U bent hier

Beroepsinschakelingstijd

Klap alles open
Wanneer start mijn beroepsinschakelingstijd?

Woon je in Vlaanderen? Dan moet je je bij VDAB inschrijven als werkzoekende om je beroepinschakelingstijd te laten starten. 

 • Beëindigde je je studies in juni of juli en schrijf je je in bij VDAB vóór 10 augustus? Dan start hij op 1 augustus. Schrijf je je pas in op 10 augustus of later, dan start hij op het moment dat je je inschrijft.
 • Beëindigde je je studies in september of tijdens het schooljaar? Dan start hij op het moment dat je je inschrijft. ​

​Wat als je niet in Vlaanderen woont? Dan moet je je inschrijven als werkzoekende bij:

 • ACTIRIS als je in Brussel woont.
 • Le FOREM als je in Wallonië woont.
 • ADG als je in de Duitstalige gemeenschap woont.
Hoelang duurt mijn beroepsinschakelingstijd?

Je beroepsinschakelingstijd duurt 310 dagen, wat neerkomt op 1 jaar zonder de zondagen. Die tellen namelijk niet mee. Er zijn ook nog andere dagen die niet meetellen als beroepsinschakelingstijd. Op rva.be vind je meer info over welke dagen wel en niet meetellen. Bovendien kan je de duur van je beroepsinschakelingstijd online berekenen.

Heb je na je beroepsinschakelingstijd geen werk en ben je jonger dan 25? Dan kom je in aanmerking voor een inschakelingsuitkering. Ben je op dat moment 25 jaar of ouder? Dan heb je géén recht op een inschakelingsuitkering. 

Wat zijn mijn rechten en plichten tijdens mijn beroepsinschakelingstijd?

Als je in je beroepsinschakelinstijd zit, heb je bepaalde rechten en plichten.

VDAB gaat na of je voldoende inspanningen doet om werk te vinden. Is dit het geval, dan krijg je twee positieve evaluaties in de zesde en elfde maand van je beroepsinschakelingstijd. 

Deze positieve evaluaties zijn noodzakelijk om na je beroepsinschakelingstijd een inschakelingsuitkering te kunnen aanvragen bij RVA. Lees meer over hoe VDAB je evalueert

Wat als ik werk vind tijdens mijn beroepsinschakelingstijd?
 • Als je werkt, loopt je beroepsinschakelingstijd gewoon door.
 • Werk je langer dan 28 dagen, en word je daarna werkloos? Dan is het belangrijk dat je je inschrijft bij VDAB vanaf de eerste dag van je werkloosheid. Anders loopt je beroepinschakelingstijd niet meer door.
Wat als ik een opleiding wil volgen tijdens mijn beroepsinschakelingstijd?
 • Dan kies je best voor een opleiding die erkend wordt door VDAB.
  • Als je een opleiding volgt die erkend wordt door VDAB, loopt je beroepsinschakelingstijd gewoon door.
  • Bovendien heb je recht op voordelen en premies.
  • Je herkent de erkende opleidingen in onze opleidingendatabank aan de ster die erbij staat.
  • Let wel: wil je via VDAB een erkende studie volgen om een diploma te behalen? Dit kan pas als je beroepsinschakelingstijd afgelopen is. 
 • Wil je een opleiding volgen die niet erkend wordt door VDAB?
  • Dan check je best eerst of je deze opleiding mag volgen of niet, en wat de gevolgen zijn voor je beroepsinschakelingstijd.
  • Neem hiervoor contact op met een RVA-kantoor of je uitbetalingsinstelling
  • Volg je een niet-erkende opleiding, dan moet je je uitschrijven bij VDAB als werkzoekende. Tijdens je opleiding kan je immers niet voldoen aan je plichten als werkzoekende. 
Wat als ik vakantie wil nemen tijdens mijn beroepsinschakelingstijd?

Wil je vakantie nemen tijdens je beroepsinschakelingstijd? Schrijf je dan uit als werkzoekende bij de start van je vakantie en schrijf je opnieuw in als werkzoekende op het einde van je vakantie. Tijdens je vakantie kan je immers niet voldoen aan je plichten als werkzoekende.

Wat als ik ziek word tijdens mijn beroepsinschakelingstijd?

Word je ziek tijdens je beroepsinschakelingstijd? Schrijf je dan uit als werkzoekende bij de start van je ziekte en schrijf je opnieuw in als werkzoekende als je terug kan gaan werken. Als je ziek bent, kan je immers niet voldoen aan je plichten als werkzoekende.

Wat als ik tijdens mijn beroepsinschakelingstijd naar het buitenland ga?

Wil je tijdens je beroepsinschakelingstijd naar het buitenland gaan om te werken? Ga naar RVA om te informeren of je tewerkstelling in het buitenland gaat meetellen voor je beroepsinschakelingstijd. Of dit het geval is hangt af van verschillende factoren. De adressen van de RVA-kantoren vind je op rva.be.

Volg je een opleiding of stage in het buitenland? Dan kan je een vrijstelling aanvragen bij RVA. Op die manier telt de periode dat je in het buitenland verblijft toch mee voor je beroepsinschakelingstijd. Op rva.be vind je meer info over deze vrijstelling

Verblijf je tijdens je beroepsinschakelingstijd in het buitenland? Schrijf je dan uit als werkzoekende bij de start van je verblijf in het buitenland en schrijf je opnieuw in als werkzoekende op het einde van je verblijf. In het buitenland kan je immers niet voldoen aan je plichten als werkzoekende.

 

Mag ik vrijwilligerswerk doen tijdens mijn beroepsinschakelingstijd?
 • Ja, je mag vrijwilligerswerk doen op voorwaarde dat je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat je:
  • actief naar werk moet zoeken,
  • onmiddellijk moet kunnen ingaan op een passende vacature, begeleiding of opleiding die je VDAB-bemiddelaar je aanbiedt, en
  • je afspraken met je VDAB-bemiddelaar moet nakomen.
 • Je hoeft niet te melden aan VDAB of RVA dat je vrijwilligerswerk doet en hoeft ook geen toestemming te vragen.
Hoe zit het met mijn kinderbijslag en ziekteverzekering tijdens mijn beroepsinschakelingstijd?

We geven enkele algemene regels en leggen uit waar je meer info vindt.