U bent hier

Nieuws over de arbeidsmarkt - juli 2009

Op de homepagina kon je stemmen over de vraag: "Zou jij je sollicitatiebrief door iemand anders laten schrijven?". Ziehier het resultaat.

  • Absoluut: 12%
  • Hangt af van de functie: 20%
  • Nooit: 66%

Een bedrijf in Singapore heeft er niets beters op gevonden dan om vier uur in de namiddag het brandalarm af te doen gaan voor een evacuatieoefening. Ongeveer 5.000 medewerkers stormden naar buiten.

Toen kwam een veiligheidagent met de volgende verklaring: ‘Beste werknemers, met spijt in het hart deel ik jullie mee dat voor velen van jullie dit de laatste evacuatieoefening is. Door de recessie ontslaan we de helft van het personeel. Als bij het weer naar binnen gaan je badge niet werkt, dan ben je bij de ontslagenen. Morgen zullen je spullen per koerier thuis worden afgeleverd.’

Er werd voor deze aanpak gekozen om ‘de mailboxen niet te overladen met duizenden ontslagmailtjes’ en ‘om te voorkomen dat er op kantoor gevochten zou worden’. Je zou voor minder…

Bron: nieuwsblad.be

Bedienden van een Brits kantoor hebben ontdekt dat ze beter kunnen samen werken als ze… naakt zijn. De naakte kantoordag, die werd omgedoopt tot 'Naked Friday', was een idee van psycholoog David Taylor. De bedoeling was om de teamgeest te verbeteren.

Bijna alle werknemers gingen uit de kleren. 'Nu we elkaar naakt hebben gezien, zijn er geen grenzen meer', zegt de 23-jarige Sam Jackson. 'Ik hou van mijn lichaam en schaamde me niet. Het was emotioneel maar we merkten dat we makkelijker met elkaar konden praten'.

Mike Owen, de directeur van het kantoor: 'Ik heb iedereen duidelijk gemaakt dat ze dit niet hoefden te doen, enkel als ze zich er goed bij voelden.’

Bron: nieuwsblad.be

In Amerika lijken de vrouwen als winnaars uit de crisis te komen. Daar slaat de recessie immers vooral toe bij mannelijke werknemers. Het is zelfs zo opvallend dat men er spreekt van een ‘mancessie’ in plaats van een recessie.

Mark Penn, strateeg achter de verkiezingscampagne van Hillary Clinton, spreek van een generatie 'achtergebleven mannen'. En Maria Shriver, echtgenote van de gouverneur van Californië, Arnold Schwarzenegger zei: ‘Voor de eerste keer zijn de helft van de Amerikaanse werknemers vrouwen. Ze worden meer en meer de voornaamste kostwinner’.

Bron: standaard.be

Onderzoek bij meer dan 1.000 managers door het Britse Institute of Leadership & Management onthulde dat het voor acht op tien managers irrelevant is of een sollicitant al dan geen baan heeft. Een werkloze status wordt het in het huidige klimaat immers niet als indicator van onbekwaamheid beschouwd.

Na zes maanden begint dit echter te veranderen. Een kwart van de managers zegt dan minder geneigd te zijn iemand in dienst te nemen die als ‘langdurig werkloos’ wordt beschouwd.

Behalve als je kunt aantonen dat je in die tijd een relevante studie hebt gevolgd, vrijwilligerswerk hebt gedaan of actief bezig was met de ontwikkelingen in je branche, ben je na zes maanden niet langer vrij van het stigma ‘langdurig werkloos’.

Tip: overweeg je om je ontslagpremie te gebruiken om naar zonnigere oorden te vliegen? Denk dan ook goed na. Recruiters zien een jaar lang reizen of werken in het buitenland als een gebrek aan ambitie. Of zouden je gewoon ja loers zijn?

Bron: managersonline.nl

Niet iedereen praat tijdens de pauze op het werk graag over ‘de kinderen’, zo blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse site Jobtrack.nl

‘Wie ergert zich wel eens aan collega’s met kinderen?’, luidde de vraag waar zeshonderd mensen op antwoordden. Blijkt dat 40 % van hen het moeilijk heeft met collega’s die hun kinderen op het voorplan zetten. Vooral wanneer collega’s hun afwezigheid melden omdat een kind ziek is, gaan de haren overeind staan. Vooral oudere medewerkers en vrouwen werkt het op de zenuwen.

Voorspelbaar: mensen in de leeftijdscategorie 26 tot 35 jaar, die zelf tot over de oren in de kinderen zitten of er plannen te krijgen, storen zich niet aan het gepraat over kinderen of aan collega’s die het laten afweten om voor hun kinderen te zorgen.

Bron: 6minutes.be

Volgens hoogleraar leiderschap Janka Stoker van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) hebben hoogopgeleiden in tijden van crisis géén behoefte aan een ‘sterke leider’ die duidelijk zegt welke kant het op moet met het bedrijf en de werknemers strak in het gareel houdt.

90 % wil liever een leider die openstaat voor ideeën en 78 % wil een baas die werknemers laat meedenken over de koers van het bedrijf. 'Over het algemeen zijn dat eigenschappen die men meer toedicht aan vrouwen', zegt Stoker.

De crisis biedt vrouwen dus kansen om door het glazen plafond te breken. De ‘glazen afgrond’ die daarop kan volgen, moeten ze erbij nemen…

Bron: intermediair.nl

De voorbije jaren is het aantal gerechtelijke klachten tegen pesterijen op het werk opmerkelijk gestegen. Vooral in Antwerpen, Hasselt en Tongeren werden klachten ingediend. Slechts heel uitzonderlijk kreeg het slachtoffer gelijk: op 275 dossiers kreeg de klager in 20 gevallen gelijk en in vijf dossiers moest de 'pester' een schadevergoeding betalen.

De hoogste vergoeding -10.000 euro- ging naar een vrouw die verkoopster moest worden in een winkel zonder koopwaren.

Experts zijn niet verrast door het lage aantal veroordelingen. ‘Pesterijen op het werk zijn zeer moeilijk te bewijzen en collega's staan niet te springen om te getuigen’, klinkt het.

Bron: hln.be

Bedrijven met vrouwen aan boord die geen kinderen willen, begrijpen de beweegredenen van die vrouwen niet. Zo stelt de Britse dr. Caroline Gatrell, die zes jaar onderzoek deed naar kinderen en carrière.

Vrouwen die expliciet kiezen voor een carrière, wordt een gebrek aan 'essentiële menselijkheid' verweten. Daarom worden deze dames uitgesloten van bepaalde jobs, promoties of doorgroeimogelijkheden. Van dames mét kinderen wordt bij voorbaat verwacht dat ze het moeilijk hebben om hun gezin en hun carrière te combineren.

Conclusie: zo kunnen werkende vrouwen kunnen nooit winnen...

bron: hln.be

Bijna twintig jaar geleden woonde de helft van de jongetwintigers nog thuis. Nu is dat aantal gestegen tot twee op de driejongeren, en zelfs tot driekwart bij de jongens. Dit blijkt uit eenonderzoek van de Vlaamse overheid. Jongeren blijven dus alsmaar langerbij hun ouders wonen. Waarom?

Bron: MagEzine

Begin juni peilde een Britse enquête bij 3000 deelnemers naar de grootste teleurstellingen in een mensenleven. Mogelijk heeft één en ander met de timing van deenquête te maken, maar slecht weer op vakantie en je bagage verliezenwerden gebombardeerd tot twee van dé grootst mogelijke ontgoochelingen.

Bron: MagEzine

Is het jou ooit al overkomen?

Dat crisissen niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid maar ook mogelijkhedencreëren, wordt onder meer bewezen door wat ik in het MagEzine vanvorige maand las: ‘Sollicitatiebrief op bestelling’. Je vult eengedetailleerde vragenlijst in en hopla: voor een financiëletegemoetkoming schrijft een ghostwriter je cv én je ‘persoonlijke’sollicitatiebrief.

Het stukje attendeerde me er andermaal op dat werkzoekenden nognooit zoveel coaching, tips, begeleiding, training, advies en hulp bijhet solliciteren hebben gekregen als in de laatste vijf, zes jaar. Dewebsites met voorbeeldbrieven, model-cv’s en sollicitatietips zijnintussen niet meer te tellen. En dat allemaal om de sollicitant te steunen in het bereiken van zijn ultieme doel: het vinden van een nieuwe baan.

Op de homepagina kon je stemmen over de vraag: werken tijdens de zomermaanden is... lastiger, minder lastig of hetzelfde als anders. Ziehier het resultaat:

  • lastiger: 62%
  • minder lastig: 10%
  • hetzelfde als anders: 27%