U bent hier

Nieuws over de arbeidsmarkt - november 2008

Werknemers die hun leaseauto een dag per week op de oprit laten staan en thuiswerken, besparen hun baas jaarlijks 2.300 euro. Minder brandstofverbruik en een hogere productiviteit als gevolg van een kortere reistijd, leiden tot dit bedrag.

Wie niet kiest voor een wekelijkse thuiswerkdag, maar de trein neemt om zo de files te omzeilen, levert zijn werkgever zo'n 1.000 euro per jaar op.

Dat blijkt uit een onderzoek van Athlon Car Lease, het grootste leasebedrijf van Nederland.

Bron: www.hln.be

E-mail, het communicatiemiddel bij uitstek op de werkvloer, zorgt voor heel wat frustraties bij Vlaamse werknemers. Dertig procent zegt dat het lezen en beantwoorden van e-mails hen van ander, belangrijk werk afhoudt. Dat blijkt uit een bevraging van Jobat en onderzoeksbureau Profacts bij meer dan 1.400 Vlaamse werknemers.

Ontvangen mails worden zeer vaak (89%) nog dezelfde dag beantwoord. Iets meer dan de helft van de ondervraagden (55%) antwoordt zelfs onmiddellijk op een nieuw bericht.

Voor zowat vijftien procent van de werknemers is e-mail zelfs een extralegaal voordeel. Zij krijgen hun internetverbinding gedeeltelijk of helemaal terugbetaald door hun werkgever. Daardoor blijven veel Vlaamse werknemers ook buiten het kantoor bereikbaar. Een derde controleert thuis 's avonds zijn professionele mail.

Vandaag werd de eerste e-mailloze dag in België en Nederland georganiseerd, een initiatief van communicatieconsultant Gunnar Michielssen. Hij riep op vandaag geen gebruik te maken van e-mail.

Bron: www.hln.be

Hoe maak je van je bedrijfswebstek een efficiënte en gebruiksvriendelijke plek? Dat is de vraag waarover auteur Gerry McGovern zich buigt in zijn boek ‘Killer Web Content’. Hij trakteert de lezer op een reeks adviezen over de do’s en don ‘ts van webinhoud. Een greep uit het aanbod:

 • Bij de opmaak van je website, staat je klant, niet je bedrijf centraal. Het is de klant die zoekt, klikt (of niet) en scant op het net. Als organisatie kan je niet anders dan naar hem te luisteren en hem te volgen.
 • Je houdt je klanten op je site door ze zo snel mogelijk weg te sturen via de juiste link. Als je dat doet, komen ze terug. Als je hun tijd verspilt, zijn ze in de flash intro al verdwenen.
 • De grootste en efficiëntste websites zijn lelijk en functioneel. Ze zijn eerlijk en recht voor de raap.

Gerry McGovern, A&C Black Publishers Ltd, 2006, ISBN-10: 0-7136-7704-x

 

Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van het Zweedse Karolinska Instituut en de universiteit van Stockholm. Wetenschappers volgden 10 jaar lang de hartconditie van ruim 3.000 mannen van 19 tot 70 jaar, allemaal werkend in dezelfde regio.

De stafleden die hun bazen als het minst geschikt of ondermaats afschilderden, bleken 25% meer kans te hebben op een ernstig hartprobleem. Na vier jaar -of langer- werken onder dezelfde onbekwame leiding, was dat gevaar zelfs 64% groter.

En er bleek méér aan de hand: de stress die je krijgt door te werken voor een slechte baas, leidt tot ongezond gedrag als roken, slecht eten, te veel alcohol drinken en te weinig lichaamsbeweging. Ook dat gedrag leverde een bijkomend risico op voor het kweken van hartproblemen.

Bron: www.hbvl.be

Nu vrijdag worden alle Belgen aangespoord om voor één dag eens géén mails te versturen.

Gunnar Michielssen, initiatiefnemer en communicatieconsultant: ‘De e-mailloze vrijdag is een eerste stap naar een gezonde e-mailcultuur. Teveel onduidelijke of nietszeggende berichten kosten de Belgische economie jaarlijks zo'n 5 miljard euro. In de VS experimenteren veel grote bedrijven al langer met 'No Email Fridays'. En met succes. Door het verbreken van de routine worden werknemers bewust van hun eigen gedrag’.

Bron: www.hln.be

Ongeveer één op acht personen tussen 15 en 64 jaar (482.000) omschrijft zichzelf als arbeidsgehandicapt of functioneel beperkt. Daarvan is 42% aan het werk en 5% werkzoekend. Een kleine meerderheid (53%) van de arbeidsgehandicapten in Vlaanderen is inactief, noch werkend noch werkzoekend.

Om de werkzaamheidsgraad te verhogen werd in 2003 een groeiscenario afgesproken. Tussen 2000 en 2007 gingen per jaar gemiddeld 4.000 arbeidsgehandicapten extra aan de slag, terwijl er gestreefd wordt naar 4.500 à 9.000 per jaar.

Het nieuwe beleid moet hieraan verhelpen. Sinds 1 oktober 2008 is de nieuwe Vlaamse Ondersteuningspremie van kracht, een tussenkomst in de loonkosten van personen met een arbeidshandicap.

Bron: www.nieuwsblad.be

Enthousiast consumerende Amerikanen hebben jaren boven hun stand geleefd. Sluwe bankiers en kredietkaartbedrijven spoorden hen aan 'rijkelijk te leven'. Consumenten kregen zomaar kredietkaarten in de schoot geworpen. Zal de financiële crisis een einde maken aan de ongebreidelde Amerikaanse kredietcultuur?

Robert Manning, hoogleraar aan het Rochester Institute of Technology, is ervan overtuigd dat de kredietkaarten 'een tweede financiële zeepbel' zijn, na de huizensector. 'De banken zijn daar schuldig aan door zo lang mogelijk nieuwe kredietkaartschulden te verpakken en door te verkopen. Omdat banken de schulden en dus het risico doorverkochten, werden ze minder selectief in hun kredietverlening.’

Manning gelooft dat de Amerikaanse consument 'zich zal moeten aanpassen aan een lagere levensstandaard. De VS zullen nooit meer dezelfde positie in de wereldeconomie innemen na deze crisis. Ik denk niet dat Amerikanen klaar zijn voor wat hen te wachten staat. Ze zullen moeten leren om opnieuw meer te sparen.'

Bron: www.tijd.be

Op de homepagina kon je stemmen op de vraag: wat mis je in je loopbaan? Dit was het resultaat:

 • Erkenning: 42%
 • Avontuur: 16%
 • Geld: 40%

Hoewel ruim 80% van de werknemers het normaal vindt dat hun werkgever een controlearts stuurt als ze afwezig zijn door ziekte, deinzen sommige bedrijven ervoor terug om controles uit te voeren uit angst voor een kwade reactie van hun werknemers. Dat blijkt uit een enquête van Medconsult.

De helft van de ondervraagde werkgevers doet wel een beroep op een medische controle. Zo'n 43% doet dit in functie van de werknemer. 20% doet dat in functie van het aantal dagen afwezigheid.

Bron: www.hln.be

Het stakingsrecht is in 2007 in verschillende landen van de Europese Unie met de voeten getreden. Dat blijkt uit het jaarrapport van de wereldvakbond CSI-ITUC over de schending van vakbondsrechten.

Voor België wijst de wereldvakbond op een ‘verontrustend element’: ‘een groep van personen heeft gerechtelijke stappen ondernomen om schadevergoeding te bekomen van werknemers die aan een staking deelnamen’.

Het gaat om de gerechtelijke stappen tegen 46 stakende personeelsleden van het technisch en veiligheidspersoneel op de luchthaven van Zaventem, die in april 2007 het werk neerlegden. De staking zorgde voor enorme chaos op de luchthaven.

Bron: www.demorgen.be

We eten meer brood en minder belegde broodjes. Als we een auto kopen, is die kleiner en zuiniger én we laten deze winter de skivakantie voor wat het is. 'Dat is een psychologisch fenomeen. We denken dat we minder hebben en gaan daarnaar leven. Maar daarom is dat nog niet zo', zegt Vlerick-professor Gino Van Ossel.

‘De meeste consumenten hebben nog dezelfde middelen, alleen verandert hun bestedingsgedrag door de crisis. Eigenlijk is het een puur psychologisch verhaal. Als iedereen blijft toeteren dat er een serieuze koopkrachtdaling is, dan gaan de mensen zich daarnaar gedragen ook al voelen ze het eigenlijk niet of nauwelijks. Of toch niet in die mate dat dat een ander gedrag noodzaakt.'

Bron: www.nieuwsblad.be

Volgens minister van Werk Joëlle Milquet (CDH) zullen oudere werknemers vanaf volgend jaar niet meer noodzakelijk de duurste zijn. Zo wordt het gemakkelijker om ze aan het werk te houden.

Vanaf januari 2009 moeten alle sectorale cao's zodanig aangepast zijn, dat de leeftijd van de werknemer geen criterium meer is voor de bepaling van het loon. De sectoren moeten vanaf dan andere, niet-discriminerende criteria hanteren om het loon te bepalen bij aanwerving. Zoals bijvoorbeeld competentie, prestatie en ervaring.

Omdat ‘ervaring’ moeilijk los te koppelen is van leeftijd, werkt de minister aan een voorstel om dit criterium meetbaar te maken.

Bron: www.nieuwsblad.be

Enkele Amerikaanse bedrijfleiders zorgen ervoor dat iedereen zich goed in zijn vel voelt, tijdens én na de kantooruren. Dat is een heel rendabele investering.

 • Bij de marketingfirma Advent mogen de medewerkers als incentive iets kiezen wat hen persoonlijk nauw aan het hart ligt. Voor de ene is dat yogales, voor de andere gitaarles, een paar mooie cowboylaarzen of betaald verlof om een weeshuis in Centraal-Amerika te helpen bouwen.
 • De baas van het softwarebedrijf Miro Consulting splitste de firma op in twee groepen. Het team dat in drie maanden het meeste gewicht verloor, kreeg 500 dollar per persoon. De wedstrijd versterkte de sfeer en iedereen werd er gezonder van.
 • Webcor Builders, een bouwfirma, gaf zijn medewerkers betaald verlof als ze deelnamen aan een gezondheids- en wellnessprogramma. Ze konden het programma gewoon tijdens de kantooruren volgen, gratis.

Investeringen in de gezondheid van de werknemers zijn heel rendabel, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Voor elke dollar die ze investeren krijgen de werkgevers er vijf terug.

Bron: www.trends.be/bizz

De algemene directeur van de Japanse fabrikant voor halfgeleiders Elpida Memory werkt momenteel gratis. Deze symbolische daad moet het bedrijf helpen om de financiële moeilijkheden als gevolg van de wereldwijde crisis het hoofd te bieden. Volgens de woordvoerder van de groep zou de bedrijfsleider geen salaris krijgen in november en december. Zijn loon zou nadien in twee worden gedeeld tot Elpida Memory winst boekt. Bij Japanse bedrijfsleiders gebeurt het geregeld dat ze zichzelf bestraffen door te beknibbelen op hun loon als zijzelf of hun bedrijf op een misstap betrapt worden.

Bron: www.standaard.be

De korte, donkere dagen zijn weer in aantocht. We krijgen heel wat minder natuurlijk licht te zien en gaan daardoor minder goed presteren. Volgens psychotherapeut Ybe Meesters kunnen mensen met een winterdepressie zich moeilijker concentreren en melden ze zich vaker ziek. Blijkt dat vooral vrouwen met herfst- of winterdepressies te kampen hebben. Enkele bevindingen:

 • Eén op drie vrouwelijke managers zegt last te hebben van een herfstdepressie, tegen één op vijf mannen.
 • Bij ruim één op de tien lijdt het werk onder de korte, koude dagen.
 • In de winter komt bijna de helft moeilijker uit bed. Ook hiermee hebben vrouwen meer problemen dan mannen.
 • Als de dagen korter worden, gaan vrouwen meer snoepen.
 • Om de somberheid tegen te gaan, spreekt 37% af met vrienden en gaat 36% meer sporten. Mannen doen vaker niets tegen de donkere dagen dan vrouwen.
 • Vrouwen zijn angstiger in de winter dan in de zomer omdat het zo vroeg donker is.

Bron: www.mt.nl

 • 24 uur per dag wereldwijd online bereikbaar, heeft een brede basiskennis en beheerst het Engels mondeling en schriftelijk.
 • is een ‘self conscious hyper individual professional’ en bedient meerdere opdrachtgevers tegelijk. Daardoor moeten werkgevers over voldoende scherpte en leiderschap beschikken om loyaliteit af te dwingen.
 • nog steeds op zoek naar geborgenheid. Ondanks de opkomst van thuiswerken zullen werknemers nog grotendeels naar het kantoor gaan omdat dit voorziet in een sociaal-emotionele behoefte.

Dat zijn enkele stellingen waar Management Team drie experts over laat discussiëren.

De auto blijft het meest populaire vervoermiddel voor het woon-werkverkeer. In totaal gaat 63,5 procent van de Belgen elke dag met de wagen naar het werk. Dat blijkt uit een mobiliteitsenquête van het maandblad Bizz.

Bijna 40 procent rijdt met zijn eigen wagen naar het werk. 22,1 procent heeft een bedrijfswagen en nog eens 1,6 procent carpoolt. Als je daar ook nog eens de mensen bijtelt die regelmatig met de auto gaan werken, dan komt de enquête uit op 77,5 procent.

Bijna de helft van de respondenten doet minder dan drie kwartier over de heen- en terugreis. Een derde van de deelnemers is elke dag anderhalf uur tot vier uur onderweg van en naar het werk.

Veel mensen hebben echter problemen als ze te lang onderweg zijn naar het werk: 16,7 procent van de deelnemers overweegt van werk te veranderen als ze meer dan een uur per dag onderweg zijn, 15,6 procent haakt af na anderhalf uur en nog een 19,1 procent na twee uur.

bron: www.standaard.be

Op de homepagina kon je stemmen op de vraag:heb je ooit al meer loon gevraagd aan je baas? Dit was het resultaat:

 • Durf ik niet: 56%
 • Deed ik met succes: 19%
 • Deed ik zonder succes: 23%

De Canadese ambassade in Parijs zoekt Europeanen die willen leven enwerken in Canada. Het gaat niet enkel om hightech- en topjobs. Canada zoekt ook vrachtwagenchauffeurs, hotelpersoneel, enzovoort.

Heb je interesse om je horizon te verruimen? Kom dan naar de informatiedag op 21 november. Het is een speciaal evenement omdat er Canadese werkgevers aanwezig zullen zijn die al meteen kennismakings- of selectiegesprekken willen voeren.

Meer info: www.destination-canada.be

Dertien werknemers van de luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic zijn ontslagen nadat ze op netwerksite Facebook kritiek hadden geuit op hun werkgever. Virgin is van mening dat de houding van de dertien leden van het boordpersoneel 'totaal ongepast' was en dat ze de maatschappij 'in diskrediet' hebben gebracht. De dertien zouden onder meer verspreid hebben dat Virgin-vliegtuigen vol kakkerlakken zitten.

Bron: metrotime.be

Net zoals een goede wijn, worden ook ervaren werknemers beter met de jaren. Dat is het uitgangspunt van Mark Claus, auteur van het boek ‘Beter met de jaren. 123 tips om te blijven werken met de glimlach na je vijftigste.’ Daarin beschouwt hij langer werken niet als een probleem, maar als een uitdaging.

‘Beter met de jaren’ is een boekje boordevol tips rond communiceren en presteren op het werk. De auteur staat ook stil bij de zingeving én de materiële aspecten van werken na je vijftigste. Ook het fit houden van je lichaam en geest krijgen de nodige aandacht.

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FODEconomie onderzocht welke factoren een impact hebben op het loonverschil. Het gaat hier zowel om individuele kenmerken als om factoren die verband houden met het bedrijf waarvoor men werkt. De volgende conclusies springen in het oog:

 • 10% van alle werknemers verdient maximaal 1.701 euro per maand (bruto).
 • 10% van alle werknemers verdient minstens 4.109 euro per maand (bruto).
 • Bedrijfsleiders ontvangen het hoogste salaris, gezinshelpers en schoonmakers het laagste loon.
 • De petrochemische nijverheid is de bestbetalende tak van de economie. Kapsalons, wasserijen en schoonheidsinstituten betalen de laagste lonen uit.
 • Wie in Brussel werkt maakt de beste kans op een hoog loon.
 • De scholingsgraad is positief gecorreleerd met de loonomvang.

In 2007 werkten in ons land meer dan 425.000 loontrekkende arbeidskrachten altijd, gewoonlijk of soms thuis, wat overeenkomt met bijna 12 procent van het totale aantal. Dit is een stijging in vergelijking met tien jaar geleden, toen ongeveer 8,5 procent thuiswerkte.

Het grootste percentage thuiswerkers is terug te vinden in het onderwijs(49,1 procent), gevolgd door de sector onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven (15,3 procent), overige gemeenschapsvoorzieningen (13,5 procent), financiële instellingen (13 procent) en productie en distributie van elektriciteit, gas en water (10,2 procent).

Bron: hln.be

Jobinhoud, loon en werkuren. Dat zijn de factoren die bepalenwaar je gaat werken. Althans, dat denk je. Wat je niet beseft is dat debeginletter van je potentiële werkgever eveneens meespeelt. Als diedezelfde is als de beginletter van jouw naam, maakt het bedrijf veelmeer kans. Dit blijkt uit onderzoek van de universiteit van Gent.

Bron: MagEzine

Geloof je dat dit onbewust meespeelt of ben je ervan overtuigd dat dit bij jou niet het geval is?

"Managers kunnen een hoop leren van dieren", schrijft Ken Thompson in zijn nieuwe boek Bioteams. Hij stelt vast dat groepsdieren(zoals mieren, bijen, ganzen, paarden, honden…) allerhande vernuftigemanieren hebben om met elkaar te communiceren. Sommige van dieomgangsvormen zijn ook succesvol als je ze naar de managementwereldvertaalt.

Neem bijvoorbeeld ganzen die tijdens hun trek ineen 'V' vliegen. Heb je je ook al afgevraagd waarom ze dat doen? Wel,zo zetten ze elkaar uit de wind en besparen ze de helft van de nodigeenergie. Alleen: het arme dier dat vooraan vliegt en de meeste windtrotseert, houdt dit niet lang vol. Dus wat doen de ganzen? Ze vliegenelk om beurt op kop. Volgens Thompson werkt collectief leiderschap ookbij ons: "Een afdeling met roterende leiders, neemt meer initiatief enreageert veerkrachtiger en alerter dan een team met één vaste baas."
(Voor het volledige artikel: zie MagEzine)

Vind jij dat managers lessen kunnen trekken uit de manier waarop dieren met elkaar omgaan?

Volgens internationaal onderzoek van Kelly Services zou bijna de helft van alle werknemers een andere  studiekeuze kiezen mochten ze opnieuw beginnen, lezen we in het MagEzine.

De belangrijkste resultaten op een rijtje:

 • 63% had -achteraf gezien- graag verder gestudeerd.
 • 46% had liever een totaal andere studie gevolgd.
 • 20% zegt de verkeerde carrièrekeuze te hebben gemaakt, 23% twijfelt hierover.
 • 38% zegt dat het onderwijs geen goede voorbereiding is op het beroepsleven.

Zou jij nog steeds voor dezelfde studie kiezen? En ligt jouw job in de lijn van wat je studeerde?