U bent hier

Heen en weer... Heen en weer...

Voor absurde, humoristische maar beklijvende rijmelarij moet je bij de Hollandse liedjesmaker - dichter - kunstenaar - cabaretier Drs P (Heinz Polzer) zijn. In mijn boekenkast prijkt “Tante Constance en Tante Mathilde”, een gedichtenbundel van Drs. P samengesteld door Ivo de Wijs. Eén van de favoriete nummers is “Veerpont” waarin Drs. P het immer heen en weer varen van een veer vertelt, waarbij het nooit duidelijk is waar onze kant en de overkant is, waarbij het oversteken van een rivier steeds uitnodigt om uit te zwermen naar de eindeloze oceaan maar het er nooit van komt. Dus blijft het bij “heen en weer” ( x 4) als refrein en impliciete levensles van dit liedje...

Het leven van de veerponten en veermannen is me niet onbekend. Op mijn vaste fietsroute langs de Schelde -van Wetteren tot Hamme en terug- kom ik immers, naast de anonieme motorpont van Schellebelle, de ponten  Aba (Appels), Maiandros (Baasrode), Stéphanie (St. Amands), Jill (Mariekerke) en Demi (Driegoten) tegen. Ik twijfel wel eens om ze te nemen maar besluit dan meestal toch om verder te fietsen... in de wetenschap dat deze kant de overkant wordt als ik er ben beland... en deze kant is me méér vertrouwd... dus ... Maar laat ik daardoor geen opportuniteiten liggen? Wellicht wel. Nieuwe fietswegen, andere biotopen, tegenliggers, dorpskernen, hellingen of kasseistroken.

Geldt dit ook niet voor de arbeidsmarkt? Steken we de “matchingsrivier” wel voldoende keren over met onze veerpont “Talent”? Of vinden we onze kant de juiste kant en moet iedereen maar naar ons oversteken? Willen we nochtans de knagende knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakken dan moeten we de rivier tussen vraag en aanbod diverse keren oversteken en de biotopen, de eco-systemen van deze en gene kant met mekaar in contact brengen zodat ze mekaar positief kunnen bevruchten. Intermediairen op de arbeidsmarkt -binnen en buiten de bedrijven- vervullen hierbij een belangrijke rol. Zij zijn de veerlui die de pont besturen en de twee kanten bedienen. In tegenstelling tot het liedje van Drs. P waar de veerboot zinkt omdat hij overvol is, is onze veerpont nog bijlange niet vol... Veel kansengroepen blijven op hun oever staan en kunnen niet oversteken...

Daarom hebben we als VDAB onze veerpont ook gemoderniseerd. We organiseren het heen-en-weer-varen voortaan in functie van competentietabellen. Met het Competentiegericht Matchen dat we recent lanceerden en de komende maanden perfectioneren en uitbreiden willen we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij mekaar brengen en de oversteek transparanter maken door verworven competenties van kandidaten te matchen met gevraagde competenties in vacatures. Dat maakt een veel meer fijnmazige matching mogelijk verruimt de potentiële arbeidsreserve want je laat veel meer overeenkomsten dan verschillen zien, biedt een bedrijf meer recruteringsperspectieven, verkort de opleidings- en inwerkingsperiodes en honoreert elders of eerder verworven competenties ook buiten de beroepscontext... Zo willen we het heen-en-weer-verkeer stimuleren en faciliteren en waarom dan niet de woorden van Drs. P in de praktijk brengen? “En als de pont zo lang was als de breedte van de stroom, dan kon hij blijven liggen, zei me laatst een econoom”.