U bent hier

Eenheid in verscheidenheid

Eenheid in verscheidenheid
© Shutterstock

De Zuid-Afrikaanse schrijver Deon Meyer wou zich voor het schrijven van de literaire thriller ‘Proteus’ verdiepen in de Xhosa-cultuur maar dat lukte hem in eerste instantie niet omdat hij bleef focussen op de cultuurverschillen. Toen hij op zoek ging naar de gemeenschappelijkheden kwam de klik spontaan. In zijn voorwoord geeft hij deze wijze levensles mee: “Richt je niet op wat mensen verdeelt en concentreer je niet op de verschillen. Zorg ervoor dat je iets gemeenschappelijks vindt, herken de overeenkomsten en gemeenschappelijke ideeën. Het verandert voor altijd hoe je met anderen omgaat.”

In deze wereld waarin internationale en nationale politici bewust verdeeldheid zaaien en groepen stigmatiseren door hen als vreemden af te schilderen zonder enige gemeenschappelijkheid of verbinding, is de boodschap van Deon Meyer die opgroeide in een verdeeld land, bijzonder actueel en pertinent.

Het bouwen van muren tussen gemeenschappen is de ultieme blijk van het institutionaliseren van verschillen waarbij men aan de ene kant van de muur de “juiste” en aan de andere kant van de muur de “verkeerde” cultuur heeft. Maar de geschiedenis toont aan dat de Chinese Muur, de Muur van Hadrianus en de Berlijnse Muur de tand des tijds niet hebben doorstaan en juist het einde van tijdperken hebben ingeluid. Muren - van welke aard ook – verhinderen interactie, verbondenheid, solidariteit, innovatie en verrijking.

Dat geldt ook voor arbeidsorganisaties. De vaststelling dat personen met een andere afkomst, een beperking of een andere socio-economische achtergrond statistisch gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt heeft veel te maken met de manieren waarop we onze wervings- en selectieprocessen organiseren. Die vertrekken al te vaak van één referentiekader waarbij elke afwijking leidt tot een afwijzing. Men focust zich immers uitsluitend op de verschillen ten aanzien van het eigen referentiekader in plaats van te zoeken naar wat mensen in diversiteit juist verbindt. Kijk eens naar het selectiebeleid van start-ups die onbevangen mensen aanwerven ongeacht van afkomst of scholing zolang ze de missie van het bedrijf maar onderschrijven. Kijk eens naar de bedrijven die mensen met beperkingen tewerkstellen omdat ze zich niet focussen op de beperking maar wel op het talent van deze medewerkers. Kijk eens naar bedrijven die hun glazen wanden en plafonds hebben gesloopt of een intergenerationele werkvloer hebben en dat de gemeenschappelijkheid bij hen juist zit in het geloof dat iedereen daarin een meerwaarde kan betekenen.

Kortom, HR moet juist actief op zoek gaan naar mensen met verschillende talenten en culturen om hen te verbinden in diverse teams die instaan voor groei en innovatie en samen de missie van de organisatie waar maken.

Geen literaire fictie maar inspirerende non-fictie!
 

Reacties

Heel inspirerend en waar!
In sameness we connect. In diversity we grow. (Virginia Satir)