U bent hier

VDAB voor de tweede keer naar Oeganda

Wist je dat VDAB en het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (ENABEL) geregeld beroep doen op elkaars expertise om projecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen? In het kader van Skilling Up Uganda trokken VDAB’ers Ria en Marc begin deze maand naar Oeganda.

Het was niet de eerste keer dat Ria Gijbels (teamleider accountmanagement Limburg) en Marc Troch (begeleider opleidingsmethodieken) naar Oeganda reisden: vorig jaar brachten ze er technische scholen nauwer in contact met het bedrijfsleven en stelden ze liaison officers of accountmanagers aan. Deze keer organiseerden ze een vierdaagse workshop in Hoima voor de zeven scholen uit de regio’s Karamoja, Rwenzori en Albertine. Het was een fijn weerzien!

Tijdens de workshop werd de voortgang van het project getoetst en werden de onderhandelingsvaardigheden van de accountmanagers versterkt. Ook werden de eerste intentieverklaringen van samenwerking tussen de scholen en de plaatselijke industrie verder uitgewerkt en geconcretiseerd in actieplannen. Gezien het om een veranderingsproces gaat, moest er ook rekening gehouden worden met de weerstand die zo’n proces met zich meebrengt.

Omdat Marc en Ria het project door en door kennen, konden ze de noden en verwachtingen van de deelnemers goed inschatten. De belangstelling was groot: de scholen stuurden elk 4 tot 5 afgevaardigden in plaats van de verwachte 2. Bij deze groep kwamen nog enkele field managers van ENABEL en vertegenwoordigers van intermediaire organisaties: in totaal waren er 43 deelnemers.

Marc en Ria vertellen: “Alles in goede banen leiden met 2 personen vergde heel wat energie, maar we kregen ook veel energie terug! De deelnemers apprecieerden onze interactieve en afwisselende aanpak. We gebruikten verschillende didactische werkvormen zoals presentaties, video’s, rolspellen, online evaluaties, referentiekaders voor kwaliteitsmetingen enzovoort.”

Het resultaat? De managers en liaison officers zijn zich nu bewust van de win-win die ze kunnen bereiken door een duurzame samenwerking met de lokale industrie, ook al is die schaars.

Deze samenwerking kan leiden tot:

  • De ontwikkeling van een arbeidsgericht opleidingsaanbod, met inbreng van de privésector
  • Realistischere praktijkoefeningen, dankzij het inzetten van betere materialen en machines
  • Een beter imago bij de stakeholders
  • Meer stageplaatsen voor studenten
  • Verhogen van de tewerkstellingskansen na de opleiding

En de toekomst? De regionale coördinatoren van ENABEL spelen een belangrijke rol in de verdere implementatie van de actieplannen. Er is een duidelijke nood aan monitoring en evaluatie en kennisdeling via een centrale databank met relevante arbeidsmarktinformatie. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk een volgende opdracht voor VDAB.

Ria en Marc blikken fier terug op hun actie in Oeganda, en terug thuis maken ze een bedenking: ”Na zo’n reis beseffen we maar al te zeer hoe goed alles hier geregeld en voorzien is…”