U bent hier

Tendering intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk

In kader van een betere en efficiëntere dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een tendering opgezet voor de intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk van werkzoekenden. Deze opdracht wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van de VDAB.

VDAB wil via deze algemene offerteaanvraag per toeleidingsjaar de uitvoering van minimaal 10.000 intensieve begeleidings- en bemiddelingstrajecten naar werk aanbieden. De aanbieders staan in voor de intensieve trajectbegeleiding en bemiddeling, met inbegrip van jobhunting en nazorg, en waar nodig sollicitatietraining en attitudetraining.

De loten werden als volgt toegewezen: 

VDAB-regio Antwerpen – Boom:

 

Plus Uitzendkrachten met als onderaannemers Vokans vzw en Atel vzw

 

 

SBS Skill Builders bvba

Provincie Limburg + VDAB-regio Turnhout:

 

SBS Skill Builders bvba

 

 

Tempo-Team nv

Provincie Vlaams-Brabant + VDAB-regio Mechelen:

 

SBS Skill Builders bvba

Provincie Oost-Vlaanderen:

 

SBS Skill Builders bvba

 

 

Plus Uitzendkrachten met als onderaannemers Vokans vzw en Groep Intro vzw

Provincie West-Vlaanderen:

 

SBS Skill Builders bvba

 

Op 22-07-2010 is de algemene offerteaanvraag "Tendering intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk" gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer: 014203 op pagina: 20722. U vindt de publicatie op http://www.ejustice.just.fgov.be/bul/buln.htm met als publicatiedatum 22 juli 2010 en als zoekterm “intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk”

Contactpersonen voor deze open oproep :

Documenten