U bent hier

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

Heeft de arbeidshandicap van je medewerker een impact op zijn functioneren? Dan kom je als werkgever in aanmerking voor de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). We leggen uit wie, wat en hoe.

Klap alles open
Wat houdt een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) in?

Algemeen:

 • Je krijgt gedurende 2 jaar (VOP voor bepaalde duur) of 5 jaar (VOP voor onbepaalde duur) een premie van het departement Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse overheid. Je kan deze premie voor verschillende zaken gebruiken. We lichten enkele mogelijke toepassingen toe.
 • De hoogte van de premie wordt berekend op basis van het loon van je werknemer en het moment waarop je hem voor het eerst aangeworven hebt (zie tabel hieronder). Je kan eventueel -in zeer specifieke en uitzonderlijke gevallen- een verhoging aanvragen van de premie. 
 • Indien nodig kan je eventueel een verlenging aanvragen van de premie. 
 • De maatregel is geldig:
  • in de privésector,
  • in het onderwijs,
  • voor uitzendkantoren, zowel voor de eigen werknemer als voor de uitzendkrachten
  • in lokale besturen voor werknemers aangeworven na 1/10/2008 en
  • in maatwerkbedrijven voor werknemers aangeworven na 1/1/2015 of voor doelgroepwerknemers die doorstromen naar het gewone arbeidscircuit.
 • De maatregel is níet geldig in de overheid of bij werkplekleren.

Opgelet:

 • Je mag geen werknemers ontslaan om ze te vervangen door een werknemer met een arbeidshandicap die recht heeft op de Vlaamse ondersteuningspremie, en je mag geen werknemers met een arbeidshandicap ontslaan om ze nadien opnieuw aan te werven om een Vlaamse ondersteuningspremie te krijgen.
 • Krijg je nog andere premies voor de werknemer? Let erop dat de premies samen niet meer bedragen dan 100% van zijn loon. Anders zondig je tegen de Europese regelgeving.
 • De premie is niet cumuleerbaar met een:
  • vergoeding voor het inschakelingstraject van de doelgroepwerknemer in de lokale diensteneconomie, 
  • premie voor gesubsidieerde contractuelen (gesco),
  • tussenkomst in het kader van het derde arbeidscircuit,
  • loonpremie voor de doelgroepwerknemer in een maatwerkbedrijf,
  • loon uitbetaald aan personen tewerkgesteld volgens artikel 60 en 61 betreffende OCMW’s,
  • premie betreffende werkervaring, 
  • loonpremie voor invoegwerknemers.
Hoeveel bedraagt de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)?

Algemeen:

 • Je ontvangt gedurende 2 jaar (VOP voor bepaalde duur) of 5 jaar (VOP voor onbepaalde duur) om de 3 maanden een percentage van het referteloon van de werknemer.
  • Het referteloon = het brutoloon van je werknemer + de werkgeversbijdragen – de verminderingen op de werkgeversbijdragen. Het referteloon is begrensd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (ggmmi). 
  • Werkt je werknemer deeltijds? Dan wordt het referteloon begrensd volgens de tewerkstellingsbreuk. Werkt je werknemer bijvoorbeeld 80%, dan is het begrensde referteloon gelijk aan 80% van het dubbele van het ggmmi.
 • VOP voor bepaalde duur: 20% van het referteloon.
 • VOP voor onbepaalde duur:
Periode waarin je de werknemer voor het eerst aanwierf Hoogte van de premie
Jaar 1 (kwartaal 1 tot en met 5) 40% van het referteloon
Jaar 2 (kwartaal 6 tot en met 9) 30% van het referteloon
Jaar 3, 4 en 5 (kwartaal 10 en daarna) 20% van het referteloon

 

Opgelet:

 • De datum waarop je de werknemer voor het eerst aanwerft telt voor het berekenen van de hoogte van de premie. 
 • Heeft de werknemer langer dan een jaar niet bij jou gewerkt en werf je hem opnieuw aan? Dan telt de datum waarop hij opnieuw in dienst trad voor het berekenen van de hoogte van de premie.
 • Je kan -in zeer specifieke en uitzonderlijke gevallen- een verhoging aanvragen van de premie. 
Welke werknemers komen in aanmerking voor een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)?

Je werknemer moet een arbeidshandicap hebben en het recht gekregen hebben op deze maatregel.

Dit betekent onder andere dat hij een rendementsverlies van minimum 20% heeft omwille van zijn arbeidshandicap. Meer info over de voorwaarden om het recht te kunnen krijgen.

Bovendien moet je voor deze werknemer loon en sociale zekerheid betalen én moet hij gedomicilieerd zijn in Vlaanderen.

Hoe vraag ik een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) aan?

Heeft je werknemer het recht gekregen op de Vlaamse ondersteuningspremie of het recht aangevraagd? 

Dan kan je de maatregel aanvragen bij het departement WSE. Op werk.be lees je hoe je een VOP kan aanvragen.

Hoe vraag ik een verhoging aan van de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)?
 • Is je VOP-aanvraag goedgekeurd? Dan kan je in zeer specifieke en uitzonderlijke gevallen een verhoging van de premie aanvragen tot maximaal 60% van het loon van je werknemer. Namelijk:
  • Als hij een ernstige ziekteproblematiek heeft. Om te weten te komen of dit bij jouw werknemer het geval is, contacteer je best een van onze experts arbeidsbeperking.
  • Als je het gevoel hebt dat de premie onvoldoende is. Bijvoorbeeld omdat je werknemer meer en langere rustpauzes nodig heeft, vaker afwezig is, extra begeleiding nodig heeft, minder kwaliteitsvol werk aflevert...
 • Een verhoging aanvragen doe je via het departement WSE. Op werk.be lees je hoe je een verhoging kan aanvragen
 • Het departement WSE bezorgt jouw gemotiveerde aanvraag aan de dienst arbeidsbeperking van VDAB.
 • Een expert arbeidsbeperking zal vervolgens een afspraak met je maken om je bedrijf te bezoeken en na te gaan of je aanvraag gegrond is.
  • Tijdens dit bezoek voert de expert zowel met jou als je werknemer een gesprek.
  • Je werknemer kan zich voorbereiden op dit gesprek. Bovendien kan hij zich tijdens het gesprek laten bijstaan door een derde (bijvoorbeeld een jobcoach, familielid, vriend...).
Hoe vraag ik een verlenging aan van de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)?

VOP voor tijdelijk duur 

Heb je 2 jaar van de premie genoten en wil je ze graag verlengen omdat je nog altijd extra ondersteuning nodig hebt?

Dan moet je medewerker opnieuw het recht aanvragen op een VOP bij VDAB. 

Heeft hij het recht gekregen, dan kan je bij het departement WSE een aanvraag doen om de premie te verlengen. Op werk.be lees je hoe je een verlenging kan aanvragen.

Het departement WSE brengt je op de hoogte als de periode van 2 jaar verstreken is. 

VOP voor onbepaalde duur

Heb je 5 jaar van de premie genoten, en wil je ze graag nog eens verlengen met 5 jaar omdat je nog altijd extra ondersteuning nodig hebt?

Dan kan je bij het departement WSE een aanvraag doen om de premie te verlengen. Op werk.be lees je hoe je een verlenging kan aanvragen.

Je kan de premie blijven verlengen zolang de medewerker bij jou in dienst blijft.

Het departement WSE brengt je op de hoogte als de periode van 5 jaar verstreken is. 

Wat als je een verlenging hebt aangevraagd?

Heb je een verlenging aangevraagd? Dan bezorgt het departement WSE jouw gemotiveerde aanvraag aan de dienst arbeidsbeperking van VDAB.

Een expert arbeidsbeperking maakt vervolgens een afspraak met je om je bedrijf te bezoeken en na te gaan of je aanvraag gegrond is.

Tijdens dit bezoek voert de expert zowel met jou als je werknemer een gesprek.

Je werknemer kan zich voorbereiden op dit gesprek. Bovendien kan hij zich tijdens het gesprek laten bijstaan door een derde (bijvoorbeeld een jobcoach, familielid, vriend...)

7. Wie kan me meer info geven?

 • Heb je vragen over de aanvraag of uitbetaling van VOP? Stel ze aan het Departement WSE.

 • Heb je vragen over je recht op VOP? Contacteer een van onze experts arbeidsbeperking.