U bent hier

Nieuws over de arbeidsmarkt - februari 2011

Volgens een onderzoek van Unique heeft 66% van de Nederlandse werknemers ooit te maken gehad met liefde op het werk:

  • 55 procent zegt dat ze ooit verliefd zijn geweest op een collega
  • 11% zegt dat ze ooit een liefdesverklaring van een collega hebben gekregen

Geloof je deze cijfers of denk je dat ze overdreven zijn? En, hoe zit het bij jou? Ben jij ooit verliefd geweest op een collega? En wat heb je toen gedaan: het verdrongen of er aan toegegeven?

Sinds enkele maanden wordt de rustige buurt waar ik woon ’s ochtendsvroeg rond halfzeven opgeschrikt door het helse lawaai van graafmachines, betonmolens, af- en aanrijdende vrachtwagens, getimmer, gegrom, gebeuk van pneumatische boren en het geroep van tientallen werklieden, vertelt Martin in het MagEzine.

De oorzaak van al die heisa is het Brabo 1-project dat op de website van www.antwerken.be als volgt is omschreven: “De uitbouw van snelle, stipte tramlijnen naar de eerste gordel van randgemeenten is een prioriteit binnen het Masterplan 2020. In die gordel wonen veel mensen op een relatief korte afstand van de stad Antwerpen. Ideaal voor de uitbouw van sociaal-economisch verantwoorde tramlijnen die tevens de leefbaarheid van de stad en haar randgemeenten ten goede komen. Met de tramprojecten realiseert het Masterplan verschillende doelstellingen: de mobiliteit verbetert, er ontstaan snelle en vlotte verbindingen tussen het stadscentrum en haar randgemeenten, files worden teruggedrongen en de verkeersveiligheid neemt toe.”

Een van de meest drastische ingrepen hier in Deurne is dat de Ruggeveldlaan na minstens dertig jaar is beroofd van zijn karakteristieke Japanse sierkers die de ellenlange laan in het voorjaar prachtig roze kleurde. Toen de bomen werden omgehakt, bloedde mijn hart (en waarschijnlijk dat van veel Deurnenaars). Maar ja, de moderne mens hecht nu eenmaal ontzaglijk veel belang aan mobiliteit, snelheid en efficiëntie. Ook in de rand van een metropool die in zijn diepste wezen nog altijd een uit zijn krachten gegroeide provinciestad is. Dus weg met die handel: tramsporen zullen er komen.

De federale overheid is op zoek naar vers bloed. Zou jij bij de overheid aan de slag willen? Of verkies je de privésector? Vertel het ons!

Wil jij -op vrijwillige basis en in je vrije tijd- de expertise in je vakgebied delen met bedrijven uit het Zuiden? Dat kan! Via vzw Ex-Change.

Ex-Change zoekt voor haar projecten geschikte profielen in Vlaanderen om bedrijven in voornamelijk Afrika en Zuid-Amerika te ondersteunen. De vzw neemt voor deze expertise-reizen (1 tot 4 weken) zowel de verzekerings-, voorbereidings- als reiskosten ten laste. De onderneming in het Zuiden zorgt voor het logement, de maaltijden, de verplaatsingen.

Interesse? Meer info en een lijst van openstaande projecten vind je op ex-change.be