U bent hier

Pesten en geweld? Genoeg is genoeg!

De gruwelbeelden van pesterijen en geweld hebben velen geschokt. Dit is geen ver-van-mijn-bed-show; het gebeurde in eigen land. De cijfers zijn verbluffend: 10 tot 15 % van de Belgische werknemers is het slachtoffer (geweest) van pesten. Dat zijn maar liefst 2 of 3 mensen in een team van 20! Tellen we de pesters zelf, de getuigen en de meerderen die ervan op de hoogte zijn ook mee, dan wordt de kans wel heel groot dat ieder van ons gedurende zijn loopbaan met pesten te maken krijgt.
 
Lichamelijk geweld is er gelukkig niet altijd mee gemoeid. Pesten kan vele vormen aannemen. Scherpe woorden, roddels en insinuaties, genegeerd worden of voortdurend afstompende taken krijgen, dat kan iemand ook kwetsen tot in het diepste van zijn ziel en op termijn psychisch letsel veroorzaken.
 
Wat is pesten? Wat is het profiel van een pester en van een slachtoffer? Wat kan je doen als je slachtoffer of getuige bent van pesterijen? Wat kan je doen als je als leidinggevende vermoedt dat iemand in je team gepest wordt? Dat alles vind je in de webcursus 'Pesten en geweld? Genoeg is genoeg!'
 
De beelden op tv hebben het gesprek op gang gebracht. Hoe is dit zover kunnen komen? Maar ook: hoe moet een slachtoffer de moed opbrengen om te zeggen dat hij gepest wordt? Misschien kan dat alleen in een werksfeer waar openlijk over pesten gepraat wordt.

Meer en betere informatie kan de dialoog gaande houden. VDAB-Webleren biedt je een webcursus aan over pesten en geweld zodat je je beter kan informeren: voor werkzoekenden én voor werknemers.