U bent hier

Der rattenfänger oder die zauberflöte

Allicht heb je ons VDAB-promofilmpje over de loopbaancheques op tv gezien, onze spot op de radio gehoord of kunnen kennis maken met onze promotiecampagne in dagblad, tijdschrift, vakbondsblad of HR- magazine. Alles draait rond “al fluitend naar het werk” gaan. We willen dit voorrecht niet beperken tot de jodelende fluiter van Bobbejaan Schoepen, maar iedereen dit genoegen bijbrengen. In de campagne zie je dan ook mensen met verschillende beroepen die ondanks allerlei kleinere en grotere ongemakken, toch hun fluitdeuntje aanhouden en aldus niet alleen zelf vrolijk in hun (werk)vel zitten maar ook hun omgeving positief  “besmetten” …

Maar  welke rol kan HR hierin spelen? HR heeft in essentie de keuze tussen de rol van de rattenvanger van Hamelen of die van Tamino met zijn toverfluit. De rattenvanger van Hamelen uit het gelijknamige sprookje van de Gebroeders Grimm lokte de kinderen van Hamelen al fluitend met zich mee naar een verborgen spelonk waarin hij hen opsloot… ver weg van hun familie. Zo’n HR-rattenvangers lopen er ook rond… Ze lokken kandidaten  met goedklinkende boodschappen en smoesjes die soms ver weg staan van de concrete bedrijfscontext, doorspekken de wervings- en selectiegesprekken met begrippen en dooddoeners zoals “een flexibele en dynamische werkomgeving op jouw maat”,
“ added value”, “unique selling proposition”, “the sky is your limit”, “we need you”,…Om vervolgens deze nieuwe medewerkers op te sluiten in een bedrijfskeurslijf via strak omlijnde functieprofielen, rigide werksystemen, beperking van de scharrelruimte, beknotting van ondernemingszin en creativiteit, afgewisseld met functionerings- en evaluatiegesprekken die hoofdzakelijk over de zwaktes gaan en zelden of nooit over de sterktes… Een HR-aanpak ook waarbij men er van uit gaat dat investeren in opleiding en loopbaanbegeleiding duur is, het risico op turn-over verhoogt en vanaf een bepaalde leeftijd überhaupt niet meer zinvol is, want een kost en geen opbrengst. Met zo’n visie moet je niet verwonderd zijn dat de medewerkers vrijdagnamiddag fluitend naar huis gaan omdat ze zich dan eindelijk eens echt kunnen uitleven, ontplooien... of op zoek gaan naar een nieuwe werk-horizon!

Kies je als HR evenwel voor de Zauberflöte van Mozart dan zet je jouw HR beleid op muziek met gevoel voor de passies en interesses van de diverse medewerkers. Je zorgt ervoor dat je medewerkers fluitend naar het werk én naar huis gaan... Dit kan door de toverfluit voluit te gebruiken voor de melodie van het talentgericht competentiemanagement.... Deze toverfluit doet mensen voortdurend het beste van zichzelf naar boven halen door in te zetten op competentieontwikkeling, opleiding, innovatie, ondernemingszin, diversiteit en creativiteit.
HR zorgt hierbij voor een coachende werkomgeving, aandacht voor de evolutie van het individueel werkvermogen van elke medewerker en een waarderende aanpak. Eenieders unieke talenten staan centraal en dat vanuit een loopbaanperspectief… Geen afkeurend fluitconcert dus maar een harmonieus fluitdeuntje dat bij iedereen blijft hangen… Wie fluit er mee?