U bent hier

Kraakje de eekhoorn, episode III

nootIn een interview in Trends uit 2011 riep ik 2012 uit tot jaar van de Eekhoorn. Kraakje had enkele harde noten te kraken! Maar zoals eekhoorns soms doen, verstopte Kraakje begin 2012 de voorraad harde noten onder de grond, waar ze het hele jaar begraven en ondergesneeuwd bleven tot Kraakje al bijna vergeten was waar hij ze verstopt had. Er werden in 2012 amper stappen vooruit gezet, de sneeuw is onaangeroerd blijven liggen. En het jaar van de eekhoorn kreeg in 2013 willens nillens een sequel, en die zijn vaak nog slechter dan het origineel. Er kwam geen heropleving van de economische groei, het aantal vacatures kalfde verder af en het aantal werkzoekenden liep op.

Maar de tweede helft van 2013 bracht dan toch een lichte dooi (eerder door de uitzonderlijk zachte winter dan door een warme zomer), en nu de sneeuw minder dik ligt vond Kraakje zijn voorraad harde noten terug. En wat blijkt, uit enkele van zijn harde noten zijn flinke kiemen gegroeid die hun best doen om mooie notelaars en respectabele kastanjebomen te worden.

Er werden belangrijke stappen in de juiste richting gezet met onder andere de eerste aanzet van het eenheidsstatuut. Arbeiders en bedienden zullen dankzij de nieuwe regeling meer op gelijke voet behandeld worden. Met de hervorming van het federale ambtenarenstatuut staat de deur op een (zeer dunne) kier om ook naar meer eenheid te komen contractuelen en statutairen en tussen werken in de privé en in de publieke sector. Ook in de Vlaamse overheid is hier nog veel vooruitgang te boeken.

Daarnaast was er veel aandacht voor de succesvolle invoering van de loopbaancheques die uitgebluste of juist extra ambitieuze werknemers aansporen om zich te laten begeleiden, zodat ze hun loopbaan in eigen handen kunnen nemen. Werknemers die het stuur van hun carrière in handen hebben zullen met plezier langer aan de slag blijven, en zo hun steentje bijdragen in de strijd tegen de oplopende vergrijzingskosten. Meer mobiliteit op de arbeidsmarkt creëert ook meer kansen voor werkzoekenden in hun zoektocht naar een nieuwe job.

Met de ondertekening van de teksten van de zesde staatshervorming krijgt het Vlaamse arbeidsmarktbeleid dan weer de opportuniteit om een meer coherent en sterker activerend geheel van oriëntering, begeleiding, ondersteuning en opleiding uit te werken. We mogen deze kans om te vereenvoudigen en te moderniseren absoluut niet laten liggen.

De uitdaging die voor ons ligt bestaat er dan ook in om al deze kiemen vast te pakken en te laten uitgroeien tot de sterke bomen die ze in zich dragen en die onze samenleving de zuurstof geven om mee te groeien. Hun bladerdek kan dan hopelijk snel de brede eekhoornboulevard vormen waarover Kraakje en zijn vriendjes gemakkelijk van harde noot naar harde noot kunnen klimmen, om ze vervolgens één voor één te kraken. Bij elke noot die gekraakt wordt komen we een stap dichter bij een competentiegericht loopbaanbeleid dat bestand is tegen de vele uitdagingen van het komende decennium.