U bent hier

VDABastards

vdaBastardsEen recente studie van het Steunpunt Werk en Sociale Economie legde nog maar eens de vinger op de –steeds groter wordende– wonde van onze arbeidsmarkt: de te lage arbeidsparticipatie van 50-plussers.

Niet alleen het verschil in werkzaamheidsgraad werd nog eens in kaart gebracht: 52,5% in Vlaanderen voor de doelgroep 55-59 jaar t.o.v. 60% in EU 27, 72,4% in Nederland en 80,3% in Zweden; 17,9% in Vlaanderen voor de doelgroep 60–64 jaar t.o.v. 30,4% in EU 27, 37,3% in Nederland en 60,5% in Zweden.

Maar ook de verschrikkelijk moeilijke en lange weg die moet worden afgelegd om de Europese doelstelling van 50% werkzame 55-plussers in 2020 te behalen. Dit betekent dat we bij de mannen van 64 jaar een werkzaamheidsgraad van 51,4% moeten bereiken (ruim 2,5 x méér dan vandaag) en bij de vrouwen van die leeftijd een werkzaamheidsgraad van 33,6% (4,5 keer zo hoog als nu). Om deze doelstelling in het vizier te krijgen moeten we op meerdere fronten méér dan een tandje bijsteken.

Eén van deze fronten is het bestrijden van de heersende vooroordelen over “oudere” werknemers. Ze worden nog te vaak bestempeld als of geassocieerd met minder creatief, meer weerspannig tegenover verandering en flexibiliteit, minder productief, weinig enthousiast, te duur, niet geïnteresseerd in nieuwe technologie, een afgestompt leervermogen, hoger ziekteverzuim, lagere fysieke capaciteit…
Ook al worden heel wat van deze vooroordelen ontkracht in wetenschappelijk onderzoek, toch blijven ze hangen in de hoofden van wervings- en selectieverantwoorelijken, HR, bedrijfsleiders…

Maar wat dan te zeggen van de Benidorm Bastards? Wie kent niet dit “seniorenclubje” van de bekende TV-reeks dat om de haverklap de jongere generaties op een verkeerd been zet… De Benidorm Bastards stralen enthousiasme en spirit uit, hebben gevoel voor humor, zijn pleitbezorgers van creativiteit, flexibiliteit en ondernemingszin… Ze tonen aan dat er geen leeftijd staat op deze competenties en vaardigheden… Misschien moeten we onze “werkvloer-bastards” ook meer in beeld brengen met hun positieve eigenschappen en de 50+-collega’s oproepen om ook hun werkgevers, jongere collega’s, HR-diensten regelmatig bij de neus te nemen…

Als VDAB gaan we in elk geval ook onze verantwoordelijkheid opnemen. Dankzij een recent akkoord tussen de Vlaamse sociale partners wordt het activeringsbeleid voor 50-plussers uitgebreid, eerst tot 55 jaar, en in een tweede fase tot 58 jaar. Hierbij zullen we onze eigen VDABastards inzetten… gemotiveerde, empathische en ondernemende 50+-consulenten die hun werkzoekende leeftijdsgenoten enthousiast zullen ondersteunen en hen wijzen op het aanwezige Benidorm Bastard-gehalte van iedereen.

Laat ons elk van jullie aanduiden als een (toekomstige) Arbeidsmarkt-Bastard, een gedreven, creatieve en ondernemende 50-plusser, laat ons ook de duim opsteken voor de competenties van 50-plussers maar evengoed de middenvinger naar iedereen die blijft hangen in stereotiepe voordelen! Want tenslotte behoren we vroeg of laat allemaal tot deze doelgroep en beschouwen we onszelf niet als uitgebluste, afgestompte en vastgeroeste wezens!