U bent hier

Voorwaarden maatwerkbedrijf

Je kan hier recht op krijgen als je een arbeidshandicap hebt of een psychosociale problematiek.

1. Recht als je een arbeidshandicap hebt:

 • Je hebt als persoon met een arbeidshandicap recht op een toelating van 5 jaar als je aan één van volgende voorwaarden voldoet:
  • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een toelating van onbepaalde duur.
  • Je kreeg van VAPH het recht op een verblijf in een dagcentrum.
  • Je kreeg van VAPH het recht op een verblijf als tehuiswerkende en hebt minstens een matige verstandelijke handicap, een motorische handicap B of een gehoor-, spraak- of zichtstoornis.
  • Je heb recht op een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) en bent sinds je dit recht kreeg, minstens 5 jaar inactief.
  • Je volgde buitengewoon secundair onderwijs OV1 of OV2 en studeerde niet verder.
  • Je volgde buitengewoon onderwijs OV3 of OV4 en behaalde geen kwalificatie of getuigschrift.
  • Je komt volgens de federale dienst sociale zekerheid in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming.
  • Je kreeg van de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning van:
   • minimum 9 punten (categorie 2) bij een auditieve handicap
   • minimum 12 punten (categorie 3) bij een visuele, verstandelijke of psychische handicap
   • minimum 15 punten (categorie 4) bij een fysieke handicap
  • Je ontvangt nog kinderbijslag en hebt recht op bijkomende kinderbijslag omwille van:
   • een verstandelijke handicap: vanaf 6 punten of 66% (KB van 28-03-2003) en vanaf categorie 1 (KB van 3-5-1991)
   • een motorische handicap van 15 punten of 66% (KB van 28-03-2003) en vanaf categorie 2 (KB van 3-5-1991)
  • Je werd door een gerechtelijke beslissing onbekwaam verklaard.
 • Bij bepaalde aandoeningen kan je beroep doen op dit recht, indien je een schriftelijke verklaring van je arts specialist hebt, waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is.
 • Beantwoord je als persoon met een arbeidshandicap niet aan een van bovenstaande voorwaarden, dan kan VDAB op basis van een uitgebreid onderzoek besluiten dat je recht hebt op een toelating voor een duur van 5 jaar. VDAB kan voorstellen dat je dit onderzoek doet of je kan het ook zelf aanvragen via je VDAB-bemiddelaar of de dienst Dienst Arbeidsbeperking.

2. Recht als je een pscychosociale problematiek hebt:

Heb je een psychosociale problematiek, dan beslist VDAB op basis van een uitgebreid onderzoek of je een beperkt recht hebt van 2 jaar of een recht van 5 jaar dat na die 5 jaar geëvalueerd wordt.