U bent hier

Thuis

Boowie
© VRT

Ja, ik geef toe... ik ben een fan van de Een-soap ‘Thuis’. Dat heeft niet zozeer te maken met het feit dat mijn moeder al jarenlang een fervente Thuis-kijkster is maar wel met het feit dat deze serie maatschappelijke issues niet uit de weg gaat: homosexualiteit, ALS, diversiteit, transgender, integratie van ex-gedetineerden, zelfdoding, vluchtmisdrijven, alleenstaand ouderschap, racisme, alcoholverslaving, euthanasie... kwamen al allemaal aan bod de voorbije jaren. Zo bereiken deze onderwerpen het grote publiek op een zachte en bijna intuïtieve manier.

Maar nu wil ik het hebben over aflevering 4517 van ‘Thuis’. Bob en Lowie, de oprichters van de start-up Boowie, zoeken hun eerste werknemer. Na veel discussie hebben ze zelf een competentieprofiel opgesteld en op hun website geplaatst. Helaas zonder directe respons. Louis merkt op dat het profiel toch wat zwaar en droog overkomt door de opsomming van zoveel vaardigheden die vereist zijn. Bob, de rationalist, vindt dat dit juist goed is want dat profiel zoeken ze toch. Wanneer Lowie opmerkt dat ze dan nog vergeten zijn een diploma te vermelden, repliceert Bob dat ‘skills’ belangrijker zijn dan een diploma. Waarop Lowie repliceert dat hij inderdaad veel meer geleerd heeft bij Boowie dan vooralsnog op de universiteit...

Daarmee verwerft de thematiek ‘het leven zoals het is op de Vlaamse arbeidsmarkt’ een plaats in deze populaire soapserie: de krapte op de arbeidsmarkt, de zoektocht naar de witte raaf, het schrijnend gebrek aan technologisch talent... 

Bob en Lowie krijgen uiteindelijk twee kandidaten voor hun vacature. De schrijvers van de soapserie blijken hun werk goed te hebben gedaan door het aanwervingsbeleid van start ups te kopiëren voor Boowie. Het sollicitatiegesprek draait immers niet om diploma’s en strikte vacaturevereisten maar gaat over uitdagingen, competenties, betrokkenheid en waarden. De match-klik ontstaat spontaan tijdens het gesprek.

Het is maar de vraag of veel HR-managers naar ‘Thuis’ kijken. Als je ziet hoe veel bedrijven het nog erg moeilijk vinden om van vastgeroeste wervings- en selectiestrategieeen af te stappen, dan geven ze alvast niet thuis wanneer het erop aan komt op een andere manier talent aan te trekken en ontdekken. En dat is jammer want zo houden ze zelf de krapte op de arbeidsmarkt in stand.

Misschien moeten de schrijvers van ‘Thuis’ daarom nog een paar nieuwe afleveringen toevoegen waarin De Kabouters, het bedrijf van Adil, een leerling in duaal leren aanwerven, het advokatenkantoor van Karin en Tom een blinde management assistant te werk stellen, dokters Ann en Judith kunnen hun praktijk uitbreiden met een hoofddoekdragende zorgkundige of café De Frens een 64 jarige achter de toog zetten.

Reacties

Mag ik even opmerken dat het behalen van een diploma -vroeger noodzakelijk en voldoende voor een job, dan noodzakelijk en terecht niet meer voldoende, straks ten onrechte niet meer noodzakelijk- ook kan getuigen van competenties? Een diploma werd toch behaald door volgehouden inzet, motivatie, een pak kennisverwerving, analytisch leren denken... Ook hooggeschoolden moeten levenslang leren, zij zijn soms het meest gemotiveerd voor bijscholing. Als er een verband bestaat tussen kwalificatie als werkzoekende en kans op werk, bestaat er dan geen verband tussen kwalificatie van personeel en de kwaliteit van de organisatie? Wie werf je best aan: iemand met het gevraagde diploma, iemand 'gelijkgesteld door ervaring' of een gediplomeerde met ervaring? Als werkgever m.i. de laatste, tenzij je net een jongere de kans wil geven om via de job ervaring op te doen. Dus een diploma kan de skills niet vervangen en omgekeerd!
Degelijke, genuanceerde reactie, Baaf, helemaal mee eens. Hoed ons voor de versimpeling, dooddoeners, clichés, positieve vooroordelen enz. De blog van Fons doet me ook even denken aan dat oeroude liedje van Jasperina De Jong over "Het bestuur". Zeker die tekst nog eens bovenhalen.