U bent hier

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers

Geeft de arbeidsbeperking van je medewerker een invloed op zijn functioneren? Dan kom je in aanmerking voor de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). We leggen uit wie, wat en hoe.

'Vlaamse ondersteuningspremie' is een ondersteunende maatregel voor wie een medewerker met een arbeidsbeperking tewerkstelt die in Vlaanderen woont.

Wat houdt deze ondersteunende maatregel in?

Je krijgt gedurende 2 jaar (VOP voor bepaalde duur) of 5 jaar (VOP voor onbepaalde duur) een premie die je kan gebruiken om je werknemer extra te ondersteunen. Bekijk enkele mogelijke toepassingen.

Krijg je een premie gedurende 2 jaar? Dan bedraagt ze 20% van het referteloon.

Krijg je een premie gedurende 5 jaar? Dan hangt de hoogte van de premie af van de periode waarin je de werknemer voor het eerst aanwief.

 • Jaar 1 (kwartaal 1 tot en met 5): 40% van het referteloon
 • Jaar 2 (kwartaal 6 tot en met 9): 30% van het referteloon
 • Jaar 3, 4 en 5 (kwartaal 10 en daarna): 20% van het referteloon

Belangrijk om te weten:

 • Het referteloon is gelijk aan brutoloon van je werknemer + de werkgeversbijdragen – de verminderingen op de werkgeversbijdragen. Het is begrensd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (ggmmi). 
 • Werkt je werknemer deeltijds? Dan wordt het referteloon begrensd volgens de tewerkstellingsbreuk. Werkt je werknemer bijvoorbeeld 80%, dan is het begrensde referteloon gelijk aan 80% van het dubbele van het ggmmi.
 • Heeft je werknemer langer dan een jaar niet bij jou gewerkt en werf je hem opnieuw aan? Dan telt de datum waarop hij opnieuw in dienst trad voor het berekenen van de hoogte van de premie.

In zeer specifieke en uitzonderlijke gevallen kan je een verhoging aanvragen van de premie tot maximaal 60%. Namelijk als je:

 • Een ernstige ziekteproblematiek hebt. Contacteer een expert arbeidsbeperking om te weten te komen of dit bij jou het geval is. 

 • Of: het gevoel hebt dat de premie onvoldoende is. Bijvoorbeeld omdat je werknemer meer en langere rustpauzes nodig heeft, vaker afwezig is, extra begeleiding nodig heeft, minder kwaliteitsvol werk aflevert...

Heb je na 2 jaar (VOP voor bepaalde duur) of 5 jaar (VOP voor onbepaalde duur) nog altijd extra ondersteuning nodig? Dan kan je een verlenging aanvragen van de premie.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een VOP? 

Een VOP is geldig:

 • in de privésector, 
 • het onderwijs, 
 • de uitzendsector (je kan zowel een VOP krijgen voor je eigen werknemers als voor de uitzendkrachten), 
 • bij lokale besturen (voor werknemers aangeworven na 1/10/2008) en
 • in maatwerkbedrijven (voor werknemers aangeworven na 1/1/2015 of voor doelgroepwerknemers die doorstromen naar het gewone arbeidscircuit). 

Een VOP is níet geldig in de overheid of bij werkplekleren.

Om een VOP te kunnen krijgen, moet je medewerker:

Opgelet:

 • Je mag geen werknemer ontslaan om hem te vervangen door een werknemer met een arbeidsbeperking die recht heeft op een VOP, en je mag geen werknemer met met een arbeidsbeperking ontslaan om hem nadien opnieuw aan te werven om een VOP te krijgen.
 • Krijg je nog andere premies voor de werknemer? Let erop dat de premies samen niet meer bedragen dan 100% van zijn loon. Anders zondig je tegen de Europese regelgeving.
 • De premie is niet cumuleerbaar met een:
  • vergoeding voor het inschakelingstraject van de doelgroepwerknemer in de lokale diensteneconomie, 
  • premie voor gesubsidieerde contractuelen (gesco),
  • tussenkomst in het kader van het derde arbeidscircuit,
  • loonpremie voor de doelgroepwerknemer in een maatwerkbedrijf,
  • loon uitbetaald aan personen tewerkgesteld volgens artikel 60 en 61 betreffende OCMW’s,
  • premie betreffende werkervaring, 
  • loonpremie voor invoegwerknemers.

Interesse? Vraag de ondersteunende maatregel aan.

 • Heeft je werknemer het recht gekregen op een VOP of het recht aangevraagd en beantwoord je aan de nodige voorwaarden? Vraag de premie aan bij het departement WSE.
 • Wil je een verhoging aanvragen
  • Vraag de verhoging aan bij het departement WSE
  • Heb je een verhoging aangevraagd? Dan maakt een expert arbeidsbeperking een afspraak met je om je bedrijf te bezoeken en na te gaan of je aanvraag gegrond is. Tijdens dit bezoek voert de expert zowel met jou als je werknemer een gesprek. Je werknemer kan zich voorbereiden op dit gesprek. Bovendien kan hij zich tijdens het gesprek laten bijstaan door een derde (bijvoorbeeld een jobcoach, familielid, vriend...)
 • Wil je een verlenging aanvragen
  • Wil je na 2 jaar een verlenging aanvragen (VOP voor bepaalde duur)?
   Dan moet je medewerker opnieuw het recht aanvragen op een VOP. Heeft hij het recht gekregen, dan kan je de verlenging aanvragen bij het departement WSE
  • Wil je na 5 jaar een verlenging aanvragen (VOP voor onbepaalde duur)?
   Vraag de verlenging aan bij het departement WSE. Je kan de premie blijven verlengen zolang de medewerker bij jou in dienst blijft.
  • Heb je een verlenging aangevraagd? Dan maakt een expert arbeidsbeperking een afspraak met je om je bedrijf te bezoeken en na te gaan of je aanvraag gegrond is. Tijdens dit bezoek voert de expert zowel met jou als je werknemer een gesprek. Je werknemer kan zich voorbereiden op dit gesprek. Bovendien kan hij zich tijdens het gesprek laten bijstaan door een derde (bijvoorbeeld een jobcoach, familielid, vriend...)

Wil je meer info?