U bent hier

Week van het microkrediet

In deze Week van het Microkrediet, georganiseerd door de microkredietondernemers MicroStart en Hefboom, wordt het belang van deze financiering aangetoond voor startende zelfstandigen die niet bij de bank kunnen aankloppen voor een lening. Onder hen vele werkzoekenden, leefloners en nieuwkomers die door zo’n microkrediet hun macropassie voor ondernemerschap vorm kunnen geven. Op het kick off-evenement getuigden Joan Arrias, een Surinaamse die zich specialiseert in voetverzorging, Chris Dahi, een schrijver afkomstig uit Nigeria, en Charlotte Vercauteren, die creatieve ondernemers coacht, over hoe hun microkrediet en de bijhorende begeleiding de weg naar ondernemerschap effende. En zij zijn niet alleen… Dankzij het Europees programma EaSI werden zo’n 60 000 jobs gecreëerd in ca 40 000 nieuwe micro-ondernemingen. Europees Commissaris Marianne Thyssen promoot dan ook het microkrediet omdat het enerzijds bijdraagt tot meer ondernemerschap in de EU maar anderzijds ook concrete opportuniteiten biedt voor mensen met een niet-Europese afkomst waar ondernemerschap meer vertrouwd is.

Alleen jammer dat ons wettelijk instrumentarium werkzoekenden en leefloners eerder afremt dan stimuleert om (micro-)ondernemers te worden. Zo laat de werkloosheidsreglementering niet toe dat werkzoekenden een bijberoep opstarten noch geleidelijk hun zaak kunnen uitbouwen met behoud van (een deel van) hun uitkering. Het is nog steeds alles of niets waardoor te veel potentiële ondernemers noodgedwongen kiezen voor inactiviteit in plaats van voor het starten van een zelfstandige activiteit. De troef van een microkrediet is daardoor “week” want ze kan niet alom worden uitgespeeld. Het kan nochtans anders. Diverse EU-lid-Staten laten de opstart van een zelfstandige zaak toe met behoud van een uitkering of zetten het uitkeringssaldo om in een startkapitaal.

Willen we het micro-ondernemerschap echt stimuleren dan moeten we deze “startersvallen” wegnemen. Niet alleen helpen we daardoor meer potentiële ondernemers maar vergroten we via hen ook de mogelijkheid op bijkomende jobcreatie. En daar hebben we nood aan! Als dit gebeurt kunnen we de Week van het Microkrediet waardig vervangen door het Jaar van de Micro-Ondernemer!

Reacties

Terecht een pleidooi om startersvallen weg te werken. Belangrijkste drempel om als zelfstandige te starten blijft het verlies van sociale bescherming. Zowel vanuit mijn eigen ervaring bij het begeleiden van startende zelfstandigen als de vaststelling dat diverse maatregelen zoals bv. de starters bvba niet het gewenste effect hebben, zou ik pleiten voor een uniform sociale zekerheidsstatuut voor werknemers en zelfstandigen. Laat zelfstandigen werknemer worden in hun eigen vennootschap, met alle rechten en plichten daaraan gekoppeld. Het afschaffen van een apart sociale zekerheidsstatuut van zelfstandige is tevens een grote administratieve vereenvoudiging.