U bent hier

Verhalen uit de Work out Room

Eind vorig jaar werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Interuniversitaire Raad en VDAB. Doel: van 2019 tot 2024 samenwerken rond thema’s als studieloopbaanbegeleiding, doorstroom van universiteit naar arbeidsmarkt, loopbaandenken en loopbaancompetenties

Dit voorjaar werkten we in de Work out Room aan het concretiseren van die samenwerkingsovereenkomst. We stelden doelen en betrokken experten, studenten en onderwijsprofessionals.

De stuurgroep kwam tot stevige hypotheses over welke tools nuttig zijn om te ontwikkelen. Daarmee schieten ze nu in actie.

2 pilootprojecten

 • Blended Learning ‘Train de Trainer’: bedoeling is om onderwijsprofessionals een opleiding aan te bieden over ‘Hoe kan ik mijn studenten helpen om loopbaancompetenties te ontwikkelen’. De inhoud van deze opleiding bestaat reeds gedeeltelijk. Met het pilootproject wil de stuurgroep testen of blended learning (deels online , deels face-to-face) een efficiënte manier is om deze opleiding tot bij alle onderwijsprofessionals te brengen, over alle universiteiten heen.

 • Tool(s) voor studenten: in de toekomst willen we alle universitaire studenten aansporen en helpen om loopbaancompetenties te ontwikkelen. Er is geen mankracht om alle Vlaamse studenten persoonlijk aan te spreken en te begeleiden. Daarom kiest de stuurgroep voor de ontwikkeling van een digitaal concept: een tool waarin studenten alles terugvinden, of een web van tools waarin de studenten van de ene tool naar de andere ‘pingpongen’. 

Een communicatiecampagne

Tijdens de gesprekken met studenten bleek dat studieloopbaanbegeleiding -professionele hulp om de juiste studiekeuze te maken- niet cool is. Hun perceptie is: je doet het alleen wanneer je studies mislukken, en je zelf niet meer weet van welk hout pijlen maken. 

Om die misvatting de wereld uit te helpen, zullen we een communicatiecampagne opzetten om van het verhaal van studieloopbaanbegeleiding en loopbaandenken een succes te maken.

Het actieplan

 

Wil jij erbij zijn?

Dat kan. In de werkgroep ‘tool(s) voor studenten’ is nog plaats voor experten van VDAB, de universiteiten en voor studenten. Contacteer Marie-Charlotte.

Of broed jij op je eigen project?

Heb je een idee waarmee je problemen op de arbeidsmarkt wil aanpakken? In de Work out Room staan we klaar om jou te helpen je idee concretiseren. Hier vind je meer info.

Op 23 mei werd de Work out Room feestelijk geopend. Op de agenda stonden topsprekers, workshops en standjes.

De echte blikvanger op het openingsfeest was het springkasteel-ballenbad. Daarin slingerden ook kaartjes rond met trefwoorden zoals ‘burn-out’ en ‘toekomst’, of zinnen zoals ‘iedereen zelfstandig’ en ‘alle 50 plussers naar de unief’.

Wie het ballenbad in dook kreeg de missie om een pitch te schrijven getiteld ‘zo zullen wij de wereld redden’, en te pitchen voor de camera. De pitch mocht maximaal 60 seconden duren en moest de woorden of zinnen bevatten van minstens 4 kaartjes uit het ballenbad.

Dat inspireerde de deelnemers tot originele -maar ook best extreme- wereldreddende ideeën. Dat blijkt uit de filmpjes: van LSD in de koffie, fruitboeren die voor bureauplanten zorgen tot jongleren en een tip van onze CEO Fons Leroy. We hadden het zelf zo gek niet kunnen bedenken.

Er staat niet elke week een ballenbad in de Work out Room, maar er zijn wel altijd inspirerende talks en workshops. Kijk op vdab.be/workoutroom en schrijf je in!

‘Werk’ als hefboom voor armoedebestrijding. Hoe pak je dat aan?

Shirley Ovaere is stafmedewerker Armoede bij VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en Kris Deckers is beleidsmedewerker bij VDAB. Samen gingen ze op zoek naar ideeën voor een sterk beleid rond armoedebestrijding.

Hoe? Op 5 april nodigden ze verschillende partners uit in de Work out Room voor een denktank.
Wie dacht er mee? De lokale besturen, het VVSG en het netwerk tegen armoede.

Kris legt uit hoe ze tewerk gingen.

Goed werk

Kris: “Er is goed en hard gewerkt, samen met de knappe koppen die we verzameld hadden. Aan het begin van de bijeenkomst schreven alle deelnemers hun ideeën op post-its. Daarna werden alle post-its bekeken, gestructureerd en samengevat.

Wat me opviel, was dat het tijdens de denktank nauwelijks ging over armoede en beleid om armoede te bestrijden. De focus lag op een betere dienstverlening aan werkzoekenden en leefloontrekkers -die per definitie onder de armoederisicodrempel zitten.

Dat is natuurlijk belangrijk, maar daarmee zijn we nog niet bij een beleid dat werk naar voor schuift als dé weg om aan de armoede te ontsnappen.

We moeten absoluut verder nadenken over wat we kunnen doen om iedereen kansen te geven op ‘goed werk’. Goed werk heb je als je job:

 •  aansluit bij je interesses,
 • respect oplevert van collega’s, werkgever en de hele samenleving
 • een voorspelbaar inkomen oplevert dat toelaat om een zekere welstand op te bouwen.

 Wat mij betreft mag de aandacht van het beleid zich meer toespitsen op de creatie van goed werk. Daar hebben de lokale besturen ook een cruciale rol in te spelen.

Huiswerk

De denktank was zeer efficiënt, maar toch heb ik ook twijfels. Door de snelheid waarmee we werkten, zijn er mogelijk goede en originele ideeën blijven liggen.

Ik vrees ook dat tijdens deze denktank niet voldoende rekening hield met de noden van meer introverte deelnemers. Aan anderen die een denktank in de Work out Room willen organiseren, geef ik daarom de volgende tips:

 • Geef op voorhand ‘huiswerk’ aan de deelnemers. Maak duidelijk waarover de denktank precies gaat, zodat ze op voorhand al eens kunnen nadenken.
 • Neem de tijd om alle ideeën een-voor-een te bekijken. Laat het clusteren en het samenvatten van de ideeën niet aan de haantjes in de groep.

Trampoline naar werk

Na de denktank werden de beste ideeën gekozen. Die balden we samen in een korte ‘pitch’ voor de werkgroep lokale besturen van VDAB met vertegenwoordigers van de lokale besturen, ocmw’s, VVSG en VDAB.

Een samenvatting:

 • Zet maatregelen en projecten voor werkzoekenden en leefloontrekkers in als een trampoline naar werk, niet als springplank. Met andere woorden: denk in termen van terugvalposities. Zorg ervoor dat mensen die initiatieven nemen om te ontsnappen aan armoede daarvoor niet gestraft worden. Houd er rekening mee dat niet iedereen meteen zal doorstromen naar het normale economische circuit van de arbeidsmarkt.
 • Zet in op lokale samenwerking. Ga uit van een lokale analyse, bepaal lokaal de prioriteiten en zorg voor voldoende middelen. Stem inhoud en planning op elkaar af, zodat klanten niet van het kastje naar de muur moeten. Er is nood aan nieuwe informatiesystemen om die samenwerking te faciliteren.
 • Ontwerp nieuwe dienstverlening en nieuwe tools altijd in nauwe samenwerking met gebruikers. Dit zijn natuurlijk de werkzoekenden, maar ook de professionals van VDAB en de lokale besturen.

Dankzij deze oefening besef ik dat ik na 20 jaar werken voor VDAB een VDAB-er in hart en nieren geworden ben. Het was confronterend én leerzaam om te merken hoeveel moeite het me kost om bepaalde zaken vanuit een ander perspectief te bekijken.

© Shutterstock

Op 6 mei 2019 ging Fons Leroy in de Work out Room de CEO Challenge van Generation T. aan.

Generation T. verenigt jongeren die zich vol toewijding inzetten om de samenleving positief te veranderen. Dat doen ze door bedrijven en organisaties uit te dagen rond hun duurzaamheidsbeleid.

Tijdens een CEO Challenge krijgt een CEO de kans om zijn uitdagingen voor te leggen aan de jongeren. Zo vroeg Fons Leroy aan 4 jongeren om oplossingen te bedenken voor 2 grote uitdagingen waar VDAB mee worstelt:

 • Hoe zorgen we ervoor dat werkzoekenden naar VDAB willen gaan?
 • Hoe bereiken we dat toekomstplannen en visie van VDAB gedragen worden door de volledige organisatie?

Wat waren de adviezen van de Generation T’ers?

Eerst gingen de jongeren aan de slag met de vraag “Hoe zorgen we ervoor dat werkzoekenden naar VDAB willen gaan?” Hun adviezen:

 • Wees je bewust van de context waarin veel werkzoekenden VDAB zien. Iemand die worstelt met het stigma van werkloosheid en VDAB enkel kent voor haar controlefunctie, zal logischerwijze niet veel zin hebben om naar VDAB te stappen.
 • Iemand die zonder werk zit, heeft nood aan zich nuttig voelen, bijdragen aan de samenleving, eenzaamheid en schaamte doorbreken en sportieve en recreatieve activiteiten. Trek werkzoekenden aan door die noden in te vullen.
 • Voorzie bijvoorbeeld ontmoetingsmomenten waarop werkzoekenden elkaar informeel kunnen ontmoeten, en elkaar kunnen versterken in hun zoektocht naar werk.
 • Of biedt gemeenschapsactiviteiten aan in samenwerking met partners. Organiseer bijvoorbeeld wandelingen en joggings. Zo wordt duidelijk dat VDAB niet verwacht dat werkzoekenden 100% van hun tijd solliciteren, maar beseft dat het net goed is om je zoektocht regelmatig te onderbreken om te sporten en te ontspannen.
 • Zet in op de ontwikkeling van soft skills zoals goed communiceren, time management en probleemoplossend denken.
 • Laat werkzoekenden elkaar trainen.
 • Zet in op duaal leren en on-the-job training.
 • Ga werkwilligheid na op basis van de kwaliteit van sollicitaties, in plaats van kwantiteit.
 • Communiceer grondig over de verschillende diensten van VDAB om het ‘controleur’-imago tegen te gaan.

Daarna bogen ze zich over het vraagstuk: Hoe bereiken we dat toekomstplannen en visie van VDAB gedragen worden door de volledige organisatie? Hierover zeggen ze:

 • Verleg de focus van wat medewerkers moeten doen naar wat ze willen doen. Zo krijg je meer participatie.
 • Organiseer ‘coaching bubbles’ voor waarin medewerkers in vertrouwen hun vragen over de toekomst kwijt kunnen.
 • Organiseer interne hackathons: breng voor grote uitdagingen medewerkers van verschillende afdelingen samen om zich 2 of 3 dagen uitsluitend te concentreren op het oplossen van die specifieke uitdagingen.
 • Zet een intern journaal op om transparant te communiceren.
 • Roep een change-team in leven met vertegenwoordigers op elk niveau.
 • Maak het mogelijk om verzuchtingen en ideeën van elke laag van de organisatie te laten doorstromen naar de top.
 • Kies voor co-creatie om openstaande vragen te beantwoorden en oplossingen te bedenken.

Wat gebeurt er nu met die adviezen?

Samen met het team strategie bekeek Fons Leroy welke adviezen veelbelovend en haalbaar zijn. In de zomer, wanneer het voor iedereen wat rustiger is, bekijken we wat we willen opnemen en hoe dat zal gebeuren.

Wil jij ook iets organiseren in de Work out Room?

De Work out Room is ideaal voor verschillende soorten events, zeker met externe partners. Het is een ruimte die innovatie en experiment uitstraalt, en oproept tot creatief denken. De ruimte weerlegt het stoffige imago dat we bij sommige partners hebben, en dat mag getoond worden.

Tip: als je internet nodig hebt voor je gasten, vraag dat dan wel op voorhand aan.