U bent hier

Nieuws over de arbeidsmarkt - januari 2017

Deze week in Libelle, een interessant artikel "Een leuk loon? Of leuke collega's? 13 pas afgestudeerden over carrière en geld"

VDAB-medewerkster Lenny Stevens deelt er haar tips en cijfers voor jongeren op zoek naar een job met toekomst.

”Je studiekeuze kan grote gevolgen hebben in je latere leven. Volg je hart, maar denk er ook goed over na”

88% van de jongeren vindt binnen het jaar werk

Als het beter gaat met de economie, dan plukken ook de jongeren daar de vruchten van. Van de schoolverlaters in 2014, was een jaar later nog amper 12% op zoek naar werk, dat is iets beter dan het jaar voordien (13%). Het totaal aantal werkzoekende jongeren jonger dan 25 daalde op een jaar tijd met 2% (van 54.764 naar 53.658). In totaal is 23% van de Vlaamse werkzoekenden jonger dan 25. 

Meer en meer afgestudeerden 

Almaar meer Vlaamse jongeren beseffen dat ze zonder enige kwaliicatie weinig kans maken op de arbeidsmarkt. En dus verlaten steeds minder jongeren de schoolbanken zonder een diploma, getuigschrift of gelijkaardig. Van 2011 tot 2014 daalde hun aantal met maar liefst 27%. Dat is de positieve kant van de crisis: dat studenten en hun ouders beter gaan nadenken over hun studiekeuze en de invloed ervan op hun latere leven. 

60% van de hooggeschoolden is vrouwelijk

Het gaat goed met de vrouwen op studiegebied én op de arbeidsmarkt. 60% van de hooggeschoolden is vrouwelijk. Bij de laaggeschoolden is het net omgekeerd: 60% is een man. Maar welk diploma vrouwen ook halen, ze vinden gemiddeld gezien makkelijker een job: op een paar uitzonderingen na zijn er op bijna alle studieniveaus minder vrouwelijke dan mannelijke schoolverlaters ingeschreven als werkzoekende, 10% tegenover 14%.

Sneller aan het werk in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen geraken schoolverlaters het makkelijkst aan een job, minder dan 10% is na een jaar nog zoekende. In Antwerpen ligt de zoektocht naar werk het moeilijkst, daar is 14% (t.o.v. een totaal in Vlaanderen van 12%) na een jaar nog op zoek naar een job. Meer dan elders in Vlaanderen breken jongeren er hun studie af of zoeken ze hun heil in het deeltijds onderwijs, dat nog steeds met een negatief imago kampt. Jammer, want het is een regio met veel kans op werk, bijvoorbeeld in de haven.
Opmerkelijk is dat Limburg aan een opmars bezig is: in 2013 scoorde deze provincie nog het slechtst (met maar liefst 16% jongeren zonder werk na een jaar), nu doen ze heel wat beter.

Jobs met toekomst

Vooral wie toegepaste wetenschappen gestudeerd heeft, vindt makkelijk werk. De arbeidsmarkt schreeuwt om mensen met een STEM-opleiding, wat staat voor science (wetenschappen), technology (technologie), engineering (ingenieursstudies) en mathematics (wiskunde). Wie technische of ingenieurs studies gedaan heeft, statistiek (data-analyse), auto, voeding en klassiekers zoals bouw, hout en mechanica-elektriciteit zit op rozen. Een warm pleidooi dus ook voor de technische opleidingen, die zeker niet onder moeten doen voor ASO. Als je hoopt makkelijk aan werk te geraken, kun je beter studies zoals kantoor, verkoop en handel, en kunstopleidingen vermijden. Maar veel hangt natuurlijk ook af van je persoonlijkheid, sociale vaardigheden en enthousiasme. Kies met je hart, maar laat je ook goed informeren over de toekomstmogelijkheden van de opleiding die je wilt volgen.

Hoe hoger het diploma, hoe sneller werk

Professionele bachelors en masters scoren het best op de arbeidsmarkt. Gemiddeld is slechts 5% na een jaar op zoek naar werk. Maar het is vooral belangrijk om je studie, welke studie dan ook, af te maken. Wie na beroepsonderwijs bijvoorbeeld een 7de jaar doet, zal veel makkelijker aan werk geraken. Ook Leertijd - een combinatie van werken en leren met een leercontract - geeft een mooi vooruitzicht op werk, als de studie afgerond wordt met een getuigschrift of diploma. De boodschap blijft dus: haal dat (hoger) diploma! 

Extra begeleiding, aub

Wie na een jaar nog geen enkele werkervaring heeft kunnen opdoen, is er minder goed aan toe. Het gaat over 2780 jongeren (4% van het totaal aantal schoolverlaters). Ze hebben een vlotte aansluiting met de arbeidsmarkt gemist en moeten intensief begeleid worden om niet in de langdurige werkloosheid terecht te komen. 

“Vroedvrouw of ergotherapeut? Architect of niet? Klinisch psycholoog of bedrijfspsycholoog? Dankzij VDAB weten we hoeveel jobs er momenteel voor deze beroepen zijn.” 

Tom en Elke weten nu al of hun studiekeuze garantie biedt op veel werk. Ze ontdekten het op de eerste Studie- en informatiedagen, zeg maar SID-ins, in Leuven.

In alle provincies krijgen studenten de komende dagen en weken op zo’n SID-in informatie over een aantal beroepssectoren. Vorig jaar telden deze informatiemomenten samen bijna 61.000 bezoekers. Het aanbod voor hen is ruim! Voor de bacheloropleidingen alleen al gaat het om een 160-tal mogelijke diploma’s met verschillende opleidingen per diploma. 
Die worden aangeboden voor 17 hogescholen en 5 universiteiten. Voor het hoger beroepsonderwijs HBO5 gaat het om een 45-tal graduaatsdiploma’s die worden aangeboden door samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en Centra voor Volwassenenonderwijs en/of secundaire scholen.
De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseren de SID-ins in de 5 Vlaamse provincies. Natuurlijk kan VDAB hier niet ontbreken!

“Volgend jaar willen we allemaal voor ingenieur studeren.” 

Laatstejaarsstudenten Pieter, Lucas en Nicolas hebben slim gekozen voor een ingenieursstudie die naar een knelpuntberoep leidt. Zij kregen op de SID-in van Leuven, net als vele andere studenten, inzicht in de arbeidsmarkt en vernamen wat hen later als jonge werkzoekenden te doen staat. 

De beroepeninformatie die VDAB geeft, is interessant voor jongeren die meteen willen werken na het secundair onderwijs, maar ook voor wie verder wil studeren. 

“Nu weet ik dat ik zelfs na mijn hogeschoolstudies nog een opleiding kan volgen om me bij of om te scholen.” 

Lise wil psychologie studeren. Ze vergroot haar kans op werk door verder te kijken dan het diploma en ook haar sterke punten in de kijker te zetten.

Op de SID-ins geeft VDAB informatie over welke opleiding jongeren het best volgen om een bepaald beroep uit te oefenen, waar de jobkansen liggen en in welke beroepssectoren ze terechtkunnen met hun diploma.

Daarnaast kunnen studenten bij de VDAB-stand terecht met vragen over hun competenties, hun droomjob,  studierichtingen met veel kans op werk en de arbeidsmarkt. 

Er zijn de komende weken nog SID-ins op volgende locaties:

  • tot 14 januari in de Brabanthal in Leuven
  • van 19 tot 21 januari in Flanders Expo in Gent
  • van 26 tot 28 januari in Kortrijk Xpo  in Kortrijk
  • van 16 tot 18 februari in Antwerp Expo in Antwerpen
  • van 23 tot 25 februari in de Limburghal in Genk
Wil je zelf meer weten over bepaalde beroepen? Neem een kijkje op vdab.be/beroepeninfo voor onze beroepenfilms, de lijst knelpuntberoepen én een reeks getuigenissen. Weten welk beroep het best bij jou past? Je zal verrast staan van de vele tests op onze site.