U bent hier

Warm hart

Deze week werden we op het bedrijf aangespoord om een EHBO-cursus te volgen. Gedurende 1 uur tijdens onze werktijd zouden we training krijgen over wat we moeten doen als iemand in ons bedrijf een hartaanval krijgt. Via het intranet werd ons hart warm gemaakt om deze training te volgen. Ik vond het een fantastisch initiatief.

Toen het uur van de training aangebroken was, zag ik tot mijn grote consternatie dat het leslokaal alleen gevuld was met vrouwelijke collega’s. Eerst dacht ik dat dit de vrouwelijke sessie van de training was. Mis. Toen ik rondvraag deed waar Tom, Alain, Shankar, Yoshi en de andere mannelijke collega’s bleven, bleken ze het allen enorm druk te hebben. Ze hadden geen tijd om te leren hoe je kan proberen om iemand met een hartaanval langer in leven te houden. Verfoeilijk! En een mooi voorbeeld dat ook in ons bedrijf het model van competitief leiderschap de bovenhand haalt over het coöperatief leiderschap waar vrouwen zo veel beter in zijn.

Raar maar waar; toen de les achter de rug was passeerde ik ons rooklokaal op het hoogste verdiep. Drie mannelijke managers zaten er rustig een sigaret te roken met de grootste glimlach op hun snoet!

Ik kreeg bijna een hartaanval!