U bent hier

Nieuws over de arbeidsmarkt - juli 2018

Journalist en voormalig VTM-boegbeeld Lynn Wesenbeek heeft samen met haar personal coach Kris Colpaert ‘50 tinten wijs’ geschreven, een boek over het leven na 50. Hiervoor interviewden ze 13 BV’s die zelf een stevig parcours aflegden. Uit die gesprekken distilleerden Colpaert en Wesenbeek 13 waardevolle levenslessen over omgaan met de tweede helft van het leven, aangevuld met tips waarmee je als vijftiger zelf aan de slag kunt.

13 uiteenlopende figuren
Onder meer Luc Appermont & Bart Kaëll, Maggie De Block, Hans Bourlon, Herman Brusselmans, Piet Huysentruyt, Goedele Liekens, Erik Van Looy, Dirk De Wachter en Greet Rouffaer verleenden hun medewerking aan het boek. Elk van hen heeft een eigen verhaal, met hun eigen successen en hun eigen tegenslagen. 

Paradox op de arbeidsmarkt
In iets meer dan een eeuw tijd is onze levensverwachting verdubbeld. Het is dus logisch dat we langer moeten werken, maar tegelijk is het ook moeilijk om als 50+er werk te vinden en is er een mindshift nodig binnen de bedrijfswereld. In dit boek komt dan ook aan bod hoe belangrijk het is om generaties samen te brengen en levenslang te leren. Het laat zien dat niemand te oud is om nog iets bij te leren of om iets te veranderen aan het leven. Want wijsheid komt vaak onverwacht, en in vele tinten.

Meer info over het boek vind je op de website van uitgeverij Van Halewyck, waar je het boek ook online kan bestellen.
 

Gepost op 24 juli 2018

Droom je op je werk van een product of dienstverlening met een kleinere milieu-impact en een positieve sociale impact? Wil je niet alleen meepraten over een andere toekomst, maar die zelf mee vorm geven? Stel je dan kandidaat als Nieuwe Samenzweerder!

Bij VDAB geloven we volop in de kracht van geëngageerde werknemers. Daarom steunen we de oproep van Arbeid en Milieu in het kader van het project "De Nieuwe Samenzweerders".

Wie zijn de Nieuwe Samenzweerders?

De Nieuwe Samenzweerders is een project van Arbeid & Milieu, een milieuorganisatie die de transitie naar een duurzame, participatieve en sociaal rechtvaardige samenleving wil versnellen. Ze werken daarvoor samen met diverse partners uit de milieubeweging, vakbeweging & middenveld.

De Nieuwe Samenzweerders ondersteunen werknemers die een duurzaam idee willen uitwerken binnen een bedrijfscontext. Daarvoor gaan ze op zoek naar minstens twee bedrijven. Als je bij de gelukkigen bent, krijg je een jaar lang ondersteuning die onder meer bestaat uit een vormingsdriedaagse rond circulaire economie. Ze ondersteunen je ook om je idee op maat van je bedrijf uit te werken.

Hoe stel ik me kandidaat?

Iedere werknemer kan zich kandidaat stellen door het invullen van deze korte vragenlijst, en dit voor 1 oktober 2018. Voor meer info kan je terecht op de website van Arbeid & Milieu. Succes!

Gepost op 19 juli 2018

Wist je dat VDAB en het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (ENABEL) geregeld beroep doen op elkaars expertise om projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen? In het kader van Skilling Up Uganda trokken VDAB'ers Ria en Marc begin deze maand naar Oeganda.

Het was niet de eerste keer dat Ria Gijbels (teamleider accountmanagement Limburg) en Marc Troch (begeleider opleidingsmethodieken) naar Oeganda reisden: vorig jaar brachten ze er technische scholen nauwer in contact met het bedrijfsleven en stelden ze liaison officers of accountmanagers aan. Deze keer organiseerden ze een vierdaagse workshop in Hoima voor de zeven scholen uit de regio's Karamoja, Rwenzori en Albertine. Het was een fijn weerzien!

Tijdens de workshop werd de voortgang van het project getoetst en werden de onderhandelingsvaardigheden van de accountmanagers versterkt. Ook werden de eerste intentieverklaringen van samenwerking tussen de scholen en de plaatselijke industrie verder uitgewerkt en geconcretiseerd in actieplannen. Gezien het om een veranderingsproces gaat, moest er ook rekening gehouden worden met de weerstand die zo'n proces met zich meebrengt.

Omdat Marc en Ria het project door en door kennen, konden ze de noden en verwachtingen van de deelnemers goed inschatten. De belangstelling was groot: de scholen stuurden elk 4 tot 5 afgevaardigden in plaats van de verwachte 2. Bij deze groep kwamen nog enkele field managers van ENABEL en vertegenwoordigers van intermediaire organisaties: in totaal waren er 43 deelnemers.

Marc en Ria vertellen: 'Alles in goede banen leiden met 2 personen vergde heel wat energie, maar we kregen ook veel energie terug! De deelnemers apprecieerden onze interactieve en afwisselende aanpak. We gebruikten verschillende didactische werkvormen zoals presentaties, video's, rolspellen, online evaluaties, referentiekaders voor kwaliteitsmetingen enzovoort.'

Het resultaat? De managers en liaison officers zijn zich nu bewust van de win-win die ze kunnen bereiken door een duurzame samenwerking met de lokale industrie, ook al is die schaars.

Deze samenwerking kan leiden tot:

  • De ontwikkeling van een arbeidsgericht opleidingsaanbod, met inbreng van de privésector
  • Realistischere praktijkoefeningen, dankzij het inzetten van betere materialen en machines
  • Een beter imago bij de stakeholders
  • Meer stageplaatsen voor studenten
  • Verhogen van de tewerkstellingskansen na de opleiding

En de toekomst? De regionale coördinatoren van ENABEL spelen een belangrijke rol in de verdere implementatie van de actieplannen. Er is een duidelijke nood aan monitoring en evaluatie en kennisdeling via een centrale databank met relevante arbeidsmarktinformatie. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk een volgende opdracht voor VDAB.

Ria en Marc blikken fier terug op hun actie in Oeganda, en terug thuis maken ze een bedenking: 'Na zo'n reis beseffen we maar al te zeer hoe goed alles hier geregeld en voorzien is…'

Gepost op 18 juli 2018

Steeds meer bedrijven hebben te lijden onder de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor veel vacatures niet ingevuld raken. Het kan dan ook interessant zijn om eens over de grens te kijken om geschikt personeel aan te werven. Ook als werkzoekende loont het de moeite om je niet te laten beperken door de grenzen van je regio.

Maar hoe ga je hiervoor te werk? Het project ‘Grenzeloos tewerkstellen’ biedt het antwoord voor het grensgebied Hauts-de-France, Henegouwen en West-Vlaanderen en loopt nog tot eind 2019.

Het beste van 3 werelden
‘Grenzeloos tewerkstellen’ is een samenwerking tussen de 3 openbare diensten voor tewerkstelling: VDAB, Le Forem en Pôle emploi Hauts-de-France. De bedoeling is om de grenzen weg te nemen tussen de Franse, Waalse en Vlaamse arbeidsmarkt. Het project wil werkzoekenden, laatstejaarsstudenten en ondernemingen bewust maken en begeleiden bij grensoverschrijdende tewerkstelling. Dit gebeurt telkens in samenwerking met de partners en bedrijven die deelnemen aan het project en die personeel nodig hebben en/of werk aanbieden.

Meer weten?
Op basis van de behoeften van de grondgebieden worden gerichte opleidingen, informatiesessies & workshops en jobdatings georganiseerd. Voor meer informatie over het project kan je terecht op de website van ‘Grenzeloos tewerkstellen’.
 

Gepost op 5 juli 2018