U bent hier

Verhalen uit de Work out Room

© VDAB

Het ‘European Network for Public Employment Services’ (ENPES), speelde met het idee om een Europees innovatielabo te starten. De Work out Room ondersteunde het voorafgaande co-creatietraject.

De context

Er bestaan verschillende vormen van innovatielabo’s en vele interpretaties van wat ‘innovatie’ en ‘labo’ betekenen.

Martina Wrinkler, beleidsmedewerker van ENPES, vroeg aan de Work out Room om op zoek te gaan naar een nuttige invulling en werkbare vorm voor een innovatielabo voor de publieke arbeidsbemiddelaars op Europees niveau.

De deelnemers

Vertegenwoordigers van Noorwegen, Nederland, Duitsland, Vlaanderen, Frankrijk, Oostenrijk, Estland, Hongarije, Malta, Slovenië en Lithouwen namen deel aan dit co-creatietraject.

Het co-creatietraject

Ons uitgangspunt voor dit traject was: er moet géén overkoepelend Europees innovatielabo bestaan. Zo wilden we vermijden dat we een innovatielabo zouden opstarten waar geen draagvlak voor bestaat, en dat niet nuttig is voor de Europese publieke arbeidsbemiddelaars.

We kwamen drie keer samen voor een brainstormsessie: een keer in Brussel, een keer in Parijs en een keer in Tallinn.

Tijdens die sessies verkenden we de gedeelde uitdagingen op de arbeidsmarkten van de deelnemende landen, en de gedeelde ideeën voor nieuwe projecten en experimenten. We stonden ook stil bij de wensen en bezorgdheden over innoveren op Europese schaal.

Tussen elke sessie gingen kleinere werkgroepjes aan de slag met de ideeën die ontstonden tijdens de vorige sessie. Zo konden we telkens verder bouwen op de inzichten die we op deden. 

Het resultaat

Tussen de 11 deelnemers bleek er uiteindelijk een gedeeld verlangen te zijn voor een Europees labo voor co-creatie: een open ruimte, waar samen met stakeholders oplossingen worden bedacht voor uitdagingen op de arbeidsmarkt die zich in heel Europa voordoen.

De groep bedacht verschillende manieren waarop dat labo kan werken. Die zullen in 2020-2021 uitgeprobeerd worden.

Martina Wrinkler, beleidsmedewerker van ENPES: “It happens that there are concerns in PES Network meetings, which are not openly expressed. It is difficult to get everybody involved and engaged the same way. The Work out Room succeeded in facilitating a trajectory where everybody openly shared and contributed. The end result is a concept paper truly co-created and supported by the participants. You feel much more ownership of results.”

Hack Belgium

Op 7, 8 en 9 mei 2020 is het weer zover. Dan vindt Hack Belgium, een hackathon met 1000 deelnemers, plaats op de site van Tour & Taxis in Brussel.

Hoorde je al eerder spreken over Hack Belgium? Dat kan, want deze hackathon gaat al sinds 2017 jaarlijks door. En VDAB is voor de derde keer op rij partner van het event.

Een hackathon?

Het begrip ‘hackathon’ stond oorspronkelijk gekend als een bijeenkomst van gedreven software-experten die op een paar dagen tijd samen een software-probleem wilden oplossen.

Maar de afgelopen jaren is het woord hackathon steeds meer een eigen leven gaan leiden. Tegenwoordig hoeft een hackathon niet meer op software gericht te zijn, en hoef je als deelnemer geen software-kenner meer te zijn.

Hack Belgium is zo’n een hackathon waar geen software-probleem, maar een maatschappelijk probleem wordt aangepakt. De bedoeling is om 1000 deelnemers bij elkaar te brengen en hen 3 dagen lang oplossingen te laten uitwerken voor uitdagingen waar onze maatschappij mee kampt.

Waarom is VDAB partner van Hack Belgium?

Sven De Haeck, Directeur Strategie van VDAB, legt uit:

“Op Hack Belgium wordt met brede blik gekeken naar de uitdagingen die ons te wachten staan, en wordt er over sectoren heen samengewerkt. Dat valt volledig binnen VDAB’s visie op innovatie: vooruitziend en samen werken. 

Tijdens Hack Belgium hopen we uitdagingen en trends op de arbeidsmarkt te spotten, en willen we oplossingen creëren voor die uitdagingen. We willen ook anderen ondersteunen die geïnteresseerd zijn om mee te denken, en werkzoekenden de kans bieden om kosteloos deel te nemen.

Want Hack Belgium is een uitstekende gelegenheid om creatief en probleemoplossend te leren denken, om een sterke teamspeler te worden én om te netwerken.

Wat houdt het partnerschap precies in?

Jan Dobbenie, CIO van VDAB: 

“Aan Hack Belgium gaat een voorbereidend traject vooraf. Dit traject dient om te beslissen rond welke maatschappelijke uitdagingen we tijdens de hackathon willen werken. Als partner zal VDAB, samen met andere arbeidsmarktspelers, uitdagingen spotten en definiëren.

We nemen ook deel aan een overkoepelend voorbereidend traject, waarbij we kijken naar hoe de uitdagingen voor de arbeidsmarkt linken aan andere maatschappelijke uitdagingen.

VDAB is samen met Actiris partner van Hack Belgium. Dit wil zeggen dat we elkaars voorbereidende trajecten steunen en samen als prominente spelers aanwezig zijn. We vinden het belangrijk om op dit innovatieve event een plaats in te nemen.

Net als vorige jaren mogen een tiental medewerkers van VDAB deelnemen aan Hack Belgium. Zij zullen zich concentreren op de uitdagingen die VDAB naar voren heeft geschoven. De bedoeling is om die uitdagingen te ‘hacken’. 

Het is ook mogelijk dat we bepaalde VDAB-medewerkers vragen om deel te nemen, als we vermoeden dat ze zeer geschikt zijn om bepaalde uitdagingen aan te pakken.

Alle deelnemers die tijdens Hack Belgium een oplossing creëren voor een probleem op de arbeidsmarkt, mogen zich daarna bij de Work out Room melden om hulp te krijgen bij de verdere ontwikkeling van hun idee.

De Work out Room zal de sterkste teams doorsturen naar VDAB’s innovatieboard, waar ze mogen pitchen om hulp te krijgen bij de ontwikkeling van hun Proof of Concept.”

Wil je meer informatie?

Meer informatie over Hack Belgium vind je op hun website. Voor meer informatie over deelnemen als VDAB’er of werkzoekende, mag je Kira van de Work out Room contacteren. Dat kan op kira.vandenende@vdab.be.

Gepost op 17 oktober 2019

In april lanceerde VDAB de Future of Work Challenge. Deelnemers kregen inzicht in de grote uitdagingen van de arbeidsmarkt en bedachten voorstellen voor oplossingen.

33 bedrijven en startups namen deel, 4 winnaars werden gekozen. Michael De Blauwe, projectmanager in VDAB’s Analytics & Innovation Team, licht toe.

Waarom hield VDAB de Future of Work Challenge?

Michael: “Het is voor ons belangrijk om met een open geest te werken. De Vlaamse arbeidsmarkt zal de komende 10 jaar voor nieuwe uitdagingen staan.

We vermoedden dat met alle data die we ter beschikking hebben, innovatieve oplossingen mogelijk zijn waar we zelf nog niet aan dachten. Bedrijven en startups die doorgaans met andere topics bezig zijn, hebben allicht een verfrissende kijk. Het doel van de challenge was om hen aan te moedigen om ideeën uit te werken.

Hoe ging de challenge in zijn werk?

Geïnteresseerde startups en bedrijven kregen informatie over de problemen op de arbeidsmarkt, over de data waarover VDAB beschikt en over wat er met de challenge te winnen viel. 33 ideeën voor projecten werden ingediend, waaruit we 4 winnaars kozen.

Wie zijn de winnaars?

 • Arinti met Competrend. Arinti is een team van AI-specialisten. AI staat voor articifiële intelligentie. Het voorstel van Arinti is om een diepe trendanalyse te maken van competenties die de voorbije 12 maanden in vacatures en cv’s voorkwamen. Op basis daarvan vermoedden ze trends in competenties te kunnen voorspellen, en mismatches en gelijkenissen in kaart te brengen. Op basis van die data kan VDAB haar opleidingsaanbod bijschaven en meer gericht opleidingen voorstellen aan werkzoekenden.

 • Delaware met AI gebaseerde churn predictie in opleidingstrajecten. Delaware is een consultingbedrijf gespecialiseerd in nieuwe technologieën. Hun voorstel is om AI in te zetten om te leren hoe groot de kans is dat een werkzoekende een opleidingstraject zal afmaken. Op basis van die kennis zullen we beter weten welk opleidingstraject geschikt is voor wie, en welke extra ondersteuning we in welke situaties moeten bieden.

 • The Reference met VDAB als Realtime Bidding System. The Reference is een digital agency. Zij stellen voor om een tracker te maken die voor VDAB data verzamelt op andere jobsites. VDAB heeft op dit moment al veel data ter beschikking, maar die beperkt zich tot de data van werkzoekenden die bij ons zijn ingeschreven. Veel mensen zoeken echter ook werk op andere jobsites. Door informatie over hun jobzoektochten te verzamelen, krijgen we een dieper inzicht in de arbeidsmarkt. Dat inzicht kan zowel VDAB als de deelnemende jobsites ten goede komen. Tegelijk kan VDAB de werkzoekenden die ze anders niet bereiken informatie over de arbeidsmarkt en andere services aanbieden, en dat op maat van hun profiel.

 • Hangar K met Gamified Assessment Application. Hangar wil een bestaand gaming platform verder uitbouwen tot een spel dat vaardigheden en talenten in kaart brengt. De uitkomst van dat spel is een voorstel voor een opleidingstraject. Ze mikken vooral op 50+’ers in de gezondheidszorg, I&T en onderwijs. Hangaar wordt ondersteund door Cronos Groep en Bureau50.

Wat krijgen de winnaars?

De vier winnaars krijgen een budget om hun voorstel uit te werken tot een Proof of Concept.

Dat wordt geen sinecure: ze moeten zorgen dat ze in orde zijn met de GDPR-wetgeving, derde partijen overtuigen van de meerwaarde van hun idee, een minimale versie van de software goed krijgen, en dat allemaal voor het einde van het jaar. Ze staan er evenwel niet alleen voor. We ondersteunen hen vanuit VDAB met sparringpartners en data.

Wat zal het eindresultaat zijn?

In het kader van innovatieprojecten, is dat een strikvraag! De ideeën zijn zo nieuw, dat we niet kunnen voorspellen of ze haalbaar en werkbaar zijn.

Wat we verwachten is dat de vier winnaars hun project uitwerken zoals overeengekomen. Daaruit kunnen we leren welke ideeën werken en welke niet, en welke beperkingen er zijn. Op basis daarvan zullen we beslissen welke projecten op grotere schaal uitgerold kunnen worden.

Stel dat werkgevers na hun sollicitatiegesprekken vlot feedback zouden kunnen geven over de kandidaten die ze over de vloer kregen. Uit die feedback zou VDAB veel kunnen leren. Bijvoorbeeld over waar de krapte zit op de arbeidsmarkt, en hoe we die kunnen aanpakken.

Dat is de reden waarom VDAB vorig jaar in september een ‘call’ -of online oproep- lanceerde voor een gebruiksvriendelijke tool om sollicitatiefeedback te geven. Boris Debeuf, expert innovatie en cocreatie van VDAB, geeft tekst en uitleg. 

Een ‘call’ voor een tool

Boris: “Wanneer we bij VDAB op zoek zijn naar vernieuwende ideeën om uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken -zoals het ontwikkelen van een tool voor sollicitatiefeedback- kunnen we een online oproep lanceren.

Organisaties die hierop ingaan en hun idee aan ons voorstellen, maken kans om een budget te winnen waarmee ze een prototype van dit idee kunnen uitwerken.

Dankzij deze ‘calls’ krijgt VDAB op een flexibele en snelle manier nieuwe ideeën om uit te testen.

Waarom een ‘call’ voor een tool voor sollicitatiefeedback?

VDAB heeft in het verleden zelf systemen bedacht voor werkgevers om sollicitatiefeedback te geven, maar deze waren niet laagdrempelig genoeg. Dat kon dus beter.

Wie waren de winnaars?

De winnaars van deze call waren NSZ (het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) en Fluens (een bureau voor digitale oplossingen). Zij dienden de meest uitvoerbare en volledige ideeën in.

NSZ blonk uit met hun insteek om een feedbacksysteem te maken dat naadloos aansluit bij de noden van de kleine ondernemer. Fluens had dan weer een duidelijke visie op de gebruiksvriendelijkheid voor de werkgever. Zij blonken uit in simpliciteit.

Wat kregen de winnaars?

Zij kregen budget om een eerste versie van hun tool uit te werken. Hierbij mochten ze via de Work out Room rekenen op ondersteuning van VDAB voor expertise, data en testing.

De call is nu af. Wat wil dat zeggen?

Zowel NSZ als Fluens leverden een nagenoeg volledig afgewerkte versie van hun tool op. Via hun tools kunnen werkgevers hun sollicitatiegesprekken plannen, feedback geven en een sollicitatie-historiek bijhouden.

Bovendien is er dat spreekwoordelijk poortje om al die informatie te laten doorstromen naar VDAB.

Nu is het aan ons om te beslissen of en hoe we deze tools zullen integreren in onze werking.”

Goedele Sohl werkt bij VDAB als consultant employer branding. Daarnaast richt ze haar eigen bedrijf op: een sociale onderneming die stress op het werk wil aanpakken.

Vertel eens, wat is jouw project?

Goedele: “Ik wil met mijn bedrijf de therapiehond in Vlaamse kantoren introduceren.

Onze bedrijven kampen momenteel met twee grote problemen: het aantrekken van nieuwe mensen, en ervoor zorgen dat werknemers niet vertrekken of ziek worden door stress. Een kantoor- of therapiehond pakt deze problemen allebei tegelijk aan.

Kantoorhonden werden al op diverse plaatsen geïntroduceerd. In de Verenigde Staten en Nederland zijn er bijvoorbeeld al bedrijven die kantoorhonden toelaten. Een kantoorhond is vooral passief aanwezig en behoort toe aan 1 werknemer.

Het verschil met therapiehonden is dat zij actief worden ingezet om stress op de werkvloer aan te pakken. Zo kunnen werknemers africhtingsoefeningen met hen doen, hen verzorgen of mindfull gaan wandelen...

De resultaten van zowel kantoor- als therapiehonden zijn bemoedigend. De werknemers van bedrijven waar de honden aanwezig zijn, hebben een lagere bloeddruk en hartslag, en geven aan gelukkiger te zijn. Ze werken ook beter in team.

Bedrijven zien bovendien een daling in ziekteverzuim en personeelsverloop, en een verbetering van hun employer branding. Want iedereen wil werken bij dat fijne bedrijf met de hond! 

Hoe heeft de Work out Room jou geholpen?

De Work out Room organiseerde voor mij een ‘Launch Your Idea’ workshop. Hierop was iedereen welkom die geïnteresseerd was in mijn project. Ik legde uit wat ik wilde bereiken en met welke vragen ik zat. Daarna was het aan de deelnemers om mij zoveel mogelijk tips te geven.

De workshop was erg verrijkend. Omringd zijn door mensen die mijn project een warm hart toedragen en erin geloven, gaf mijn zelfvertrouwen een enorme boost.

De suggesties en feedback die ik kreeg, hielpen me om de volgende stappen van mijn project te bepalen. De twee tips die me het meeste bijgebleven zijn:

 • Focus op één dienst. Dat klinkt voor de hand liggend, maar het is oh zo moeilijk. Ik wil graag een holistisch project neerzetten en veel diensten tegelijkertijd aanbieden. Maar je kan niet veel tegelijkertijd ontwikkelen en vermarkten. Dus besloot ik om in de eerste plaats puur op de dienst met de therapiehond te focussen.
 • Focus op het voordeel voor werkgevers. Ik kreeg veel feedback over bezorgdheden bij werkgevers waar ik moet op anticiperen, zoals allergieën bij werknemers of klanten. Dat heeft me geholpen om mijn verkooppitch krachtig te maken.

Samengevat voel ik me dankzij de workshop een pak minder naïef en een pak meer klaar voor de markt.

Hoe zie je het verdere verloop van je project?

Mijn ultieme droom is dat ik van VDAB de opdracht krijg om mijn project binnen mijn job uit te rollen. Ik leg echter niet al mijn eieren in die mand.

Momenteel volg ik een opleiding zorgverlener met therapiehond. In het kader van mijn stage zal ik bij een eerste klant een pilootproject runnen met mijn therapiehond. Ik praat ook met de Universiteit Hasselt om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de invloed van therapiehonden op het werk. Ik ben klinisch psychologe van opleiding en wil zeker werken met een grondige wetenschappelijk onderbouwing.

Je hebt een job en een onderneming in opstart. Hoe hou je zelf je stressniveau onder controle?

Dat is een ernstige uitdaging. Ik lach er vaak mee, maar ik ben verslaafd aan mijn mailbox. Ik ga gejaagd door mijn dag. Dat probeer ik te doorbreken door regelmatig te wandelen in de natuur. Dit interview geef ik bijvoorbeeld vanaf de rand van een vijver. Met mijn hond, natuurlijk!”

Eind vorig jaar werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Interuniversitaire Raad en VDAB. Doel: van 2019 tot 2024 samenwerken rond thema’s als studieloopbaanbegeleiding, doorstroom van universiteit naar arbeidsmarkt, loopbaandenken en loopbaancompetenties

Dit voorjaar werkten we in de Work out Room aan het concretiseren van die samenwerkingsovereenkomst. We stelden doelen en betrokken experten, studenten en onderwijsprofessionals.

De stuurgroep kwam tot stevige hypotheses over welke tools nuttig zijn om te ontwikkelen. Daarmee schieten ze nu in actie.

2 pilootprojecten

 • Blended Learning ‘Train de Trainer’: bedoeling is om onderwijsprofessionals een opleiding aan te bieden over ‘Hoe kan ik mijn studenten helpen om loopbaancompetenties te ontwikkelen’. De inhoud van deze opleiding bestaat reeds gedeeltelijk. Met het pilootproject wil de stuurgroep testen of blended learning (deels online , deels face-to-face) een efficiënte manier is om deze opleiding tot bij alle onderwijsprofessionals te brengen, over alle universiteiten heen.

 • Tool(s) voor studenten: in de toekomst willen we alle universitaire studenten aansporen en helpen om loopbaancompetenties te ontwikkelen. Er is geen mankracht om alle Vlaamse studenten persoonlijk aan te spreken en te begeleiden. Daarom kiest de stuurgroep voor de ontwikkeling van een digitaal concept: een tool waarin studenten alles terugvinden, of een web van tools waarin de studenten van de ene tool naar de andere ‘pingpongen’. 

Een communicatiecampagne

Tijdens de gesprekken met studenten bleek dat studieloopbaanbegeleiding -professionele hulp om de juiste studiekeuze te maken- niet cool is. Hun perceptie is: je doet het alleen wanneer je studies mislukken, en je zelf niet meer weet van welk hout pijlen maken. 

Om die misvatting de wereld uit te helpen, zullen we een communicatiecampagne opzetten om van het verhaal van studieloopbaanbegeleiding en loopbaandenken een succes te maken.

Het actieplan

 

Wil jij erbij zijn?

Dat kan. In de werkgroep ‘tool(s) voor studenten’ is nog plaats voor experten van VDAB, de universiteiten en voor studenten. Contacteer Marie-Charlotte.

Of broed jij op je eigen project?

Heb je een idee waarmee je problemen op de arbeidsmarkt wil aanpakken? In de Work out Room staan we klaar om jou te helpen je idee concretiseren. Hier vind je meer info.

Gepost op 25 juni 2019

Op 23 mei werd de Work out Room feestelijk geopend. Op de agenda stonden topsprekers, workshops en standjes.

De echte blikvanger op het openingsfeest was het springkasteel-ballenbad. Daarin slingerden ook kaartjes rond met trefwoorden zoals ‘burn-out’ en ‘toekomst’, of zinnen zoals ‘iedereen zelfstandig’ en ‘alle 50 plussers naar de unief’.

Wie het ballenbad in dook kreeg de missie om een pitch te schrijven getiteld ‘zo zullen wij de wereld redden’, en te pitchen voor de camera. De pitch mocht maximaal 60 seconden duren en moest de woorden of zinnen bevatten van minstens 4 kaartjes uit het ballenbad.

Dat inspireerde de deelnemers tot originele -maar ook best extreme- wereldreddende ideeën. Dat blijkt uit de filmpjes: van LSD in de koffie, fruitboeren die voor bureauplanten zorgen tot jongleren en een tip van onze CEO Fons Leroy. We hadden het zelf zo gek niet kunnen bedenken.

Er staat niet elke week een ballenbad in de Work out Room, maar er zijn wel altijd inspirerende talks en workshops. Kijk op vdab.be/workoutroom en schrijf je in!

Gepost op 25 juni 2019

‘Werk’ als hefboom voor armoedebestrijding. Hoe pak je dat aan?

Shirley Ovaere is stafmedewerker Armoede bij VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en Kris Deckers is beleidsmedewerker bij VDAB. Samen gingen ze op zoek naar ideeën voor een sterk beleid rond armoedebestrijding.

Hoe? Op 5 april nodigden ze verschillende partners uit in de Work out Room voor een denktank.
Wie dacht er mee? De lokale besturen, het VVSG en het netwerk tegen armoede.

Kris legt uit hoe ze tewerk gingen.

Goed werk

Kris: “Er is goed en hard gewerkt, samen met de knappe koppen die we verzameld hadden. Aan het begin van de bijeenkomst schreven alle deelnemers hun ideeën op post-its. Daarna werden alle post-its bekeken, gestructureerd en samengevat.

Wat me opviel, was dat het tijdens de denktank nauwelijks ging over armoede en beleid om armoede te bestrijden. De focus lag op een betere dienstverlening aan werkzoekenden en leefloontrekkers -die per definitie onder de armoederisicodrempel zitten.

Dat is natuurlijk belangrijk, maar daarmee zijn we nog niet bij een beleid dat werk naar voor schuift als dé weg om aan de armoede te ontsnappen.

We moeten absoluut verder nadenken over wat we kunnen doen om iedereen kansen te geven op ‘goed werk’. Goed werk heb je als je job:

 •  aansluit bij je interesses,
 • respect oplevert van collega’s, werkgever en de hele samenleving
 • een voorspelbaar inkomen oplevert dat toelaat om een zekere welstand op te bouwen.

 Wat mij betreft mag de aandacht van het beleid zich meer toespitsen op de creatie van goed werk. Daar hebben de lokale besturen ook een cruciale rol in te spelen.

Huiswerk

De denktank was zeer efficiënt, maar toch heb ik ook twijfels. Door de snelheid waarmee we werkten, zijn er mogelijk goede en originele ideeën blijven liggen.

Ik vrees ook dat tijdens deze denktank niet voldoende rekening hield met de noden van meer introverte deelnemers. Aan anderen die een denktank in de Work out Room willen organiseren, geef ik daarom de volgende tips:

 • Geef op voorhand ‘huiswerk’ aan de deelnemers. Maak duidelijk waarover de denktank precies gaat, zodat ze op voorhand al eens kunnen nadenken.
 • Neem de tijd om alle ideeën een-voor-een te bekijken. Laat het clusteren en het samenvatten van de ideeën niet aan de haantjes in de groep.

Trampoline naar werk

Na de denktank werden de beste ideeën gekozen. Die balden we samen in een korte ‘pitch’ voor de werkgroep lokale besturen van VDAB met vertegenwoordigers van de lokale besturen, ocmw’s, VVSG en VDAB.

Een samenvatting:

 • Zet maatregelen en projecten voor werkzoekenden en leefloontrekkers in als een trampoline naar werk, niet als springplank. Met andere woorden: denk in termen van terugvalposities. Zorg ervoor dat mensen die initiatieven nemen om te ontsnappen aan armoede daarvoor niet gestraft worden. Houd er rekening mee dat niet iedereen meteen zal doorstromen naar het normale economische circuit van de arbeidsmarkt.
 • Zet in op lokale samenwerking. Ga uit van een lokale analyse, bepaal lokaal de prioriteiten en zorg voor voldoende middelen. Stem inhoud en planning op elkaar af, zodat klanten niet van het kastje naar de muur moeten. Er is nood aan nieuwe informatiesystemen om die samenwerking te faciliteren.
 • Ontwerp nieuwe dienstverlening en nieuwe tools altijd in nauwe samenwerking met gebruikers. Dit zijn natuurlijk de werkzoekenden, maar ook de professionals van VDAB en de lokale besturen.

Dankzij deze oefening besef ik dat ik na 20 jaar werken voor VDAB een VDAB-er in hart en nieren geworden ben. Het was confronterend én leerzaam om te merken hoeveel moeite het me kost om bepaalde zaken vanuit een ander perspectief te bekijken.

Gepost op 24 juni 2019
© Shutterstock

Op 6 mei 2019 ging Fons Leroy in de Work out Room de CEO Challenge van Generation T. aan.

Generation T. verenigt jongeren die zich vol toewijding inzetten om de samenleving positief te veranderen. Dat doen ze door bedrijven en organisaties uit te dagen rond hun duurzaamheidsbeleid.

Tijdens een CEO Challenge krijgt een CEO de kans om zijn uitdagingen voor te leggen aan de jongeren. Zo vroeg Fons Leroy aan 4 jongeren om oplossingen te bedenken voor 2 grote uitdagingen waar VDAB mee worstelt:

 • Hoe zorgen we ervoor dat werkzoekenden naar VDAB willen gaan?
 • Hoe bereiken we dat toekomstplannen en visie van VDAB gedragen worden door de volledige organisatie?

Wat waren de adviezen van de Generation T’ers?

Eerst gingen de jongeren aan de slag met de vraag “Hoe zorgen we ervoor dat werkzoekenden naar VDAB willen gaan?” Hun adviezen:

 • Wees je bewust van de context waarin veel werkzoekenden VDAB zien. Iemand die worstelt met het stigma van werkloosheid en VDAB enkel kent voor haar controlefunctie, zal logischerwijze niet veel zin hebben om naar VDAB te stappen.
 • Iemand die zonder werk zit, heeft nood aan zich nuttig voelen, bijdragen aan de samenleving, eenzaamheid en schaamte doorbreken en sportieve en recreatieve activiteiten. Trek werkzoekenden aan door die noden in te vullen.
 • Voorzie bijvoorbeeld ontmoetingsmomenten waarop werkzoekenden elkaar informeel kunnen ontmoeten, en elkaar kunnen versterken in hun zoektocht naar werk.
 • Of biedt gemeenschapsactiviteiten aan in samenwerking met partners. Organiseer bijvoorbeeld wandelingen en joggings. Zo wordt duidelijk dat VDAB niet verwacht dat werkzoekenden 100% van hun tijd solliciteren, maar beseft dat het net goed is om je zoektocht regelmatig te onderbreken om te sporten en te ontspannen.
 • Zet in op de ontwikkeling van soft skills zoals goed communiceren, time management en probleemoplossend denken.
 • Laat werkzoekenden elkaar trainen.
 • Zet in op duaal leren en on-the-job training.
 • Ga werkwilligheid na op basis van de kwaliteit van sollicitaties, in plaats van kwantiteit.
 • Communiceer grondig over de verschillende diensten van VDAB om het ‘controleur’-imago tegen te gaan.

Daarna bogen ze zich over het vraagstuk: Hoe bereiken we dat toekomstplannen en visie van VDAB gedragen worden door de volledige organisatie? Hierover zeggen ze:

 • Verleg de focus van wat medewerkers moeten doen naar wat ze willen doen. Zo krijg je meer participatie.
 • Organiseer ‘coaching bubbles’ voor waarin medewerkers in vertrouwen hun vragen over de toekomst kwijt kunnen.
 • Organiseer interne hackathons: breng voor grote uitdagingen medewerkers van verschillende afdelingen samen om zich 2 of 3 dagen uitsluitend te concentreren op het oplossen van die specifieke uitdagingen.
 • Zet een intern journaal op om transparant te communiceren.
 • Roep een change-team in leven met vertegenwoordigers op elk niveau.
 • Maak het mogelijk om verzuchtingen en ideeën van elke laag van de organisatie te laten doorstromen naar de top.
 • Kies voor co-creatie om openstaande vragen te beantwoorden en oplossingen te bedenken.

Wat gebeurt er nu met die adviezen?

Samen met het team strategie bekeek Fons Leroy welke adviezen veelbelovend en haalbaar zijn. In de zomer, wanneer het voor iedereen wat rustiger is, bekijken we wat we willen opnemen en hoe dat zal gebeuren.

Wil jij ook iets organiseren in de Work out Room?

De Work out Room is ideaal voor verschillende soorten events, zeker met externe partners. Het is een ruimte die innovatie en experiment uitstraalt, en oproept tot creatief denken. De ruimte weerlegt het stoffige imago dat we bij sommige partners hebben, en dat mag getoond worden.

Tip: als je internet nodig hebt voor je gasten, vraag dat dan wel op voorhand aan.

Gepost op 11 juni 2019