U bent hier

Vooroordelen veroordelen

De te lage werkzaamheidsgraad van 55 plussers heeft deels te maken met de vooroordelen die werkgevers, HR-intermediaires en jongere collega’s hebben ten aanzien van werknemers van deze leeftijd. Nochtans zijn deze vooroordelen onterecht, zo blijkt uit onderzoek en enquêtes van Luc Sels (KUL), SD Worx, Hilda Martens (Universiteit Hasselt) en Mark Claus.

We moeten de clichés die leven over de oudere, uitgebluste, verdorde werknemer uit de wereld helpen. Hoe kunnen vooroordelen omgezet worden in voordelen? We nemen tien vooroordelen onder de ‘voordelen-loep’:

1. Oudere werknemers zijn vaker en langer ziek
Onderzoek toont aan dat jongere werknemers vaker in de lappenmand belanden dan oudere werknemers. Ouderen blijven pas thuis wanneer het ernstig is; dan duurt hun afwezigheid inderdaad langer.

2. Oudere werknemers zijn te duur
De federale en de Vlaamse overheid geven verschillende premies die de loonlast verlichten. Bovendien kan een oudere werknemer dankzij zijn ervaring sneller meedraaien in het bedrijf.

3. Oudere werknemers werken langzamer
Vijftigers werken doordachter en efficiënter dan jongeren. Gevolg: ze maken minder fouten en leveren daardoor meer kwaliteit.

4. Oudere werknemers zijn geen teamplayers
Organisaties plukken de vruchten van diversiteit. Door hun ervaring, rust en vertrouwen zorgen vijftigers voor een goed evenwicht op de werkvloer.

5. Oudere werknemers zijn computeranalfabeet
Ondernemingen hebben naast ICT-oplossingen ook nood aan doeltreffende communicatie. Een verzorgd taalgebruik en een vleugje diplomatie, competenties van ervaren werknemers, dragen daar zeker toe bij.

6. Oudere werknemers kunnen geen nieuwe dingen leren
Het louter ‘uit het hoofd leren’ van dingen is hopeloos achterhaald. Wat telt is de praktische toepassing van de nieuwe kennis. Dankzij hun ervaring hebben ouderen een streepje voor op hun jongere collega’s.

7. Oudere werknemers zijn minder flexibel
Flexibiliteit is eerder persoonsgebonden dan dat het met leeftijd te maken heeft. Als hun kinderen het huis uit zijn, blijken ouderen heel soepel om te springen met hun werkuren.

8. Oudere werknemers zijn overgekwalificeerd
Ze zijn bereid om een stapje terug te zetten. Bovendien hechten ze meer belang aan werkzekerheid dan jongeren en zijn ze loyaler.

9. Oudere werknemers gaan er lichamelijk op achteruit
Een slechte gezondheid is eerder het gevolg van een verkeerde levensstijl. Door technologische ontwikkelingen en automatisering zijn veel beroepen fysiek veel minder zwaar geworden.

10. Oudere werknemers aanvaarden geen jongere chef
Een jongere baas vormt voor ouderen helemaal geen bedreiging, want ze hebben toch geen behoefte aan promotie. Integendeel, vaak werpen ze zich op als een mentor van de jongere(n).