U bent hier

Bison Futé

Wie al eens op vakantie is gegaan naar het zuiden van Frankrijk of zo’n vakantie plant -al dan niet met caravan-, kent de zwarte weekends op de Franse autosnelwegen, die hun naam nog nauwelijks eer aan doen. Gelukkig is er voor deze reizigers de Bison Futé die je gidst langs alternatieve wegen, al dan niet nog door Napoleon himself geplaveid. De papieren of virtuele Bison Futé-gids behoedt menig Frankrijkreiziger voor lange files en uren van inertie, meestal in de blakende zon met schreeuwende, onrustige of wenende (klein)kinderen op de achterbank. Deze gids bezorgt ons integendeel comfort, zodat we hen minder lang moeten kalmeren met allerlei nummerplaatspelletjes, populaire liedjes of straffe sprookjes. De Bison Futé -mijn Hollandse campingbuur sprak over de Bizon Fuut- zorgt ervoor dat de reizigers zo snel en veilig mogelijk op de eindbestemming geraken… en dat is dus niet (noodzakelijk) via de autosnelweg.

Deze beeldspraak geldt ook voor de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid. In het activeringsbeleid is immers de 'kortste weg naar duurzaam werk' de richtingaanwijzer. De middelen worden zo ingezet dat het traject van werkzoekenden zo snel mogelijk kan worden doorlopen en uitmonden in een job.

Criticasters van het activeringsbeleid vertalen dit uitgangspunt als de manifeste wil van beleid én arbeidsmarktintermediairen zoals VDAB, om 'alle werkzoekenden via de A1 op de snelweg naar werk' te zetten. Deze karikatuur doet de veelzijdigheid van het Vlaams activeringsbeleid onrecht aan en stemt niet overeen met de realiteit. Dit beleid stoelt immers op maatwerk, op een aanpak-op-maat van elke werkzoekende, waardoor het traject, de reisduur en de tussenstops kunnen verschillen in functie van de individuele positie, mogelijkheden en behoeftes van elke werkzoekende. En ook al zijn er hier zeker verbetermarges, de richting is klaar en helder.

Zo vormt beroepsopleiding elk jaar voor tienduizenden werkzoekenden een verplichte omleiding op de weg naar werk. Met de toenemende kwalificatie-mismatch verbonden aan de transformatie van ons economisch bestel en het groeiend aantal knelpuntvacatures, is een brede opleidingslaan mét verlichting de beste weg naar werk. De Bison Futé van de arbeidsmarkt zal de werkzoekende in deze zin gidsen en hem duiden dat de omleiding via opleiding de kortste weg naar een job is.

Voor andere werkzoekenden is een landweg uitgestippeld met overnachtingen in de Gite d’Etape van de Sociale Economie, om hun in functie van hun mogelijkheden zo snel mogelijk op de autostrade naar werk in de reguliere economie te doen belanden. Bij nog andere werkzoekenden zijn we nog aan de weg aan het bouwen, wandelen we vandaag op een padje dat we zelf moeten banen met enkel een kompas in de hand en/of een ervaren gids aan de hand. We kennen de reisbestemming 'werk' maar stuiten soms op wegobstakels zodat we moeten terugkeren, van de initiële weg wegdwalen en opnieuw beginnen. Soms moeten we op een bijkomende lokale gids beroep doen. Denken we maar aan de activeringstrajecten van werkzoekenden-in-armoede of aan werkzoekenden met sociaal-psychische, zware medische, psychiatrische of verslavingsproblemen. Maar ook voor hen zoeken we de snelst mogelijke weg.

Het feit dat we gelijktijdig in de verschillende wegen investeren om méér mensen aan het werk te krijgen, is het beste bewijs dat we een gedifferentieerd zicht hebben op 'wat de kortste weg naar werk' is. Onze arbeidsmarkt-GPS geeft niet alleen de A1 aan als kortste weg. Onze Bison Futé van het activeringsbeleid geeft meerdere routes aan.