U bent hier

Nieuws over de arbeidsmarkt - april 2012

Albert Einstein was een gekend chaoot (z'n werkomgeving was naar verluidt even rommelig als zijn haar) en Alexander Fleming ontdekte de peniciline omdat hij zo slordig was (hij kweekte per ongeluk een schimmel in z'n rondslingerende proefbuisjes). Maar voor ons gewone stervelingen is het misschien een minder goed idee om ons met rommel te omringen.

Onderzoek door Adecco leert immers dat maar liefst 57% van de mensen al een waardeoordeel over een collega heeft uitgesproken, gebaseerd op de staat van diens bureau. Ten goede (de leuke vakantiefoto op de tafel, het indrukwekkende diploma aan de muur ...), maar ook ten kwade. 42 % bekent een negatief oordeel over een collega te hebben, gebaseerd op de rommelige staat van diens bureau.

Nog volgens dit onderzoek zou 38% van de ondervraagden vinden dat de properheid van de werkomgeving zou mogen meetellen in de evaluatie van personeelsleden. En 27% was van mening dat mensen met opgeruimde bureau's een hogere verloning mogen krijgen.

Forbes vergeleek deze resultaten met een studie uit 2011, waarin een fabrikant van kantoormeubilair te weten kwam dat liefst 77% van de Amerikanen vond dat rommel de productiviteit vermindert. Meer dan de helft bekende dat wanorde inwerkt op hun humeur en motivatie. 2 op 5 gaf toe dat een rommelige werkplek ongunstig was voor hun professioneel imago.

Tijd voor een lenteschoonmaak, me dunkt.

Doe jij vaak overuren op je werk? En krijg je hier iets voor terug? Inhaalrust, geld of totaal niks? Vertel het ons!

Goed en slechtDe Amerikaanse jobsite Careercast gaat elk jaar op zoek naar de beste en de slechtste jobs. Daarvoor worden 200 beroepen vergeleken op basis van loon, vooruitzichten en omgeving (energiegebruik, werkomstandigheden ... maar ook competitiviteit, contact met publiek ...), fysieke inspanning en stress (reizen, deadlines, gevaar voor eigen of andermans leven ...). Een job met hoog loon, goeie vooruitzichten en geen te slechte score op gebied van stress, omgeving of fysieke inspanning scoort dus het beste.

Dit is het lijstje van de volgens deze methode 10 beste jobs:

 1. Software engineer (onderzoekt, ontwerpt, maakt en onderhoudt software systemen voor medisch, wetenschappelijk of industrieel gebruik)
 2. Actuary (interpreteert statistieken en doet risico-inschattingen voor verzekeringsmaatschappij)
 3. Human Resources Manager (personeelsverantwoordelijke)
 4. Dental Hygienest (Tandverzorgende, assistent van een tandarts)
 5. Financial planner (Beleggingsplanner)
 6. Audiologist (diagnosticeert en behandelt hoorproblemen)
 7. Occupational therapist (ergotherapeut, assisteert mensen met mentale, fysieke, ontwikkelings- of emotionele problemen)
 8. Online advertising manager (plant, coördineert en voert advertentiecampagnes op het web uit)
 9. Computer system analyst (plant en ontwikkelt computersystemen voor bedrijven of wetenschappelijke instellingen)
 10. Mathematician (past wiskundige theorieën en formules toe op problemen in de zakenwereld, industrie of onderwijs)

De andere kant van de medaille is natuurlijk het lijstje met de 10 minst goed scorende jobs, beroepen dus die minder goed betalen, minder goede vooruitzichten hebben, en daarnaast ook nog slecht scoren op omgeving, fysieke inspanningen en/of stress:

 1. Lumberjack (houthakker)
 2. Dairy Farmer (houdt vee voor melkproductie)
 3. Enlisted military soldier (beroepsmilitair)
 4. Oil Rig Worker (arbeider op een boorplatform)
 5. Newspaper reporter (krantenjournalist)
 6. Waiter/Waitress (ober, kelner, ...)
 7. Meter Reader (meteropnemer)
 8. Dishwasher (afwasser)
 9. Butcher (slager)
 10. Broadcaster (radio-omroeper/ster)

De volledige lijst van 200 onderzochte beroepen en heel wat discussies over de pro's en de contra's van elk beroep is te vinden op http://www.careercast.com/content/top-200-jobs-2012-21-40

Heb jij ooit een vakantiejob gedaan? En hoe was het? Vertel het ons!

Op 19 april is het Secretaressedag? Vind je dit een goed initiatief? Of helemaal niet? Vertel het ons!

Waar ze op jouw cv precies naar kijken, dat weten we niet. Maar wel waar Amerikaanse rekruteerders naar kijken als ze door een stapel cv's gaan, dankzij een interessant onderzoek.

30 HR-professionals deden er mee aan een zogenaamde "eye-tracking". Daarbij wordt er gemeten waar en hoelang de ogen van de proefpersoon blijven rusten op een blad of een webpagina.

De resultaten zijn verrassend, maar toch logisch. Hier bijvoorbeeld twee cv's naast elkaar, met daarop in rood en geel de plaatsen waar de ogen het langst bleven hangen. Duidelijk te zien hoe een mooi gestructureerd cv (rechts) de aandacht helemaal tot het einde weet te houden, terwijl het cv met lange lappen tekst (links) wel wordt begonnen, maar nooit helemaal uitgelezen:

Eyetrackingcv
Enkele conclusies die de onderzoekers trekken:

 • Recruteerders kijken gemiddeld maar 6 seconden naar een cv.
 • 80% van deze tijd wordt besteed aan de cv-items naam, huidige functietitel, begin- en einddatum huidig werk, vorige functietitel, begin- en einddatum vorig werk, scholing. 
 • foto's houden de aandacht van de werkgever heel lang vast, tijd die daarna minder aan de andere informatie van de kandidaat wordt besteed.

Het volledige onderzoek kan je hier inkijken.

Vind jij een computer met internetverbinding thuis een absolute must?

"Onlangs besloot mijn schoonbroer Ludo om na dit schooljaar te stoppen als directeur van een succesvolle en zeer goed aangeschreven middenschool", schrijft Martin in het Magezine. "Niet om op zijn eenenzestigste een nieuwe wending te geven aan zijn carrière, maar om met vervroegd pensioen te gaan. Zodat hij de komende jaren, samen met zijn vrouw, kan genieten van een hopelijk langdurig 'dolce far niente'. Al zal het wat dat laatste betreft zo’n vaart niet lopen want hij komt uit een ‘werkmanbroek’. En dat arbeidsethos is in zijn professionele én privéleven altijd een rode draad geweest die zo dik was als een fors uit de kluiten gewassen staalkabel.

De beslissing om ermee te stoppen heeft hij niet van de ene dag op de andere genomen. Ik weet dat het hem verdomd veel moeite heeft gekost om het bijltje er bij neer te leggen. Zowel fysiek als mentaal. Want die school, dat was een wezenlijk deel van zijn leven. Ludo is namelijk nog zo’n schooldirecteur van de oude, maar daarom niet belegen stempel. Een geboren doorgever van kennis. Begaan met zijn leerlingen, met hun toekomst én hun heden. Betrokken bij het wel en wee van zijn lerarenkorps. Altijd bereikbaar voor degenen die hun roeping met hart en ziel uitoefenden. En op een menselijke manier kritisch voor de enkelingen die het onderwijs beschouwden als een ambacht als een ander.

Heb jij al vakantieplannen? Of ga je dit jaar niet op vakantie? Vertel het ons!