U bent hier

Pesterijen op het werk, wat kan jij ertegen doen?

Een man ziet de dood als enige uitweg om aan de pesterijen op het werk te ontsnappen. De vraag rijst of  zijn leidinggevenden op de hoogte waren en of er – door niet in te grijpen - sprake is van schuldig verzuim. We reageren opnieuw onthutst, verbijsterd, vol ongeloof. De gruwelbeelden uit Soignies dateren van minder dan 2 jaar geleden en zijn nog lang niet vergeten. Is er dan niets veranderd? Toch wel. Het aantal meldingen van pestgedrag neemt jaar na jaar toe. Dat kan erop wijzen dat slachtoffers sneller de alarmbel luiden. Aanbevelingen om werknemers beter tegen pestgedrag te beschermen zijn door de Kamercommissie goedgekeurd en in het najaar komt er een sensibiliseringscampagne.

Dat er een mentaliteitsverandering nodig is, zoveel is duidelijk. Nu hebben werkgevers vaak te weinig aandacht voor pestgedrag op het werk, en dus ook voor preventie. Nochtans heeft de bedrijfscultuur en de houding van de leidinggevenden een grote invloed op de manier waarop werknemers met elkaar omgaan.  Overheid en werkgevers spelen een heel belangrijke rol.

Maar jij en ik, wat kunnen wij zélf doen? Draag bij tot een positieve en open werksfeer waar verschillen en conflicten bespreekbaar zijn. Alles wat onbespreekbaar is, bevat een kiem van pestgedrag.   Haal pesten op het werk uit de taboesfeer en zorg ervoor dat erover gepraat wordt. Sta open voor signalen die op pestgedrag kunnen wijzen en kaart het onderwerp aan bij collega’s en leidinggevenden. Informeer je over wat pesten is,  wat je als slachtoffer, getuige of leidinggevende kan doen om pesterijen te laten ophouden. Heel wat informatie vind je in de webcursus ‘Pesten en geweld? Genoeg is genoeg!'

Je kan je hier inschrijven als werknemer of als werkzoekende. De cursus en de coaching zijn gratis voor alle individuele klanten.