U bent hier

Algoritmisch activeren

Recent beweerde een academicus in Trends dat VDAB veel te veel middelen inzette op big data, AI en algoritmen in plaats van op face-to-face begeleiding. Eerlijk gezegd wou ik dat deze academicus gelijk had. Want dan zou onze dienstverlening vandaag al volledig gevoed worden door het gebruik van artificiële intelligentie. Dit is evenwel (nog) niet het geval. We zitten nog steeds in de experimentele fase. Maar deze experimenten geven duidelijk nieuwe mogelijkheden aan om een echte dienstverlening op maat van werkzoekenden, werknemers en werkgevers uit te bouwen. Door enkel maar het surfgedrag van werkzoekenden op de VDAB-website te analyseren komen we tot de toch wel interessante bevinding dat ca. 40% van de werkzoekenden op zoek is naar een andere job dan deze die ze bij hun inschrijving hebben opgegeven. Die werkzoekenden zouden we beter kunnen gidsen in functie van hun ‘latente’ jobaspiraties. Profielanalyses van duizenden werkzoekendendossiers leveren ons criteria op die een grote predictieve waarde hebben inzake langdurige werkloosheid. Die informatie laat toe vlugger en gepaster te ageren als bemiddelaar. Hetzelfde geldt voor de vacature-markt. Profielgegevens van werkgevers laten ons ‘Amazon’-gewijs toe de juiste kandidaten te selecteren en voor te stellen. Algoritmes laten ons ook toe gelijkaardige vacatures of gelijkwaardige kandidaten te clusteren en voor te stellen aan werkzoekenden, respectievelijk werkgevers.

Public Employment Services die een echte regierol opnemen zoals VDAB, zitten op een goudmijn aan data over werkzoekenden, werkgevers en – door de loopbaancheques – ook meer en meer over werknemers. Indien we onze dienstverlening door het slim gebruiken van deze data beter, proactiever en directer kunnen afstemmen op het ‘arbeidsmarktconsumptiegedrag’ van onze klanten, komt het axioma van maatwerk erg dichtbij. Dan kunnen we de transparantie en snelheid van transities op de arbeidsmarkt daadwerkelijk verhogen en onnuttige tussenschakels en –kanalen maximaal uitschakelen.

Maar deze datagedreven dienstverlening laat juist ook toe tijd vrij te maken voor de werkzoekenden die echt nood hebben aan face-to-face begeleiding. De academicus vergist zich in zijn aanname dat het ene het andere verdringt. Juist door meer in te zetten op AI kunnen we betere persoonlijke begeleiding organiseren en aanbieden. Niet enkel omdat men de groep van personen die deze begeleiding nodig hebben, beter kan afbakenen maar ook omdat dankzij het verwerken van allerlei data het persoonlijk gesprek tussen de bemiddelaar en de werkzoekende rijker zal gestoffeerd zijn. Uit onze experimenten leren we nu al dat we onze bemiddelaars een duidelijker en overzichtelijk dashboard kunnen geven van alle werkzoekenden die in hun portefeuille zitten in functie van hun zoekgedrag, positie en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hoe rijker de bronnenset, hoe beter het gesprek kan verlopen, hoe gerichter de uitkomst van het gesprek zal zijn.

Algoritmisch activeren komt dus alle werkzoekenden ten goede zowel de zelfredzame als de minder zelfredzame werkzoekenden. Zo draagt het bij tot het gewenste activeringsritme.

Reacties

Wat vindt u hiervan ? "Op 16 februari werd Facebook door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg veroordeeld wegens schending van de privacywetgeving. Het volgt het surfgedrag van Belgische internet­gebruikers via zijn sociale plug-ins (zoals de ‘delen’-knop), via cookies en via de ­onzichtbare Facebook-pixel. Volgens de rechtbank informeert het sociale netwerk de internetgebruikers daar onvoldoende over en is daarvoor geen geldige toestemming verkregen. Veel Vlaamse overheidsinstellingen gebruiken die Facebook-pixel op hun site. Dat betekent dat het bedrijf van Mark Zuckerberg Vlamingen kan volgen wanneer ze die websites bezoeken. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) op een parlementaire vraag van Katia Segers (SP.A). Volgens Homans gebruiken zeven websites de Facebook-pixel: Sport Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, Toegankelijk Vlaanderen, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, De Lijn, de Vlaamse Milieumaatschappij en Kind en Gezin. Veertien websites gebruiken de sociale plug-ins van de netwerksite. Als u even een bus opzoekt op de website van De Lijn, of naar kinderopvang speurt via de site van Kind en Gezin, dan helpt dat Facebook dus om uw surfgedrag in de kaart te brengen. Ook als u zelf geen Facebook-account hebt. Toerisme Vlaanderen ontkent het gebruik van de pixel en De Standaard trof er ook geen spoor van aan. Bij Kind en Gezin vonden we op de homepage niet ­alleen de Facebook-pixel, maar ook vier andere ‘trackers’ van de netwerksite. Nochtans staat daarover niets in de ­privacyverklaring op de website, terwijl dat wel zou moeten. ‘Wij hebben die pixel er ooit geplaatst voor onze magazines, maar eigenlijk nooit gebruikt’, zegt woordvoerder Leen Du Bois, die belooft de pixel te zullen weghalen. Ook bij De Lijn maakt de informatiepagina over cookies geen gewag van de Facebook-pixel of andere trackers. ‘Dat wordt heel binnenkort in orde gebracht’, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. De Facebook-cookies worden volgens hem onder meer gebruikt om te maken dat een bezoeker op de website niet steeds dezelfde advertentie voor een actie van De Lijn ziet. ‘Onaanvaardbaar’ ‘Onaanvaardbaar’, noemt Katia Segers het gebruik van de Facebook-pixel. ‘De Vlaamse overheid faciliteert een praktijk die door de rechtbank is bestempeld als een inbreuk op de privacywetgeving. Het is hallucinant dat websites van Vlaamse overheidsdiensten nog steeds gebruikmaken van deze technologie en een privébedrijf in staat stellen om niet alleen ­informatie te verzamelen over elke surfer, maar die ook nog eens zonder ons ­medeweten door te verkopen’. Segers vraagt dat Homans het gebruik van de Facebook-pixel op Vlaamse overheidswebsites onmiddellijk verbiedt Via haar woordvoerder reageert Homans dat de uitspraak van de rechtbank ‘gericht is tegen Facebook. Het heeft geen pas de gebruikers van de plug-ins te criminaliseren voor een situatie waarvoor Facebook verantwoordelijk is’. Daarmee is de Amerikaanse reus de zwartepiet toegespeeld. ‘Technisch gesproken begaan deze overheidsinstellingen een misdrijf’, zegt Willem Debeuckelaere, de voorzitter van de Privacy­commissie. ‘Zij maken zich, strikt genomen, medeplichtig aan het ondergraven van de privacywetgeving.’ ‘De minister heeft opdracht gegeven om bindende richtlijnen uit te werken over het al dan niet gebruiken van pixels of plug-ins’, zegt Homans’ woordvoerder nog. Zodra die richtlijn er is, geven wij er gevolg aan, klinkt het bij De Lijn."