U bent hier

AA-Drink voor arbeidsorganisaties

Wie me volgt op de sociale media weet dat ik een vurig supporter ben van Sven Nys… prachtatleet, op en top professional, uniek kampioen, promotor van zijn sport… Of hij zijn topprestaties te danken heeft aan de sportdrankjes van zijn ploegsponsor AA-Drink, moet je hem zelf vragen. Maar ik ben ervan overtuigd dat een goeie sportdrank prestatieverhogend werkt… Als dit juist is, waarom zouden we dan geen AA-drank voor arbeidsorganisaties brouwen? De twee voornaamste ingrediënten van deze drank zijn “Agility” en “Ability”.

Eerst en vooral moeten de arbeidsorganisaties in de toekomst een hoog wendbaarheidsgehalte vertonen. “Agility” is een kernwoord van moderne organisaties. In de VUCA-wereld is het immers van belang om snel en offensief in te spelen op veranderende omstandigheden en klantenbehoeften. Organisaties zullen via co-creatieve processen moeten anticiperen en reageren op wisselende marktomstandigheden, strategieën van concurrenten, verwachtingen van hun publiek… Innovatie in producten, processen, arbeidsorganisatie en stakeholdersparticipatie verhoogt de wendbaarheid van organisaties en verzekert een betere dienstverlening. Maar geen wendbare organisaties zonder wendbare medewerkers. Ook zij moeten beschikken over het nodige veranderingsvermogen om snel in te spelen op de nieuw wegen die hun organisatie wenst te bewandelen. Dit vermogen zal er pas zijn indien er voortdurend geïnvesteerd wordt in de competentie-ontwikkeling van medewerkers, het faciliteren van leuke werkplekken, het geven van voldoende scharrelruimte…

Maar “Agility” is op zich niet voldoende. De arbeidsorganisaties moeten zich ook onderscheiden op vlak van “Ability”. Ze moeten de competenties, de expertises in huis hebben of halen om blijvend successen te boeken. Hetzij als organisatie op zich, hetzij als deel uitmakend van een groter netwerk. Talentmanagement is een kritische succesfactor voor de onderneming van morgen. Medewerkers  die aangesproken worden op hun Talent en Passie geven een boost aan en in de organisatie.

Deze AA-sportdrank zal de prestaties van organisaties bevorderen, hun conditie op peil houden en hun uithoudingsvermogen en weerstand vergroten… zeker als er ook voor het HRM-beleid een AA-drank bestaat nl. een “Andere Arbeid”-drink die langer en anders werken stimuleert, in bijvoorbeeld rekrutering en selectie, personeelsbeleid en ontslagaanpak. Een AA-beleid focust zich bij rekrutering en selectie op het scouten van talent, wars van stigma’s en vooroordelen, op het potentieel van kandidaten en niet enkel de vereisten van de organisatie. In het personeelsbeleid wordt aandacht geschonken aan training en competentieontwikkeling, aan de bevordering van het individueel werkvermogen van elke medewerker een loopbaan lang, aan coaching van medewerkers, aan jobcarving, … Een AA-ontslagbeleid gaat uit van een snelle herinschakeling van de medewerkers waarvan men noodgedwongen afscheid neemt, van het valoriseren en borgen van hun verworven competenties.

Met zo’n AA-drank krijgen arbeidsorganisaties een hoog Sven Nys-gehalte: kampioenen in hun soort, promotoren van duurzaam HR-beleid, de conditie en weerstand van de topper die elke hindernis op het parcours aan kan…