U bent hier

Tegemoetkoming arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen voor zelfstandigen

mensen

Ben je een zelfstandige? Dan worden je kosten terugbetaald als je arbeidsgereedschap, arbeidskleding of arbeidspostaanpassingen nodig hebt door je arbeidsbeperking. We leggen uit wat deze maatregel precies inhoudt, wie in aanmerking komt en hoe je hem kan aanvragen.

1. Wat houdt deze maatregel in?

Deze maatregel bestaat uit twee aspecten:

 • VDAB betaalt je kosten terug als je gereedschap en kleding aankoopt die je nodig hebt omwille van je arbeidsbeperking. Bijvoorbeeld: een braillelezer, een speciale bureaustoel...
 • VDAB betaalt je kosten terug (zowel aankoop- als installatiekosten) als je omwille van je arbeidsbeperking aanpassingen doet aan je arbeidspost (= alles in het bedrijf dat niet verplaatst kan worden). Bijvoorbeeld: een lichtsignaal installeren op een machine die enkel geluidssignalen geeft, een verplaatsbaar hellend vlak voor een rolstoelgebruiker, aangepast sanitair, een traplift...

De voorwaarden:

 • Het gereedschap, de kledij of de arbeidspostaanpassing is nog niet beschikbaar in je bedrijf, is niet courant in je beroepstak en is noodzakelijk voor je om je werk beter uit te voeren.
 • Je krijgt er geen enkele andere tegmoetkoming voor.
 • De noodzakelijkheid, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid van de aanpassing staan in verhouding met de kosten ervan.
 • Je brengt de tegemoetkoming niet in als bedrijfslast bij de belastingaangifte.

2. Heb ik er recht op?

VDAB gaat voor je na of je een arbeidshandicap hebt en recht hebt op deze maatregel of niet. Meer info over de voorwaarden. 

3. Hoe vraag ik de maatregel aan als zelfstandige?

 • Laat je beperking erkennen door VDAB en vraag het recht aan op deze maatregel: volg het stappenplan.
 • Heb je het recht gekregen? Dan kan je de maatregel aanvragen. Dit kan op 3 manieren:
  • Bel naar de servicelijn op het nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
  • Stap naar een VDAB-kantoor in je buurt.
  • Regel het zelf en volg deze stappen:
   • Stap 1: vul de online formulieren Aanvraag tussenkomst arbeidsgereedschap en -kledij en Aanvraag tussenkomst arbeidspostaanpassing in, print ze en onderteken ze.
    • In het formulier Aanvraag tussenkomst arbeidsgereedschap en -kledij moet je persoonsgegevens ingeven, gegevens over de plaats waar je werkt en een aantal aanvraaggegevens, zoals:
     • rekeningnummer en naam rekeninghouder
     • motivatie waarom je het gereedschap of de kledij nodig hebt
     • een omschrijving van het gereedschap of de kledij
     • kostprijs van het gereedschap of de kledij, inclusief BTW
    • In het formulier Aanvraag tussenkomst arbeidspostaanpassing moet je gegevens over je bedrijf ingeven, over jezelf en een aantal aanvraaggegevens, zoals:
     • je rekeningnummer
     • een omschrijving van de taken van jij als werknemer
     • een beschrijving van de wijzigingen die je wil doen aan je arbeidspost
     • de geschatte kostprijs van de aanpassing, inclusief BTW
      Opgelet: koop je een aangepast model van materiaal dat je sowieso voorziet in je bedrijf, dan betaalt VDAB enkel het verschil in prijs tussen het aangepaste model en het standaardmodel. Vul bij kostprijs dan dit verschil in. Bijvoorbeeld: als je voor jezelf aangepaste veiligheidsschoenen koopt in plaats van de gewone veiligheidsschoenen die je voor iedereen voorziet.
    • Tip: je kan deze formulieren ook via Mijn loopbaan en Mijn VDAB invullen en printen. Dan hoef je je persoonsgegevens niet zelf in te geven en kan je de status van je aanvraag bekijken (aanvraag, behandeling, betaling). Bovendien kan je ook andere bedrijven via een volmacht toestemming geven om in jouw naam een premie aan te vragen.
     • Formulier tussenkomst arbeidsgereedschap en -kleding: registreer je als werkzoekende voor Mijn loopbaan en klik in Mijn loopbaan op 'Arbeidsbeperking', 'Premies' en dan op 'Aanvraag tussenkomst arbeidsgereedschap en -kledij'.
     • Formulier tussenkomst arbeidspostaanpassingen: registreer je als werkgever voor Mijn VDAB, klik bij 'Premies' op 'Premies arbeidshandicap' en dan op 'Aanvraag tussenkomst arbeidspostaanpassing'.
       
   • Stap 2: verstuur de aanvraagformulieren via de post naar de dienst arbeidsbeperking van je provincie.
    • Die bekijkt je aanvragen en laat je weten of ze goedgekeurd zijn. Het kan ook dat de dienst je opbelt voor meer info of een bezoek brengt aan je bedrijf om te zien of het gereedschap, de kledij of de arbeidspostaanpassing echt nodig is. Je moet hier op ingaan.
    • Ga je niet akkoord met de beslissing? Dan kan je binnen de 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommisie. Vul hiervoor het formulier gemotiveerd verzoek heroverweging in en bezorg het aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.
      
   • Stap 3: doe de aankopen en installeer de arbeidspostaanpassing.

    • Zijn je aanvragen goedgekeurd? Koop dan het gereedschap, de kledij en het materiaal voor de arbeidspostaanpassing, en installeer het materiaal. Opgelet: je moet de aankopen en de installatie binnen het jaar na de goedkeuring doen. 

    • Je kan het bedrag zelf voorschieten of afspreken met de winkel dat VDAB rechtstreeks aan hen gaat betalen. Wil je dat VDAB rechtstreeks betaalt, neem dan het document ‘verklaring rechtstreekse betaling aan leverancier’ mee naar de winkel en laat het door hen invullen. De dienst arbeidsbeperking bezorgde je dit document via de post op het moment dat je aanvraag goedgekeurd werd.

    • Vraag zeker een factuur en hou die samen met het betalingsbewijs bij! 

   • Stap 4: bezorg de facturen, betalingsbewijzen en het document 'verklaring rechtstreekse betaling aan leverancier' (als je dit gebruikt hebt) binnen de 6 maanden na je aankoop via de post aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.
    • Je kan dit zelf in orde brengen of de winkel waar je de aankopen deed kan dit in jouw plaats doen.
    • Heb je het bedrag voorgeschoten? Dan stort VDAB het verschuldigde bedrag terug op je rekening.

4. Wie kan me meer info geven?

Wil je meer info of heb je nog vragen? Contacteer een van onze experts arbeidsbeperking. Zij staan je graag te woord en helpen je verder!