U bent hier

Uitbesteding intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk 2

In kader van een betere en efficiëntere dienstverlening ten aanzien van werkzoekenden wordt met middelen van de Vlaamse overheid, al dan niet aangevuld met Europese middelen, een uitbesteding opgezet voor de intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk van werkzoekenden. Deze opdracht wordt geformuleerd vanuit de regieopdracht van de VDAB.

VDAB wil via deze algemene offerteaanvraag per toeleidingsjaar de uitvoering van minimaal 14.000 intensieve begeleidings- en bemiddelingstrajecten naar werk aanbieden. De aanbieders staan in voor de intensieve trajectbegeleiding en bemiddeling, met inbegrip van jobhunting en nazorg, en waar nodig sollicitatietraining en attitudetraining.

Deze opdracht is een vervolg op en uitbreiding van de lopende tender intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk (zie http://partners.vdab.be/bemiddelingstender/) maar met een aantal contractuele aanpassingen.

Op 12 april 2012 is de algemene offerteaanvraag "Uitbesteding intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk 2" gepubliceerd in het Bulletin Der Aanbestedingen met volgend referentienummer:  2012-508113. U kan deze publicatie raadplegen via het platform van e-notification: https://enot.publicprocurement.be/preSearchNotice.do.

Als bijlage vindt u een PDF versie van het bestek. Inschrijving kan enkel elektronisch via het platform e-tendering met het inschrijvingsformulier dat u vindt in het officiële bestek bij de publicatie (opgelet: gerectificeerd bestek op 16 april 2012). 

Meer info vindt u ook in de nieuwsbrief voor de partners van december 2011: http://vdab.be/communicatie/E_nieuwsbrieven/december/enews_dec2011.html

Contactpersonen voor deze open oproep :

  • Sabine Pardaens
    E-mail: regie@vdab.be  
    Tel. 02 506 17 81
    Fax. 02 506 17 22

Documenten