U bent hier

VDAB op pad in Oeganda

VDAB en de Belgische Technische Coöperatie (BTC) doen regelmatig een beroep op elkaars expertise om projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Dat gebeurt onder meer ook in Oeganda.

Eind september 2017 trokken VDAB-ers Ria Gijbels (teamleider accountmanagement Limburg) en Marc Troch (begeleider opleidingsmethodieken) naar Kampala en Fort Portal. Hun doel? Het BTC ondersteunen om scholen die technische opleidingen aanbieden nauwer in contact te brengen met het bedrijfsleven. De huidige opleidingsprogramma’s zijn namelijk te sterk afgestemd op de eisen van het ministerie van onderwijs, terwijl het bedrijfsleven andere competenties verwacht van afstuderende jongeren.

Hoe pakken Ria en Marc deze koerswijziging aan? Via de aanstelling van een accountmanager die de competenties die het bedrijfsleven verwacht verkent, en de opportuniteiten voor samenwerking met de scholen onderzoekt en concretiseert. En via een driedaagse workshop voor de personeelsleden van zeven technische scholen waarin onder meer volgende onderwerpen aan bod komen:

  • De job en het functieprofiel van een accountmanager.
  • De wensen van het bedrijfsleven leren kennen.
  • Een kritische analyse van het huidige opleidingsaanbod en de infrastructuur.
  • Nieuwe opportuniteiten voor samenwerking met bedrijven ontdekken.
  • Contacten leggen met bedrijven en omgaan met weerstanden.
  • Aanzet tot actieplannen om dit te realiseren.

Later dit jaar wordt alle informatie omgezet in concrete actieplannen voor de scholen, zodat ze op termijn meer competentiegerichte en bedrijfsgerichte opleidingen kunnen aanbieden.

Reageer