U bent hier

Nieuws over de arbeidsmarkt - september 2009

Op de homepagina kon je stemmen over de vraag: nam je zelf al eens ontslag? Ziehier het resultaat.

  • Ja, gelukkig maar: 51%
  • Ja, maar kreeg spijt: 11%
  • Nee, nog nooit: 37%

Twee cv’s. De ene is van Ann Willems, bachelor management assistant. De andere van Rose Molamba, ook bachelor management assistant. Wat gebeurt er als beiden solliciteren voor dezelfde job? En wat als blijkt dat het eigenlijk om dezelfde persoon gaat?

Op die manier kaart het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding in haar campagne 'Cast me' de problematiek aan van discriminatie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt.

Omdat werk vinden nog steeds afhangt af van je vastberadenheid en competenties. Maar soms ook... van je herkomst.

Meer info op discriminatieophetwerk.be

Ben je je job kwijt en wil je voor een gerenommeerd tijdschrift getuigen over de impact van die werkloosheid op je leven? Geef dan nu een seintje aan katriensteyaert@gmail.com

Hard werken voor niets. Het gebeurt regelmatig. Reclamebureausdie hun uitgewerkte ontwerpen weer opbergen, ambtenaren die hunbeleidsnota's bij het oud papier klasseren, architecten die hun plannenin de kast zien belanden. Erg frustrerend voor wie hart en ziel in zijnproject stak. Henk vertelt in het MagEzine: "Ik had het gevoel dat ik gefaald had."

Heb jij dit al meegemaakt? Hoe voelde je je daarbij?

Tijdens het lezen van de blogpost ‘Respect’van joblogger Tinne, viel het mij op dat er een verband was tussen gasten in een B&B en kandidaten voor een vacature", aldus Martin in het MagEzine. Het uitgangspunt is uiteraard volstrekt anders – bezoekers van een B&B zijn doorgaans ontspannen en uit op een zo aangenaam mogelijk verblijf, sollicitanten zijn uit op een job en dat gaat toch vaak gepaard met enige stress – maar in beide gevallen spelen begrippen als ‘normen en waarden’ en ‘respect’ een belangrijke rol.

De voorbije jaren heb ik honderden gesprekken gehad met kandidaten van uiteenlopende pluimage, gaande van tekenaars die hun middelbare school niet hebben afgemaakt tot en met bollebozen met drie of vier interplanetaire titels. En tussen die eindeloze karavaan van kandidaten zaten zowel schoolverlaters als 50-plussers, vrouwen als mannen, autochtonen als allochtonen, validen als andersvaliden, en hetero- als homoseksuelen. Kortom, een representatieve staalkaart van onze samenleving.

Zonder meteen allerlei vergaande conclusies te trekken, deze column is immers geen methodisch onderzoek maar een persoonlijke interpretatievan ervaringen, heb ik door de jaren heen toch een opmerkelijke verandering vastgesteld bij heel wat sollicitatiegesprekken. Een ontwikkeling die duidelijk raakvlakken heeft met een veranderende opvatting van ‘respect, normen en waarden’.

Op de homepagina kon je stemmen op de vraag 'snak je soms naar tijd voor jezelf'? Ziehier het resultaat.

  • Vaak: 63%
  • Soms: 31%
  • Nooit: 5%

Het boek ‘Identiteit ontwikkelen’ van Dirk Gombeir, Luk Bosman en Chico Detrez staat vol verfrissende ideeën om leraren en scholen aansluiting te laten vinden bij de eigentijdse leerhouding van jongeren.

De multimediale leefwereld daagt jongeren immers uit tot een hyperalerte leerhouding. Flashy leercontexten waarin ze supersnel moeten reageren, zijn hen op het lijf geschreven. Het klassieke onderwijs ervaren ze als saai en voorgekauwd. Op school worstelen ze met het gevoel ‘on hold’ te worden gehouden, omdat leraren ervan uit gaan dat inzichten en vaardigheden alleen systematisch verworven kunnen worden.

Door jongeren te laten snuffelen, proeven, exploreren en experimenteren leren ze de werkelijkheid, zichzelf en de anderen kennen. Zo komen we tot indentiteitsontwikkelend onderwijs. En jongeren begeleiden in hun puberteit, die cruciale fase waarin hun identiteit ‘under construction’ is, daar kan en moet eigentijds onderwijs op inzetten.

Gestreste Deense ouders die voltijds werken, kunnen voortaan in dertien gemeenten een gratis cursus volgen waarin ze leren omgaan met nukkige kinderen na een zware werkdag.

De inspiratie komt uit buurland Noorwegen en is gebaseerd op de cursus van de Amerikaanse professor Carolyn Webster-Stratton. Haar cursus in opvoedingsvaardigheden leverde puike resultaten op bij gezinnen met moeilijke kinderen.

Dat de cursus zo'n ruime weerklank vindt in Noord-Europa, hangt wellicht samen met het Scandinavische welvaartsmodel waarbij moeder en vader voltijds gaan werken.

Een gat in de markt of een stap te ver?

bron: standaard.be

De raad van bestuur van Sabam heeft beslist om de omstreden heffing voor bedrijven voorlopig niet aan te rekenen. Dat meldt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen NSZ.

Concreet betekent dit dat er geen auteursrechten moeten worden betaald wanneer bedrijven muziek laten weerklinken op de werkvloer, in de kantoren, de refter of tijdens bedrijfsfeesten.

Dus, zet aan die radio en geniet!

Bron: standaard.be

Sinds 20 jaar volgt het jaarboek ‘Het rekruteringswezen in BeLux’ de evolutie van de werving en selectietechnieken in ons land op. Het biedt ook een uitgebreid overzicht met actuele gegevens over de werving en selectie dienstverleners in België en het Groot Hertogdom Luxemburg.

 

Dit naslagwerk helpt werkgevers om succesvol te rekruteren en aan te werven. Werkzoekenden kunnen dan weer doelgerichter cv's versturen en zo meer kans maken om aangeworven te worden.

Dacht jij door thuiswerk aan de files -en het bijhorende tijdsverlies- te ontsnappen? Dan ben je eraan voor de moeite: ook op de informatiesnelweg blijken regelmatig files te ontstaan.

Daardoor kunnen werknemers die niet in het hoofdkantoor werken hun werktijd vaak niet efficiënt benutten. Dat blijkt uit een onderzoek van Riverbed Technology onder medewerkers van internationale bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Australië.

Bijna 30 % van de ondervraagden zegt dat ze per week zo'n twee tot drie uur bezig zijn met wachten om toegang te krijgen tot toepassingen en documenten op het bedrijfsnetwerk. Slechts 14 % zegt die wachttijd te gebruiken om een andere werkgerelateerde taak uit te voeren.

bron: standaard.be

Mannen kopen pas nieuwe onderbroeken als het echt nodig is. De verkoopscijfers van tanga's, boxers of gewone slips voor mannen blijkt om die reden een uitstekende barometer van de economische conjunctuur. Dat schrijft The Washington Post.

De Men's Underwear Index (MUI) toont licht aan het einde van de tunnel. Voor volgend jaar voorspelt studiebureau Mintel dat de verkoopscijfers slechts 0,5 % zakken. Een vertraging van de val betekent meestal een stap in de goede richting. Ook enkele grote winkelketens rapporteerden de voorbije maanden hoopgevende tekenen van herstel in de ondergoedafdeling.

Soms zeggen de kleine dingen des levens meer dan eender wat…

bron: De Tijd

Vijfendertig trouwe werknemers van Base konden hun oren nauwelijks geloven: omdat ze al tien jaar voor de gsm-operator werken, krijgen ze zomaar drie maanden betaalde vakantie. 'Om zich te herbronnen', zegt hun personeelsdirecteur.

‘Er is geen loonverlies en de vakantie blijft geldig tot het einde van hun loopbaan bij Base. Ze kunnen de drie maanden in één keer opnemen, om een grote reis te maken bijvoorbeeld. Of gespreid, om viervijfde te werken', zegt woordvoerder Van De Sompele.

Wat zou jij doen met zo’n cadeau?

bron: standaard.be