U bent hier

Tewerkstelling in een sociale werkplaats

werken in een sociale werkplaats

Je kan aan de slag in een sociale werkplaats als een job in het gewone arbeidscircuit niet haalbaar is door je arbeidsbeperking.

Wie komt in aanmerking voor een tewerkstelling in een sociale werkplaats?

Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling in een sociale werkplaats als je aan deze voorwaarden voldoet.

 • Je bent ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende.
 • Je bent gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar inactief.
 • Je bent laaggeschoold.
 • Je hebt het soms fysiek, psychisch of sociaal moeilijk.
 • Je bent in trajectbegeleiding bij VDAB of een erkende partner.

Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan kan er bekeken worden of je op basis van je functioneren in aanmerking komt voor een tewerkstelling in een sociale werkplaats. 

Hoe vraag ik een tewerkstelling in een sociale werkplaats aan?

 • Je bent werkzoekend
  • Laat je beperking erkennen door VDAB en vraag het recht aan op deze maatregel: volg het stappenplan
  • Heb je het recht gekregen? Dan zal je VDAB-bemiddelaar je helpen om een job te vinden in een sociale werkplaats.
 • Je bent werknemer
  • Vermoed je dat je een arbeidsbeperking hebt? Laat je beperking erkennen door VDAB en vraag het recht aan op een tewerkstelling in een sociale werkplaats. Volg dit stappenplan:
   • Stap 1 
    Mail naar de dienst arbeidsbeperking van je provincie. Vraag in je mail of je in aanmerking komt om aan de slag te gaan in een sociale werkplaats en vermeld deze gegevens:
    • naam en voornaam 
    • adres
    • rijksregisternummer
    • telefoonnummer
    • e-mailadres
    • de reden waarom je denkt dat je in aanmerking komt om in een sociale werkplaats te werken
   • Stap 2 
    Heb je een aandoening van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit te voeren? Dan heb je een aantal bewijsstukken nodig. Verstuur deze bewijsstukken via de post naar de dienst arbeidsbeperking van je provincie.
    • Een schriftelijke verklaring waarin je arts vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is. 
    • Kopies van andere bewijsstukken die aantonen dat je een aandoening hebt. Bijvoorbeeld: medische verslagen, verklaringen van je school of het CLB, verslagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap…
   • Stap 3
    Het zou kunnen dat de dienst arbeidsbeperking contact met je opneemt voor een gesprek, tests of bijkomende informatie.
     
   • Stap 4
    De dienst arbeidsbeperking laat je via mail weten of je het recht hebt om in een sociale werkplaats te werken. Ga je niet akkoord met de beslissing? Dan kan je een klacht indienen. Meld je klacht via ons online formulier of bel gratis naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
  • Heb je het recht gekregen? Ga naar een VDAB-kantoor en meld dat je in een sociale werkplaats wil werken. Vervolgens helpt een bemiddelaar je om een job te vinden.
    

Interessant om weten

Werk je in een sociale werkplaats en heb je het gevoel dat je klaar bent om terug een job te doen in het gewone arbeidscircuit?

 • Dan kan je een doorstroomtraject aanvragen bij VDAB. Tijdens dit traject word je begeleid bij het zoeken naar een gepaste vacature en krijg je de kans om een bedrijfsstage te doen. Op het einde van het traject beslist VDAB of je klaar bent voor het gewone arbeidscircuit of niet.
 • Geïnteresseerd in een doorstroomtraject? Licht je werkgever hierover in. Samen met je werkgever vul je het aanvraagformulier in. Hij bezorgt het vervolgens aan de de dienst arbeidsbeperking van je provincie.