U bent hier

Kraakje

In een interview uit 2011 in Trends riep ik het voorbije jaar uit tot het “Jaar van de Eekhoorn”. 2012 zou een jaar worden waarin we harde noten zouden moeten kraken omwille van de sombere economische vooruitzichten. Die zouden we enkel kunnen kraken indien alle arbeidsmarktactoren, ook HR, de beste eekhoorn in zichzelf naar boven zouden halen: wendbaar, flexibel, met een groot aanpassingsvermogen, spaarzaam, inventief...

Vandaag moet ik vaststellen dat we in deze opdracht niet geslaagd zijn. De noodzakelijke koerswijzigingen werden onvoldoende of zelfs helemaal niet doorgevoerd. Ook HR hield gewoontegetrouw te vaak vast aan oude dogma’s en peuzelde gretig verder aan de gekende, lang geleden vergaarde voorraad nootjes... Dit ging ten koste van beweeglijkheid en pro-actief HR-beleid. Daarbij kwam nog dat het voorbije jaar vooral met enkele zware valse noten eindigde zoals de aangekondigde sluiting van Ford en tientallen herstructureringen en collectieve ontslagen... Duizenden getroffen gezinnen!

Het ziet er in 2013 niet naar uit dat het tij zal keren. Het Jaar van de Eekhoorn krijgt een sequel, willens nillens. In de filmwereld is –op enkele uitzonderingen na- de sequel slechter dan de eerste film. Dit mag hier niet het geval zijn. Het moet anders. Het is dan ook meer dan ooit tijd om veranderingen in ons sociaal-economisch bestel daadwerkelijk door te voeren... Geen veranderingen die slechts voetnoten zijn in de sociaal-economische geschiedenisboeken, wel veranderingen die er voor zorgen dat burgers en bedrijven de minder gunstige seizoenen van de komende decennia duurzaam kunnen doorstaan. Want ook harde noten kùnnen wel degelijk gekraakt worden, mits gebruik van het juiste materiaal.

Haal daarom alle notenkrakers boven, overheden, sociale partners en arbeidsmarktactoren, zodat we kunnen bouwen aan de welvaart en het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen. Laat ons samen een nieuwe partituur van de arbeidsmarkt schrijven; een inspirerende partituur (Tchaikovsky’s Notenkraker indachtig) die mensen nieuwe zekerheden aanreikt in een constant wijzigende omgeving en die mensen ‘eekhoorngewijs’ de talenten geeft om zich wendbaar aan te passen aan de diverse biotopen van werken, leren en leven. Kraakje kennen we dan niet langer uitsluitend als een symbool van een vroeger kinderprogramma, maar ook als symbool van onze nieuwe sociaal-economische lente.