U bent hier

Knagende knelpunten

Standaard Uitgeverij bracht recent een box op de markt met tien memorabele “Suske en Wiske”-albums ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van deze populaire stripreeks. Een echte aanrader voor iedereen die met de verhalen van Suske & Wiske, Lambik, Tante Sidonia, Jerom, Professor Barabas en Schanulleke is opgegroeid.

Maar minder bekend is de alternatieve albumbox “Suske en Wiske en de Knagende Knelpunten” die onlangs door VDAB werd uitgegeven naar aanleiding van 25 jaar knelpuntberoepen op de Vlaamse arbeidsmarkt. We geven hierbij een overzicht van deze tien eveneens memorabele albums met hun onderwerp en de moraal van het verhaal.

  • De gretige grijsaard

Professor Barabas speelt de hoofdrol. Ondanks zijn grijsheid stelt hij zijn wijsheid ter beschikking voor de ontwikkeling van “Vitamitje II”, een auto volledig aangedreven op wind- en zonne-energie.

De grootste arbeidsreserve bestaat uit de 50-plussers. Willen we kwantitatief de knelpuntvacatures bestrijden, dan moeten we zo wel meer 50-plussers aan het werk houden als 50-plussers terug herinschakelen.

  • De omgeschoolde ornitholoog

Vogelliefhebber Lambik vindt geen werk. Tante Sidonia zet hem voor de keuze: werken of het huis uit. Lambik herschoolt zich als vrachtwagenchauffeur en kan tijdens zijn buitenlandse ritten naar de vogeltjes turen.

Teveel jongeren studeren nog af met kwalificaties die te weinig of niet gevraagd worden op de arbeidsmarkt. Hun beroepsaspiraties moeten zo snel mogelijk verruimd worden zodat hun kansen op een duurzame job toenemen.

  • De Waalse weldoener

Bob en Bobette snellen hoteluitbaters Suske en Wiske ter hulp omdat zij kampen met een personeelstekort. Ze krijgen een cursus “Nederlands op de werkvloer”. Kordaat Ketje steekt ook af en toe een handje toe.

De werkloosheidsgraad ligt in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest veel hoger dan in Vlaanderen. Via interregionale mobiliteit kunnen we op een goedkope wijze Waalse en Brusselse werkzoekenden tewerkstellen in Vlaamse bedrijven.

  • Het bedreven bedrijf

Theofiel Boemerang kent een hoge turn-over in zijn electro-zaak. Hij denkt te veel aan centjes en percentjes én te weinig aan zijn personeel en klanten.

Bedrijven die niet aan employer branding doen door duurzame relaties op te bouwen met hun interne en externe stakeholders, prijzen zichzelf uit de arbeidsmarkt. Bedrijven die dit wel doen, zullen sneller geschikt personeel vinden.

  • De competente collega

Arthur, de exotische en excentrieke broer van Lambik, komt inwonen bij Lambik en Tante Sidonia. Hij ondervindt dat “onbekend ombemind is” maar weet uiteindelijk dit album te kleuren door zijn competenties ten toon te stellen.

Door te kijken naar alle competenties van (potentiële) medewerkers en niet naar uiterlijke kenmerken (huidskleur, grijs haar, handicap, excentrieke kledij, …) creëren we extra kansen voor personen die nu nog niet op de arbeidsmarkt zijn geraakt.

  • De lenige leerder

Jerom werkt als bediende in een hamburgerketen maar wil doorgroeien tot winkelmanager. Hij volgt met steun van zijn werkgever een aangepaste opleiding waarbij zijn op de werkvloer verworven competenties verzilverd worden.

Als overheden, sectoren, bedrijven en werknemers samen investeren in individuele leerladders kunnen we méér mensen op het juiste competentieniveau tewerkstellen. Permanente vorming en loopbaanontwikkeling zijn hierbij cruciaal.

  • Het gewapend gewest

Professor Barabas reist met zijn teletijdmachine naar 2015 om vast te stellen dat de Deelstaten méér bevoegdheden hebben gekregen om de knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken.

De versnippering van de bevoegdheden over de diverse overheidsniveaus heen verhindert een krachtdadige aanpak van de knelpuntenproblematiek. Meer homogene bevoegdheden voor de Deelstaten aan de ene kant en een sterkere samenwerkingssynergie tussen de Deelstaten en de federale overheid aan de andere kant zijn noodzakelijke hefbomen voor zo’n aanpak.

  • De activerende aanpak

Tante Sidonia verveelt zich, nu Suske en Wiske het huis uit zijn; Annemie Van Zwollem heeft tijd te over omdat haar vader in een rusthuis verblijft; Snoeffel en Gaffel wentelen zich in luiheid. Lambik denkt aan zijn brugpensioen…

Willen we de knelpunten op de arbeidsmarkt reduceren, dan moeten we ons activeringsbeleid uitbreiden naar alleenstaanden, herintreedsters, personen in de sociale bijstand, andere uitkeringstrekkers en ouderen. Meer activering dus … maar wel op maat.

  • De witte werver

Bo bu en Bo be te (China), Willy en Wanda (USA), Baga en Basang (Tibet), Zé en Maria (Brazilië), Bob en Bobette (Congo), Neelsie en Miemsie (Zuid-Afrika) komen op bezoek bij Suske en Wiske. Plots wordt het een kleurrijke keukenvloer.

Diversiteit op de werkvloer is een troef. Nog te veel zoeken de jonge blanke, goed opgeleide selectie- en wervingsverantwoordelijken naar witte raven, blanke “clonen” en negeren ze daardoor de rijkdom aan diversiteit die overigens ook bij de klanten aanwezig is.

  • De Krimson crisis

Krimson, de eeuwige slechterik, wil de vorige 9 albums vernietigen. Hij wil iedereen manipuleren zodat er niets verandert. Met een aanhoudende crisis kan hij immers overal zijn slag slaan.

Als de beleidsmakers niet de moed en daadkracht opbrengen om fundamenteel in te grijpen in het arbeids-, onderwijs- en sociaal bestel, zullen we dieper wegzakken in het knelpuntenmoeras. Doet men dat wel, dan kan een knipogend en glimlachend Wiske ook deze reeks afsluiten.

Benieuwd naar de alternatieve reeks? Bekijk ze online.