Wat houdt het project "Bemiddelingsvouchers" in?

In het project 'Bemiddelingsvouchers' krijg jij als werkzoekende de kans om zelf te kiezen welke partnerorganisatie je zal helpen bij je zoektocht naar werk. Elke mogelijke partnerorganisatie biedt een intensieve begeleiding aan. Dit wil zeggen dat je regelmatig contact hebt met je bemiddelaar van de partnerorganisatie en samen zo snel mogelijk stappen zet naar werk. Het traject duurt minimaal 6 maanden en maximaal 9 maanden.

Wat wordt er van mij verwacht?

  • Zoek een partnerorganisatie waarmee je een traject wil opstarten. Dit doe je door je vrijblijvend te informeren bij de deelnemende partnerorganisaties. Je moet niet al meteen een keuze maken.
  • Houd er rekening mee dat een partnerorganisatie kan oordelen dat hun aanbod niet passend is voor jou of dat er op korte termijn geen plaats is om een traject op te starten. Hiervan moeten ze je steeds op de hoogte brengen.
  • Maak je keuze tegen de volgende afspraak met je VDAB-bemiddelaar. Als de partnerorganisatie ook akkoord is, zal je VDAB-bemiddelaar daar een eerste afspraak vastleggen. Eens je keuze is gemaakt en het traject is opgestart, kan je deze niet meer veranderen.
  • Je werkt actief mee, maakt afspraken met de partnerorganisatie en komt deze ook na. Als ingeschreven werkzoekende gelden tijdens een traject bij een partnerorganisatie van VDAB namelijk dezelfde rechten en plichten. Lees meer over je rechten en plichten.

Wat mag ik verwachten van de partnerorganisatie die ik heb gekozen?

De partnerorganisatie vertelt meer over de inhoud en verloop van de begeleiding. Hierbij wordt rekening gehouden met de opdrachten die je hebt gekregen van de VDAB-bemiddelaar op je afsprakenblad. De partner stelt tijdens het traject samen met jou nieuwe opdrachten op die je zullen helpen in je zoektocht naar werk.

Tijdens de intensieve begeleiding naar werk moet de partner voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De partnerorganisatie helpt je om zoveel mogelijk vanuit je eigen talenten je loopbaan in handen te nemen en om gepasten oplossingen te vinden.
  • Elk contact en elke opdracht moeten passend bijdragen aan jouw kansen op werk.
  • De begeleiding die de partner aanbiedt moet intensief zijn, zowel het aantal contacten als de inhoud van het traject.
  • De partnerorganisatie maakt steeds duidelijk wat je mag verwachten en wat van jou verwacht wordt.
  • De partnerorganisatie helpt je om zo goed mogelijk digitaal of online samen te werken wanneer de omstandigheden (bijvoorbeeld corona) dat vereisen. Indien nodig zal je hierin extra ondersteund worden en/of bij de partnerorganisatie worden uitgenodigd.
  • Je klantendossier bij VDAB staat op punt en is helder voor iedereen waarmee je daarin samenwerkt.

Lees het persbericht dat is verspreid door de provinciaal directeur van provincie Antwerpen over het project Bemiddelingsvouchers.

 
logo esf