U bent hier

Boren naar talent

Door de explosie en het zinken van het boorplatform Deepwater Horizon zijn in de Golf van Mexico in totaal liefst 4,9 miljoen vaten olie oftewel 870 miljoen liter olie in de zee terechtgekomen. Een gigantische verspilling van “natural resources” en een regelrechte milieuramp die zeldzame diersoorten zoals de zeeschildpad, de roodhalsreiger en de blauwvintonijn in hun voortbestaan bedreigen. De effecten op langere termijn op verschillende eco-systemen worden door universitaire onderzoeksteams als uiterst zorgwekkend beoordeeld. Het management van BP – de uitbater van het platform – ging tijdens deze ramp grondig en herhaaldelijk in de fout door de ernst van de situatie te minimaliseren en weinig open en empatisch te communiceren ten aanzien van de lokale bevolking en de betrokken milieu-stakeholders.

Als we evenwel niet oppassen staat ons op de arbeidsmarkt een even grote milieuramp te wachten waarbij tonnen talent roemloos worden uitgestoten. Onze lage werkzaamheidsgraad is een teken dat we veel, teveel talent verspillen. Ouderen, jongeren van allochtone origine, personen met een arbeidshandicap, personen met een gat in hun CV en kortgeschoolden verdwijnen als zeldzame soorten in de periferie van de arbeidsmarkt. Hun competenties en passies zitten verborgen onder de smurrie van de vooroordelen. Een slechte aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een stereotype kijk op competenties leidt tot een megagroot verlies van “human resources”. Niet alleen borrelt her en der de vrees op voor een deels verloren generatie van jongeren, zeker jongeren uit de kansengroepen, maar ook en vooral bij de vijftigplussers gaat er (te)veel talent overboord omdat ze te snel en te overdreven uitstromen of te weegschaalachting instromen. Er staat geen trechter op onze arbeidsmarkt die de uitstroom van vijftigplussers tegenhoudt.

De arbeidsmarkt van morgen vraagt HR-managers die elke verspilling van talent bestrijden en voortdurend oog hebben voor een gezond, eerlijk en respectvol arbeidsmarktmilieu … die een “diepe horizon-kijk” hebben op elk talent. Geen HR-managers die BP-manager zijn en een Blind Personeelsbeleid voeren op de golven van de conjunctuur maar HR-managers die op zoek zijn naar divers talent. HR-managers die niet zoals de BP-manager de waarschuwingen in verband met veiligheid naast zich neerleggen ten voordele van uitsluitend korte termijn-doelstellingen maar HR-managers die proactief en zonder vooroordelen de nodige “veiligheidsmaatregelen” treffen om andersgebekt, andersgekleurd (én grijs is ook een kleur) en andersgevormd talent aan te werven en aan de onderneming te binden vanuit een lange termijn-strategie. HR-managers die beseffen dat de verspilling van talenten de komende decennia het arbeidsmarktmilieu grondig zal bezoedelen met alle maatschappelijke en sociaal-economische gevolgen vandien.

Als HR-managers deze uitdaging niet opnemen verdienen ze allicht een (olie)koekje van eigen deeg, net zoals BP! Dat bedrijf moest vaststellen dat de uiteindelijke oplossing om het lek definitief te dichten niet van hun hele team van topingenieurs kwam maar wel van een “eenvoudige” loodgieter, Joe Caldart. Of hoe talent op onverwachte plaatsen zit en soms verrassend dichtbij. Hoe relatief het onderscheid is tussen laag- en hooggeschoolde wanneer het over talent, passie, goesting én creativiteit gaat. Hoe interesses en competenties zich doorheen het leven kunnen ontwikkelen …

Elk talent aanboren lijkt me dan ook de uitdaging voor elk HR-platform!