U bent hier

Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen voor zelfstandigen

Ben je een zelfstandige? Dan worden je kosten terugbetaald als je arbeidsgereedschap, arbeidskleding of arbeidspostaanpassingen nodig hebt door je arbeidshandicap. We leggen uit wie, wat en hoe.

Klap alles open
Wat houdt een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen in voor zelfstandigen?
 • We betalen je kosten terug als je aangepast gereedschap en kleding aankoopt die je nodig hebt omwille van je arbeidshandicap.
 • Bijvoorbeeld: een brailleleesregel, groot computerscherm, orthopedische veiligheidsschoenen, signalisatie...   
 • We betalen je aankoop- en installatiekosten terug als je omwille van je arbeidshandicap aanpassingen doet aan je arbeidspost. Bijvoorbeeld een machine uitrusten met lichtsignalen in plaats van met geluidsignalen. 

Let wel:

 • Koop je een aangepast model van materiaal dat je sowieso voorziet in je bedrijf, dan betalen we enkel het verschil in prijs tussen het aangepaste model en het standaardmodel.
 • Schaf je je bijvoorbeeld een groot computerscherm aan, dan betalen we het verschil terug tussen een groot computerscherm en een standaardscherm.

De voorwaarden:

 • Het gereedschap, de kledij of de arbeidspostaanpassing is niet courant in je beroepstak en is noodzakelijk voor je om je werk beter uit te voeren.
 • Je krijgt er geen enkele andere tegemoetkoming voor.
 • De noodzakelijkheid, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid van de aanpassing staan in verhouding met de kosten ervan.
 • Je brengt de tegemoetkoming niet in als bedrijfslast bij de belastingaangifte.
Wanneer heb ik recht op een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen als zelfstandige?

Je komt in aanmerking voor deze maatregel als je een arbeidshandicap hebt en zelfstandig bent.

VDAB gaat voor je na of je recht hebt op deze maatregel of niet. Meer info over de voorwaarden. 

Hoe vraag ik een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen aan als zelfstandige?
 • Vraag het recht aan op deze maatregel: volg het stappenplan.
 • Heb je het recht gekregen? Dan kan je de tegemoetkoming aanvragen.

Je kan de tegemoetkoming op 2 manieren aanvragen:

 • Bel naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 • Regel het zelf.

Regel je het zelf? Volg dit stappenplan:

Stap 1: vul het online formulier Aanvraag tussenkomst arbeidspostaanpassing in, print het en onderteken het.

 • In dit formulier moet je gegevens over je bedrijf ingeven, over jezelf en een aantal aanvraaggegevens, zoals:
  • je rekeningnummer
  • een omschrijving van je taken als zelfstandige
  • een beschrijving van het aangepaste gereedschap, de aangepaste kledij of de wijziging die je wil doen aan je arbeidspost
  • de geschatte kostprijs van de aanpassing, exclusief BTW. VDAB komt immers niet tussen in de BTW.
   Opgelet: koop je een aangepast model van materiaal dat je sowieso voorziet in je bedrijf, dan betaalt VDAB enkel het verschil in prijs tussen het aangepaste model en het standaardmodel. Vul bij kostprijs dan dit verschil in. 
 • Tip: je kan dit formulier ook via Mijn VDAB invullen en printen. Dan hoef je je persoonsgegevens niet zelf in te geven en kan je de status van je aanvraag bekijken (aanvraag, behandeling, betaling). Klik onderaan in Mijn Loopbaan bij ‘Nuttige links’ op 'Arbeidsbeperking' en dan op 'Premies'.

Stap 2: verstuur het aanvraagformulier via de post naar de dienst arbeidsbeperking van je provincie.

 • Die bekijkt je aanvraag en laat je weten of ze goedgekeurd is. Het kan ook dat de dienst je opbelt voor meer info of een bezoek brengt aan je bedrijf om te zien of het gereedschap, de kledij of de arbeidspostaanpassing echt nodig is. Je moet hier op ingaan.
 • Ga je niet akkoord met de beslissing? Dan kan je binnen de 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommisie. Vul hiervoor het formulier gemotiveerd verzoek heroverweging in en bezorg het aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.

Stap 3: doe de aankopen en installeer de aanpassing aan je omgeving.

 • Zijn je aanvragen goedgekeurd? Koop dan het gereedschap, de kledij en het materiaal voor de arbeidspostaanpassing, en installeer het materiaal. Opgelet: je moet de aankopen en de installatie binnen het jaar na de goedkeuring doen. 

 • Je kan het bedrag zelf voorschieten of afspreken met de winkel dat VDAB rechtstreeks aan hen gaat betalen. Wil je dat VDAB rechtstreeks betaalt, neem dan het document ‘verklaring rechtstreekse betaling aan leverancier’ mee naar de winkel en laat het door hen invullen. De dienst arbeidsbeperking bezorgde je dit document via de post op het moment dat je aanvraag goedgekeurd werd.

 • Vraag zeker een factuur en hou die samen met het betalingsbewijs bij! 

Stap 4: bezorg de nodige documenten aan onze dienst arbeidsbeperkign.

 • Bezorg je facturen, betalingsbewijzen en het document 'verklaring rechtstreekse betaling aan leverancier' (als je dit gebruikt hebt) binnen de zes maanden na je aankoop via de post aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.
 • Je kan dit zelf in orde brengen of de winkel waar je de aankopen deed kan dit in jouw plaats doen.
 • Heb je het bedrag voorgeschoten? Dan stort VDAB het verschuldigde bedrag terug op je rekening.

Wie kan me meer info geven?

Wil je meer info of heb je nog vragen? Contacteer een van onze experts arbeidsbeperking. Zij staan je graag te woord en helpen je verder!