U bent hier

Het Jaar van de Eekhoorn

Europa mag 2012 dan al uitgeroepen hebben tot jaar van “Active Aging”, voor de Vlaamse arbeidsmarkt zal 2012 het Jaar van de Eekhoorn zijn… een jaar vol harde noten om te kraken!

Vooreerst zullen we dit jaar geen beduidende economische groei kennen en dus ook geen substantiële jobcreatie. De werkloosheid blijft op een eerder hoog niveau liggen. Dat wordt ook aangetoond door de werkloosheidsevolutie sedert de zomer van vorig jaar. Gelukkig zorgt de vergrijzing op de arbeidsmarkt nog voor veel vervangingsvacatures. Daardoor zijn er zelfs in deze periode van laagconjunctuur nog concrete werkvooruitzichten voor werkzoekenden. Dat gegeven zorgt toch voor een zekere positieve dynamiek op de arbeidsmarkt.

Maar deze positieve dynamiek valt samen met het toenemend knelpuntkarakter van het vacature-aanbod en de evolutie naar een knelpunteconomie. Door de vergrijzing stappen immers heel veel vakbekwame technici uit de industriële sectoren en juist voor deze profielen schiet de instroom vanuit het onderwijs het meest tekort. Voor deze beroepen neemt de spanning op de arbeidsmarkt dus niet af, wel integendeel.

Verder dwingt de budgettaire discipline de overheid om de uitgaven in de hand te houden en zorgt de beperkte economische groei voor minder middelen… niet enkel voor de publieke actoren maar ook voor bijvoorbeeld sectorfondsen en andere intermediairen. De vraag stelt zich tevens in welke mate de overheid, indien nodig, het vrij succesvol anti-crisis- en retentiebeleid van de jaren 2008-2009 verder kan faciliteren. Het massief gebruik van tijdelijke werkloosheid en andere vormen van tijdelijke werkreductie zorgde toen voor een al bij al beperkte stijging van de volledige werkloosheid… maar bezwaarde wel het overheidsbudget. De vraag stelt zich evenzeer of de ondernemingen nog voldoende reserves hebben om een tweede economisch kloof te dichten. 

Harde noten om te kraken dus… Maar laat ons ons spiegelen aan de eekhoorn. Dit beestje is van alle markten thuis en overleeft in diverse biotopen… zowel in het bos als in het stadspark. Het rent tegen bomen op, zweeft van tak tot tak, weet zich door zijn losse huid in de lucht te houden en springt van de ene plaats naar de andere … beweeglijkheid, wendbaarheid is zijn troef! De arbeidsmarkt zal dit jaar ook een hoge(re) beweeglijkheid en wendbaarheid van alle spelers vragen! Laat ons daar samen voor gaan en ons niet nestelen in een winterslaap. Dat doet de eekhoorn ook niet. En wellicht zorgt dergelijke beweeglijkheid net zoals voor ons roodbruin troeteldiertje voor een hoge aaibaarheidsfactor bij alle stakeholders van het arbeidsmarktgebeuren, werkzoekenden, werkgevers en werknemers.

Zo kunnen we niet alleen het vertrouwen herstellen maar ook en vooral bouwen aan een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Met de mentaliteit van de eekhoorn moeten we de uitdagingen aankunnen en welvaart en welzijn waarborgen.