeperking? 
  • Dan kan je bij VDAB het recht aanvragen op een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf of -afdeling: zie stappenplan.

8. Wie kan me meer info geven?

Wil je meer info of heb je nog vragen? Contacteer de dienst arbeidsbeperking van de provincie waar je woont. Zij staan je graag te woord en helpen je verder!