U bent hier

Waalse werkzoekenden willen wel werken

Waalse werkzoekenden willen wel werken, weten wijze Waalse werkgevers wonderwel. Willen West-Vlaamse werkgevers Waalse werkwillige, werkbekwame werkzoekenden waarderen waardoor we wachtende werkaanbiedingen wissen? Welaan, wilskrachtige West-Vlaamse werkgevers, wens: "Waalse werkzoekenden welkom" (waarlijk welluidende woorden)![*]

Recent drukten West-Vlaamse bedrijven en werkgeversorganisaties de vrees uit dat de instroom van nieuwe grensarbeiders uit Noord-Frankrijk zou stilvallen omwille van het gewijzigd statuut van de grensarbeid vanaf 2012. Dit nieuw statuut is minder voordelig voor de Franse werkzoekenden om in de grensstreek in West-Vlaanderen te komen werken. Daardoor zouden 1.000 potentiële medewerkers uit Frankrijk wegvallen, aldus een recente peiling. De bekommernis van deze bedrijven én organisties is begrijpelijk, te meer omdat de werkloosheidsgraad in West-Vlaanderen weer sterk daalt en weldra weer historisch laag zal liggen. De War on Talent laat zich in deze streek dan ook snel én hard voelen. Daarom is het juist minder begrijpelijk dat zij weinig mogelijkheden zien in het activeren van Waalse werkzoekenden uit het naburige Henegouwen naar West-Vlaamse bedrijven. Het moet nochtans duidelijk zijn dat het bevorderen en versterken van de interregionale mobiliteit binnen België één van de speerpuntacties zal zijn om de toenemende tekorten op de West-Vlaamse arbeidsmarkt te bestrijden. Alle wegen moeten immers volop bewandeld worden.

De nog niet zo lang opgezette samenwerking tussen de regionale bemiddelingsdiensten Forem, Actiris en VDAB toont aan dat deze samenwerking wel degelijk tot positieve en concrete resultaten leidt. Vraag het maar aan de Vlaamse bedrijven gelegen rond Brussel, die tussen 2007 en 2010 bijna 5.500 Brusselse werkzoekenden aanwierven dankzij de samenwerking tussen Actiris en VDAB. Sedert de opstart van de gemengde, “confederale” bemiddelingsteams Forem – VDAB in 2008 hebben zo ook ca. 3.500 Waalse werkzoekenden een baan gevonden in Vlaamse bedrijven, waarvan ca. 1.000 in West-Vlaamse kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Dit is toch niet niks!

Vanzelfsprekend moeten we de lat nu hoger leggen. De toename van de tekorten dwingt ons daartoe. De reële tewerkstellingscijfers liggen trouwens al hoger dan de geciteerde omdat het cijfer van 3.500 enkel gesteund is op een terugkoppeling van de betrokken bedrijven. Gezien werkgevers niet verplicht zijn de identiteit van de aangeworven werknemer mee te delen, is er sowieso een onderschatting. Bovendien was er in die periode een financieel-economische crisis die toch een sterke invloed heeft gehad op de reële tewerkstellingsperspectieven. Tot slot hebben Forem en VDAB eerst ook de nodige energie moeten steken in het opzetten van deze gemengde teams waardoor we eigenlijk het eerste jaar maar op een “halve” dienstverlening hebben kunnen draaien.

Maar zowel Forem als VDAB hebben zich geëngageerd om de samenwerking te intensiveren gelet op het gewijzigd grensarbeidersstatuut. De plaatsingsobjectieven zijn verhoogd, de teams worden versterkt, het aantal taalopleidingen wordt opgedreven, de mogelijkheden om Waalse werkzoekenden via een individuele beroepsopleiding (IBO) aan te werven worden gepromoot, … Overigens zal ook Pôle Emploi, de Franse publieke bemiddelingsdienst, in het kader van de Euregio-strategie nadrukkelijker bij deze samenwerking betrokken worden.

Vanzelfsprekend betekent dit dat de betrokken bedrijven openstaan voor geschikte en gemotiveerde Waalse werkzoekenden. Collega-bedrijven uit diverse sectoren kunnen vandaag al getuigen van geslaagde recruteringsacties in deze context: Bellewaerde, Damman, Actief Interim, Konvert, Potteau Labo, AC Clean, Brustor, Amby, Plus Home Services, Lorenz, Westvlees, ADMB, Balta, Lasko, Alexishoes e.v.a.

Waarop wachten? Gedaan met dralen … hier komen de Walen!

[*] met dank aan Urbanus en zijn zeven Zaventemse zotten