U bent hier

Fons blogt... - januari 2014

hartJe bent jong en je wilt wat… maar niet elke jongere is een studeerwonder of voelt zich geroepen om lang achter de boeken te kruipen. Zij vinden op de schoolbanken je broek verslijten soms verlies van tijd en willen praktisch aan de slag. Rocky die na zijn middelbaar onderwijs naar Leuven trok om een bachelorstudie aan te vatten, zag al gauw in dat al dat studeren niets voor hem was en dat hij liever ging werken en geld verdienen. Toch bleek dit minder simpel dan hij had gedacht. Hij belandde in een reeks kortdurende interimjobs in de horecasector, maar tussen de jobs door hing hij ook vaak verschillende weken wat rond in Leuven. Hij verveelde zich en had zich werken anders voorgesteld. Was er dan niemand die deze vlotte talentvolle jongere kon helpen aan een baan waarin hij gepassioneerd kon bezig zijn zonder verdere diploma’s? Via een consulente van de VDAB hoorde hij over de mogelijkheid van een IBO opleiding. Leren op de werkvloer, daar klonk volgens hem wel muziek in. Met zijn vlotte babbel en aanleg voor verkoop stapte hij naar een groot bedrijf en vroeg of hij daar een IBO opleiding tot salesmanager kon volgen. "EEN WAT???" vroeg de personeelsmanager "EEN IBO opleiding".

Deze dienstverlening van de VDAB kan gebruikt worden door elk bedrijf om werknemers binnen het bedrijf competenties aan te leren, nodig om een bepaalde functie te kunnen uitvoeren. Deze manier van opleidingen biedt voordelen aan zowel werkgevers als werknemers.

Enkele voordelen voor werkgevers:

  • Door mensen op te leiden binnen het bedrijf, weten werkgevers dadelijk welk vlees ze in de kuip hebben.
  • Er wordt een opleiding op maat gemaakt voor het bedrijf.
  • Het is goedkoop voor het bedrijf en dus economisch interessant. Het bedrijf betaalt gedurende de opleiding van de cursist GEEN loon of RSZ.

Enkele voor delen voor de werknemer:

  • De werkzoekende krijgt een bijkomende opleiding op maat voor de functie die hij ambieert.
  • Tijdens zijn opleiding krijgt hij een financiële tegemoetkoming die gradueel stijgt tot ongeveer het normale loon van iemand die reeds werkzaam is binnen eenzelfde functie.
  • Na de opleiding is de werknemer verzekerd van een contract

Toch even terug naar het begin: "...EEN WAT?". Het is tijd om actie te ondernemen. Onze economie begint langzaam aan weer aan te trekken. Die opportuniteit moeten we als VDAB aangrijpen om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan te helpen en zoveel mogelijk werkgevers aan een goed opgeleide en gemotiveerde medewerker. De IBO is hiervoor de meest aangewezen maatregel Alleen blijkt dat heel wat KMO’s en kleine zelfstandigen de IBO niet kennen. Dat is spijtig want de IBO is ook echt voor hen een opportuniteit.

Samen met alle collega’s van de VDAB ga ik dan ook op 30 januari fluitend op pad om KMO’s en kleine zelfstandigen te informeren over een de Individuele BeroepsOpleiding, om straks de vruchten te plukken van onze inzet, namelijk meer werkzoekenden via een opleiding op maat een job te bezorgen en bedrijven een nieuwe medewerker.

Wie fluit ons credo mee: "EEN WAT?" ... "EEN IBO"

Gepost op 20 januari 2014

Allicht heb je ons VDAB-promofilmpje over de loopbaancheques op tv gezien, onze spot op de radio gehoord of kunnen kennis maken met onze promotiecampagne in dagblad, tijdschrift, vakbondsblad of HR- magazine. Alles draait rond “al fluitend naar het werk” gaan. We willen dit voorrecht niet beperken tot de jodelende fluiter van Bobbejaan Schoepen, maar iedereen dit genoegen bijbrengen. In de campagne zie je dan ook mensen met verschillende beroepen die ondanks allerlei kleinere en grotere ongemakken, toch hun fluitdeuntje aanhouden en aldus niet alleen zelf vrolijk in hun (werk)vel zitten maar ook hun omgeving positief  “besmetten” …

Maar  welke rol kan HR hierin spelen? HR heeft in essentie de keuze tussen de rol van de rattenvanger van Hamelen of die van Tamino met zijn toverfluit. De rattenvanger van Hamelen uit het gelijknamige sprookje van de Gebroeders Grimm lokte de kinderen van Hamelen al fluitend met zich mee naar een verborgen spelonk waarin hij hen opsloot… ver weg van hun familie. Zo’n HR-rattenvangers lopen er ook rond… Ze lokken kandidaten  met goedklinkende boodschappen en smoesjes die soms ver weg staan van de concrete bedrijfscontext, doorspekken de wervings- en selectiegesprekken met begrippen en dooddoeners zoals “een flexibele en dynamische werkomgeving op jouw maat”,
“ added value”, “unique selling proposition”, “the sky is your limit”, “we need you”,…Om vervolgens deze nieuwe medewerkers op te sluiten in een bedrijfskeurslijf via strak omlijnde functieprofielen, rigide werksystemen, beperking van de scharrelruimte, beknotting van ondernemingszin en creativiteit, afgewisseld met functionerings- en evaluatiegesprekken die hoofdzakelijk over de zwaktes gaan en zelden of nooit over de sterktes… Een HR-aanpak ook waarbij men er van uit gaat dat investeren in opleiding en loopbaanbegeleiding duur is, het risico op turn-over verhoogt en vanaf een bepaalde leeftijd überhaupt niet meer zinvol is, want een kost en geen opbrengst. Met zo’n visie moet je niet verwonderd zijn dat de medewerkers vrijdagnamiddag fluitend naar huis gaan omdat ze zich dan eindelijk eens echt kunnen uitleven, ontplooien... of op zoek gaan naar een nieuwe werk-horizon!

Kies je als HR evenwel voor de Zauberflöte van Mozart dan zet je jouw HR beleid op muziek met gevoel voor de passies en interesses van de diverse medewerkers. Je zorgt ervoor dat je medewerkers fluitend naar het werk én naar huis gaan... Dit kan door de toverfluit voluit te gebruiken voor de melodie van het talentgericht competentiemanagement.... Deze toverfluit doet mensen voortdurend het beste van zichzelf naar boven halen door in te zetten op competentieontwikkeling, opleiding, innovatie, ondernemingszin, diversiteit en creativiteit.
HR zorgt hierbij voor een coachende werkomgeving, aandacht voor de evolutie van het individueel werkvermogen van elke medewerker en een waarderende aanpak. Eenieders unieke talenten staan centraal en dat vanuit een loopbaanperspectief… Geen afkeurend fluitconcert dus maar een harmonieus fluitdeuntje dat bij iedereen blijft hangen… Wie fluit er mee?

Gepost op 13 januari 2014